Bài tập trắc địa đại cương có hướng dẫn giải

      316
GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNGI.Bài tân oán thuận nghịch – bình saiBài tập 1:Cho đoạn thẳngtất cả độ lâu năm 1đôi mươi,250Hãy xác định tọa độ điểm, góc định hướng= 140 17′, biết điểm= 500,00= 500,00tọa độ là:?Gợi ý:Ta có:∆∆Nhỏng vậy:= cos= sin= 120,250 × cos= 1đôi mươi,250 × sin==+∆+ ∆= −92,498= 76,839= 407,502= 576,839các bài tập luyện 2:Cho 2 điểm,tất cả tọa độ nlỗi sau:= 750,00= 500,00= 750,25= 600,00Hãy xác minh độ dài cạnh, với tra cứu quý hiếm góc lý thuyết nghịch của cạnh này giả dụ biết góc kim chỉ nan thuận làGợi ý:Thứ nhất tính :∆∆==Để tính góc triết lý, chăm chú chăm chú lốt của ∆,∆= #∆$− = 0,25− = 100 ,00+∆= %&" rã *∆∆$= 100,00.

Bạn đang xem: Bài tập trắc địa đại cương có hướng dẫn giải

Trong trường hòa hợp này thuộc là dương cần :* = 89 51′ 24,34′′?Do đề hỏi góc triết lý nghịch nên:+ 180=bài tập 3:Biết độ lâu năm cạnhlà:, + là 200,00Hãy tính tọa độ các điểm :Gợi ý:Tìm tọa độNhớ là::269 51′ 24,34′′. Góc triết lý ,-./00 . Góc700,00500,00,+?∆∆180Cuối thuộc :nhưng nó âm thì rước nó cộng thêm 360 nhằm thỏa"∆" ∆∆∆Vì góc 1 đo nằm cạnh trái tuyến theo hương chuyền từ89 30′ . Tọa độ điểmcossinMà góc định hướng thì nằm trong vòng 0 3 360 buộc phải sau thời điểm cóĐK vừa nêu.Tìm tọa độ :có mức giá trị là 144cos4 sin4đến + nên:44180 " 14Tương từ bỏ tính được :"∆" ∆44các bài tập luyện 4:Cho :Gợi ý:,4500,00500,00,∆100 27′185,004và tọa độ điểm + ?Hướng giải là: thứ nhất tính ∆→Để tínhthì ghi nhớ buộc phải xét lốt của ∆45 .→4∆∆,∆→∆4, ∆4→ +.200,00200,00nhằm đưa ra quyết định chọn hàm tínhVì góc đo nằm cạnh trái nên:180 " 14Vì góc triết lý ko âm yêu cầu thêm vào đó 360 vàoVà cuối cùng :4300,00300,001Hãy tính :4∆∆444nên444cossin34 33′44325 27′phù hợp.

