Bài tập trắc nghiệm toán lớp 10

      123

Trong chương trình Toán lớp 10, các bạn học sinh đã bắt đầu làm quen với phần lớn khái niệm mở đầu của công tác toán THPT. Tuy nhiên, đến cuối năm học, kì thi cuối năm tới đây gần mà nhiều bạn vẫn không chưa tìm kiếm được một bộ bài tập trắc nghiệm làm sao tổng vừa lòng lại toàn bộ các chương của Toán 10 nhằm ôn luyện. Để giúp các em hệ thống lại toàn bộ các kỹ năng đã học, công ty chúng tôi xin giới thiệu tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm toán 10. Tài liệu bao hàm các thắc mắc trắc nghiệm trải phần đa chương trình toán 10, cân xứng với toàn bộ các đối tượng học sinh từ vừa phải yếu mang lại khá giỏi. Hy vọng đây sẽ là một trong tài liệu có ích giúp các em nắm vững những dạng toán lớp 10 và hoàn thành thật giỏi bài kiểm tra thời điểm cuối năm sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán lớp 10

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm toán 10 kiến Guru sắp reviews sẽ chia làm 2 phần: Đại số với Hình học. Vào đó:

+ Đại số tất cả 4 chương: mệnh đề - tập hợp, hàm số hàng đầu và hàm số bậc hai, phương trình cùng hệ phương trình, bất đẳng thức – bất phương trình, cung và góc lượng giác.

+ Hình học gồm 3 chương: vectơ, tích vô vị trí hướng của hai vectơ cùng ứng dụng, phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng.

*

I. Bài bác tập trắc nghiệm toán 10 Phần Đại số

1. Mệnh đề - Tập hợp

Trong phần này, bọn họ sẽ ôn tập lại những bài tập trắc nghiệm toán 10 luân chuyển quanh đa số nội dung: mệnh đề, tập hợp, các phép toán trên tập vừa lòng (giao, hợp, hiệu, phần bù), các tập đúng theo số.

*

Câu 1: mang đến 2 tập phù hợp A = x € R/(2x - x2)(2x2 - 3x -2) = 0, B = {n € N/32

A. A ∩ B = 2,4

B. A ∩ B = 2

C. A ∩ B = 5,4

D. A ∩ B = 3

Câu 2: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

A. ∀n€ N thì n≤ 2n

B. ∀x € R : x2 > 0

C. ∃n € N : n2 = n

D. ∃x € R : x > x2

Câu 3: cho A = (-5; 1>, B = <3; + ), C = (-∞ ; -2) câu nào sau đây đúng?

*

Câu 4: cho 2 tập phù hợp A = , B = , chọn mệnh đề sai

*

Câu 5: Tập đúng theo D = {-∞;2>∩(-6;+∞) là tập nào sau đây?

A. (-6;2>

B. (-4;9>

C. (∞;∞)

D. <-6;2>

Câu 6: Tập hòa hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 tất cả bao nhiêu tập hợp con có 2 phần tử?

A. 30

B. 15

C. 10

D. 3

Câu 7: mang lại A=(–∞;–2>; B=<3;+∞) với C=(0;4). Khi đó tập (AB)C là:

A. <3;4>.

B. (–∞;–2>(3;+∞).

C. <3;4).

D. (–∞;–2)<3;+∞).

Câu 8: Cho tập hợp

*
nên chọn khẳng định đúng.

A. A có 6 phần tử

B. A gồm 8 phần tử

C. A có 7 phần tử

D. A bao gồm 2 phần tử

Câu 9: Lớp 10A tất cả 7 HS giỏi Toán, 5 HS xuất sắc Lý, 6 HS giỏi Hoá, 3 HS tốt cả Toán cùng Lý, 4 HS tốt cả Toán cùng Hoá, 2 HS tốt cả Lý và Hoá, 1 HS xuất sắc cả 3 môn Toán , Lý, Hoá . Số HS giỏi ít tuyệt nhất một môn (Toán, Lý , Hoá ) của lớp 10A là:

A.9

B. 10

C. 18

D. 28

2. Hàm bậc hai cùng hàm bậc nhất

Các dạng bài tập trắc nghiệm toán 10 thường gặp trong chương 2 là : search TXĐ của hàm số, xét đặc điểm chẵn, lẻ, những bài toán về vật thị hàm hàng đầu ( mặt đường thẳng) với đồ thị hàm bậc nhị ( parabol).

Câu 1: xác minh nào về hàm số y = 3x + 5 là sai:

A.Đồng thay đổi trên R

B. Cắt Ox tại

*

C. giảm Oy trên (0;5)

D. Nghịch biến chuyển R

Câu 2: TXĐ của hàm số

*
là:

A. Một hiệu quả khác

B. R3

C. <1;3)∪ (3;+∞)

D. <1;+∞)

Câu 3: Hàm số nghịch đổi mới trên khoảng

A. (-∞;0)

B. (0;+∞)

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Lập Ftp Server Cá Nhân Bằng Filezilla, Upload Dữ Liệu Lên Ho

R

D. R

Câu 4: TXĐ của hàm số là:

A. (-∞;1>

B. R

C. x≥ 1

D.∀x ≠ 1

Câu 5: Đồ thị hàm số đi qua hai điểm A(0;-3); B(-1;-5). Thì a với b bằng

A. a = -2; b = 3

B. a = 2; b = 3

C. a = -2; b = -3

D.a = 1; b = -4

Câu 6: Với hồ hết giá trị làm sao của m thì hàm số y = -x3 + 3(m2-1)x2 + 3x là hàm số lẻ:

A. m = -1

B. m = 1

C. m = ±1

D. một công dụng khác.

Câu 7: Đường thẳng dm: (m - 2)x + my = -6 luôn đi qua điểm

A. (2;1)

B. (1;-5)

C. (3;1)

D. (3;-3)

Câu 8: Hs

*
đồng trở nên trên R nếu

A. một tác dụng khác.

B. 0

C. 0

D. m > 0

Câu 9: Cho hai tuyến đường thẳng d1: y = 2x + 3; d2: y = 2x - 3 . Xác minh nào sau đây đúng:

A.d1 // d2

B. d1 cắt d2

C. d1 trùng d2

D. d1 vuông góc d2

Câu 10: Hàm số nào trong các hàm số sau là hàm số chẵn

*

Câu 11:

*

A. 0 và 8

B. 8 cùng 0

C. 0 và 0

D. 8 và 4

Câu 12: TXĐ D của hàm số

*
là:

A. <-3;1>

B. <-3;∞)

C. x€ (-3;+∞)

D. <-3;1)

Câu 13: TXĐ D của hàm số

*
là:

A. R

B. R2

C. (-∞;2>

D. <2;∞)

Câu 14: Hàm số nào trong số hàm số sau không là hàm số chẵn

*

Câu 15: Đường trực tiếp d: y = 2x - 5 vuông góc với đường thẳng nào trong những đường trực tiếp sau:

*

Câu 16: hiểu được parabol y = ax2 + bx + c trải qua ba điểm A(0,-1),B(1,-1),C(-1,1). Lúc đó giá trị của a, b và c là:

*

Câu 17: hiểu được parabol y = ax2 + bx có đỉnh là điểm I(2,-2) . Lúc ấy giá trị của a và b là:

*

3. Phương trình cùng hệ phương trình

Trong chương 3, chúng ta sẽ ôn tập giải phương trình : bậc nhất, bậc hai, pt đựng dấu quý hiếm tuyệt đối, pt tất cả chứa căn thức và những dạng toán kiếm tìm tham số nhằm phương trình thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang lại trước.

Câu 1. Điều kiện xác định và số nghiệm của phương trình

*

A. 0

B. 0 ≤ x ≤ 5 và phương trình vô nghiệm

C. 0

D. 0 ≤ x ≤ 5 cùng phương trình có 1 nghiệm

Câu 2. Giải phương trình

*

A. X = 3

B. X = 4

C. X = –2

D. X = –2; x = 4

Câu 3. Tìm cực hiếm của m nhằm phương trình (m² + 2m – 3)x = m – 1 gồm nghiệm duy nhất

A. M ≠ 1; m ≠ –3

B. M ≠ 1

C. M ≠ –3

D. M = 1; m = –3

Câu 4. Mang đến phương trình x² – 2(m – 1)x + m – 4 = 0 tất cả nghiệm x1 = 2. Nghiệm còn sót lại là

A. X2 = –1

B. X2 = –2

C. X2 = 1

D. X2 = –1/2

Câu 6. Tìm giá trị của m để phương trình x² + 3x + m + 2 = 0 gồm hai nghiệm âm phân biệt