Xem thêm: Cử Nhân Cao Đẳng Tiếng Anh Là Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Trong ngôi trường thích hợp này"∆" ∆44bài tập 5:44Hãy bình sai và tính tọa độ những điểm vào mặt đường chuyền kinh vĩ sau:7Biết :618,20592,486500,00500,00150 34′ 00′′1464 50′ 00′′1Và góc nối 7Gợi ý:223 58′. Hướng đo từ→→ +.Thứ nhất ta cần tính góc triết lý cạnh 6 . Cólúc xét dấu ∆8,∆8∆ 8∆ 88464 35′ 00′′487,2574,5087,10, ta vẫn chuyền góc triết lý vào các cạnh còn lại.88118,2092,48ta thấy cả hai yếu tố hồ hết âm, tức thuộc phần tứ lắp thêm III, đề nghị công thức áp dụng là:8180 + %&" tung *∆∆88* = 218 2′23′′ta thấy góc đo nối 7 sẽ nằm bên cạnh trái tuyến nên:Để tính góc định hướng=8− 180 + 7 = 262 0′23′′Nguim tắc bình sai sinh sống đây luôn là bình không nên góc trước, rồi tiến tới bình không nên tọa độ.Tính các bước bình sai:9: đ; = ∑ 1đ; − ∑ 1=>? 1đ; = 179 59′0′′Đối cùng với lưới khép kín: ∑ 1=> = (A − 2) × 180 , cùng với A là số góc .Nhỏng vậy:9: đ; = ∑ 1đ; − ∑ 1=> = 179 59′ 0′′ − 180 = −0 1′Khi so sánh với không nên số khxay góc 9: CD;D EFG = ±60′′√A thì 9: đ; ≤ 9: CD;D EFG thì góc đo new đạt.Tính những số hiệu chỉnh đến góc (mang không nên số khnghiền phân pân hận phần đa cho những góc, cùng với vết ngược lại):L: = −Số hiệu chỉnh L: N 20’’ĐiểmKCGóc O đPO đang chỉnh50 34′ 00′′+ 20’’64 35′ 00′′+ 20’’64 50′ 00′′+ 20’’50 34′20′′MABCA9S = 0,0264 35′20′′64 50′20′′9: đ;AĐộ nhiều năm Số gia tọa độGóc địnhcạnh Sphía ,∆′Q (m) ∆′R (m)(m)218 2′23′′262 0′23′′87,25132 34′43′′87,1017 25′30′′74,50−12,13 −86,40-0,01-0,0171,0822,30-0,01−58,93 64,13-0,01-0,01∆Q (m)∆R(m)−12,14−86,41−58,9464,1271,0822,29Tọa độX (m)Y (m)500,00500,00618,20487,86558,94500,00592,48413,59435,88500,009T = 0,039U = #9S$ " 9T$ = 0,04∑ =248,85>^_∑` thì ta có cách làm sau:? 1=> =mFn−on;D+ (A + 1)180Công thức bên trên giành cho những góc đo nằm bên cạnh buộc phải đường. Còn vào trường phù hợp bài bác này, những góc đo nằm sát trái tuyếnnên:? 1=>on;D−mFn+ (A + 1)180Trong số đó quy ước (A + 1) là số góc vào đường chuyền (kể cả những góc nối).Cụ thể nlỗi sau:? 1=> =Chụ ý là giá chỉ trịmFnon;D−? 1m; = 612 00′00′′mFnchình là+ (A + 1)180 = 247 28 00\ − 355 27 00\ + 4 × 180 = 612 01′00chđọng chưa phải. Nên= 355 27 00\bởi thế :9:pq = ? 1m; − ? 1=> = −60′′So sánh với 9:rs N t 60′′u(A + 1) , Kết luận các trị đo góc là đạt được, giả dụ đạt thì liên tục bình không đúng.Và số hiệu chỉnh góc là:L: = −Bảng bình sai:ĐiểmGóc O đPKCBA12CDO vẫn chỉnh9: đ;−60′′=−= +15′′A4Độ dài Số gia tọa độGócđịnhcạnh Shướng ,∆′Q (m) ∆′R (m)(m)355 27 00\74 10 15′′74 10 30′′+15′′249 37 30\\92 46 30′′92 46 45′′+15′′162 24 15\177 02 30′′ 177 02 45′′+15′′159 27′00′′268 00 45′′ 268 01 00′′+15′′247 28′00′′129,9754,5778,54Tại đây, phương pháp tổng quát tính những không nên số khxay tọa độ là:−45,25+0,03−52,02+0,01−73,54+0,02−121,84−0,0716,49−0,0327,57−0,04∆Q (m)∆R(m)−45,22−121,91−73,5227,53−52,0116,46Tọa độX (m)Y (m)4180,09 764,784134,87 642,874082,86 659,334009,34 686,86v9S9T? ∆?∆? ∆?∆Trong đó:?∆?∆on;Don;DmFn170,754mFn77,924Nếu chú ý thấy rõ ràng trong ngôi trường phù hợp vòng khxay thì điểm đầu và cuối trùng nhau nên ∑ ∆ cùng ∑ ∆ đề bằng 0 .Nlỗi vậy:vTính 9U9S9T? ∆? ∆?∆?∆170,8177,78