A. –2

B. –2

C. –2

D. –1

Câu 7. Tìm giá trị của m để phương trình x² – 2(m – 1)x + m + 1 = 0 bao gồm hai nghiệm riêng biệt khác 0

A. 1 > m ≠ –1 hoặc m > 3

B. 1

C. M > 3 hoặc 0 > m ≠ –1

D. M

Câu 8. Tìm giá trị của m để phương trình x² – 4x + m + 1 = 0 gồm 2 nghiệm thuộc dấu

A. –1

B. 1

C. M 1

D. M > 3

Câu 9. Giải phương trình

*
= 1 – 2x

A. –1 với -2

B. 1/2

C. –1 cùng 1/2

D. –1

Câu 10. Giải phương trình

*
= 3

A. 2 cùng 5

B.2 với -2

C. –1 và 3

D. –2 và 7

Câu 11. Số nghiệm của phương trình |x² – 4x – 5| – 4x + 17 = 0 là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 12. Giải phương trình |x – 1| + |2 – x| = 2x

A. 1 ≤ x ≤ 2

B. X = 1/2

C. X = 3/4

D. X = 0

Câu 13. Cho phương trình 2x² + 2(m – 1)x + m² – 1 = 0. Tìm quý giá của m để phương trình bao gồm hai nghiệm khác nhau x1, x2 thỏa mãn nhu cầu biểu thức A = (x1 – x2)² đạt giá trị mập nhất

A. M = 1

B. M = 2

C. M = –1

D. M = 3

Câu 13. Cho hệ phương trình . Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của m nhằm hệ phương trình bao gồm nghiệm

A. M = 1

B. M = 2

C. M = 4

D. M = 6

4. Bất đẳng thức, bất phương trình

Trong tư liệu bài tập trắc nghiệm toán 10, chương bất đẳng thức- bất phương trình giữa một mục đích vô cùng quan trọng vì kỹ năng xét dấu đã theo suốt chúng ta chương trình Toán THPT. Ở đây, bọn chúng sẽ luyện tập các dạng toán về dấu của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai và áp dụng chúng nhằm giải bất phương trình hàng đầu và bất phương trình bậc hai.

1. Trong số bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào đúng với tất cả x:

A. X2 - 2

B. X2 > 0

C. X2 + 2 > 0

D. X2 - 4x + 4 > 0

2. Với mọi số dương. Bất đẳng thức làm sao sau đây sai

*

3. Tra cứu một mệnh đề sai trong số đều mệnh đề bên dưới đây:

*

4. Cặp bất phương trình tương tự là:

*

5. Hệ bất phương trình

*
tất cả tập nghiệm là:

*

6. Nhị thức

*
luôn âm trong tầm nào sau đây:

*

7. Tập nghiệm bất phương trình:

*
là:

*

8.Biểu thức:

*
có vết âm khi:

*

9. Tập nghiệm của bất phương trình

*

10. Nghiệm của bất phương trình là:

*

11.TXĐ của hs

*

*

12. Biểu thức luôn luôn dương khi

*

13. Bất phương trình bao gồm tập nghiệm là:

*

14. Bất phương trình

*
có tập nghiệm là:

*

15. Tìm để bất phương trình vô nghiệm?

A. M = 1

B. M = 3

C. M = 1

D. M = 2

5. Cung và góc lượng giác

*

1. Cho

*
. Điều khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

*

2. Đổi quý phái radian góc có số đo .

*

3. Cho

*
thì tanα bằng:

*

4. Mang lại

*
. Quý giá tanα bằng

*

5. Một con đường tròn có nửa đường kính bằng 15 cm. Độ dài cung tròn bao gồm góc sống tâm bởi 30o là

*

6. Mang lại đường tròn có nửa đường kính bằng 6 cm. Số đo (đơn vị rad) của cung có độ dài bằng 3cm là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0,5

7. đến tanα = 3. Khi đó

*
Dcó quý giá bằng

*

8. Đơn giản biểu thức

*

*

9. Cho

*
. Điều xác minh nào sau đây đúng?

A. Sinα

B. Cosα

C. Tanα

D. cotα

II. Bài tập trắc nghiệm Toán 10 Phần Hình học

1. Vectơ

Vectơ là khái niệm các em mới làm quen sống đầu công tác lớp 10 và nó sẽ theo suốt họ trong chương trình Hình học tập THPT. Vì chưng đó trong những bài tập trắc nghiệm toán 10 phần hình học thì các bài tập vectơ chiếm một số lượng thắc mắc lớn. Những em yêu cầu nắm vững các dạng toán về: có mang vectơ, tổng hiệu hai vectơ, tích vô vị trí hướng của hai vectơ với ứng dụng.

*

*

*

2, Tích vô hướng hai vectơ - ứng dụng

*

Câu 11:Từ một đỉnh tháp chiều cao CD = 80m, bạn ta chú ý hai điểm A và B trên mặt đất dưới các mắt nhìn là72o 12" và 34o 26" . Cha điểm A, B, D thẳng hàng. Tính khoảng cách AB ?

A. 71m

B.91m

C. 79m

D. 40m

Câu 12: khoảng cách từ A mang đến B quan trọng đo trực tiếp được vì chưng phải qua một đầm lầy. Fan ta xácđịnhđược mộtđiểm C mà lại từđó có thể nhìnđược A và B dưới một góc 560 16 " . Biết CA = 200m, CB = 180m. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu ?

A. 163m

B. 224m

C. 112m

D. 168m

Câu 13: đến tam giác ABC bao gồm A( 1; –1) ; B( 3; –3) ; C( 6; 0). Diện tích ΔABC là

A. 12

B. 6

C. 6√2

D. 9

Câu 14: cho 4 điểm A( 1; 2) ; B( –1; 3); C( –2; –1) : D( 0; –2). Câu nào dưới đây đúng

A. ABCD là hình vuông

B. ABCD là hình chữ nhật

C. ABCD là hình thoi

D. ABCD là hình bình hành

*

3. Phương thức tọa độ khía cạnh phẳng Oxy:

Các bài bác tập trắc nghiệm toán 10 vào chương tọa độ khía cạnh phẳng sẽ xoay quanh 3 đối tượng người dùng hình học tập : con đường thẳng, con đường tròn, con đường elip. Các dạng toán đa phần sẽ là : lập phương trình các đường, góc, khoảng cách, những bài toán liên quan đến điểm.

*

*

A.Δ: 3x +2y = 0

B. D: -3x + 2y -7 = 0

C. D: 3x - 2y = 0

D. D: 6x - 4y + 14 = 0

*

9.Cho △ABC có A(2;-1), B(4;5), C(-3;2). Viết phương trình tổng thể của mặt đường cao BH.

A. 3x + 5y - 37 = 0

B. 3x - 5y - 13 = 0

C. 5x + 3y - 5 = 0

D. 3x + 5y - đôi mươi = 0

10. Cho 2 điểm A(1 ; −4) , B(3 ; 2). Viết phương trình bao quát đường trung trực của đoạn trực tiếp AB.

A. 3x + y + 1 = 0

B. X + 3y + 1 = 0

C. 3x − y + 4 = 0

D. X + y − 1 = 0

11. Phương trình nào sau đó là phương trình con đường tròn

A. X2 + y2 - x - y + 9 = 0

B. X2 + y2 - x = 0

C. X2 + y2 - 2xy - 1 = 0

D. X2 - y2 - 2x + 3y - 1 = 0

12.

*

*

chúng ta đã vừa dứt xong bộ bài tập trắc nghiệm Toán 10. Hiện tại nay, toán trắc nghiệm vẫn là một xu hướng tất yếu bởi vì đề thi đại học những năm rất nhiều là 100% trắc nghiệm. Bởi vì đó, làm tốt những bài tập này để giúp các em nâng cao kĩ năng làm toán trắc nghiệm. Bộ thắc mắc này được phân loại ví dụ theo từng chương, với rất nhiều mức độ từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cao, đặc biệt là nhiều bài xích tập trong cỗ tài liệu chắc chắn sẽ nằm trong số đề thi học kì sắp tới của chúng ta học sinh lớp 10. Cực kỳ mong các em chuyên cần ôn luyện những bài tập bên trên để nâng cao kỹ năng giải bài xích tập trắc nghiệm của mình và liên tục theo dõi hồ hết tài liệu quality mà công ty chúng tôi giới thiệu. Hy vọng, tư liệu này sẽ giúp các em ôn tập lại toàn cục kiến thức lớp 10 và đạt hiệu quả cao trong kì thi sắp tới.