Chú đại bi giải nghĩa

      93

Nhất trọng điểm trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày giúp cứu vãn khổ cứu vớt nạn, đảm bảo an toàn chúng ta trước những khó khăn mà con tín đồ phải đấu tranh trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Chú đại bi giải nghĩa


Ý NGHĨA CỦA TỪNG CÂU TRONG kinh CHÚ ĐẠI BI.

1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority – bé xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo mọi mười phương.

2. Nam tế bào a rị da – bé xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp không thiện.

3. Bà lô yết đế thước chén ra da – người yêu Tát Quan thế Âm tia nắng soi rọi, lan chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của bọn chúng sinh nhằm kịp thời cứu vãn nhân độ thế.

4. Bồ đề tát đỏa bà domain authority – nhân tình Tát với binh tướng tá cõi trời tới tương hỗ chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha – bé xin hành lễ trước các vị bồ Tát đã khỏe khoắn tự giác ngộ, từ giải thoát bao gồm mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo tuyến phố giải thoát.

6. Ma ha ca lô ni ca da – con xin cúi phía đầu hành lễ, hướng trung tâm đọc Chú Đại Bivới lòng thành kính.

7. Án – thần chú tổng hợp mười pháp môn vi diệu, quy phục tất cả ma quỷ thần khiến Chú Đại Bi phát huy được sức khỏe giáo hóa với muôn loài.

8. Tát bàn ra phát duệ - trường đoản cú Tại nỗ lực Tôn, câu chú tụng lên sẽ có Tứ Đại Thiên Vương tới hộ pháp, bảo vệ.

9. Số đát na đát tả - thỉnh ước sự ngượng nguyện của Tam Bảo, tập hợp bọn chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị domain authority – bé xin bái kính hành lễ sự vô ngã của những vị thánh giả.

*

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà – nơi Quan thay Âm người yêu Tát thị hiện tại phát trọng điểm từ bi.

12. Nam mô na ra cẩn trì – nhỏ xin cúi đầu cung kính hành lễ với sự bảo lãnh thiện ái của chúng người thương Tát.

13. Hê rị ma ha bàn nhiều sa mế - tia nắng soi rọi khắp khu vực của chổ chính giữa từ bi vừa khỏe khoắn vừa thọ dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh.

14. Tát bà a tha đậu du bởi – chổ chính giữa bình đẳng, vô lo vô nghĩ, khởi thủy điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái.

15. A thệ dựng – không tồn tại pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của chú Đại Bi.

16. Tát bà tát đa, mãng cầu ma bà tát đa, mãng cầu ma bà già – Đại thân tâm người yêu Tát, Đại Sĩ, nuốm Tôn.

17. Ma phạt đạt đậu – con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương người yêu Tát mở lòng trường đoản cú bi cứu rỗi chúng sinh, xin những Ngài là thần sống cõi trời với là các bạn ở thế gian để độ trì thiện pháp dành được thành tựu.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn, khai mở bé mắt trí thông minh để khiến cho quỷ thần đều cần kính sợ, cách biệt ác nghiệp.

19. A bà lô hê – dùng trí tuệ nhằm quan gần cạnh và cảm giác tiếng than thở của bọn chúng sinh mười phương.

20. Lô ca đế - ráng tôn, phù hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế - vậy Tôn Quan cố gắng Âm người tình Tát.

21. Ca ra đế - người có tấm lòng từ bi tương trợ chúng sinh khỏi đau buồn bi ai.

22. Di hê rị - con nguyện tuân theo những lời giáo hóa của Quan nắm Âm ý trung nhân Tát để tu hành.

23. Ma ha nhân tình đề tát đoả - công đức viên mãn, ngộ ra của người yêu Tát vun trồng thành hạnh lành.

24. Tát bà tát bà – hành trì ấn pháp đưa tới an lạc thái hòa cho toàn bộ chúng sinh.

25. Ma ra ma ra – thuận duyên tu hành, mọi việc đều như ý.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng – lời không bắt buộc nói ra ý cũng đạt mức cảnh giới vi diệu.

27. Cu lô cu lô yết mông – sự mầu nhiệm của chú Đại Bi không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng.

28. Độ lô độ lô, phát già ra đế - tu tập hành trì rất có thể vượt qua sinh tử, giải thoát phiên bản thân ngoài luân hồi, tìm đến nơi an nhàn và sáng suốt.

29. Ma ha phân phát già domain authority đế - pháp với đạo là hai đạo lý vượt lên trên phần đa thứ, là tối thắng làm việc đời.

30. Đà la đà la – trung ương lượng bọn chúng sinh, Quán cố gắng Âm ý trung nhân Tát cứu giúp nạn chúng sinh bởi nước Cam Lồ.

31. Địa lỵ ni – tịnh diệt, khử hết gần như ác niệm, trở về trung khu thuần khiết.

Xem thêm: Top 23 Loài Hoa Đẹp Cho Tình Yêu, 10 + Loài Hoa Mang Ngôn Ngữ Của Tình Yêu Đẹp Nhất

32. Thất phật ra domain authority – hướng ánh nắng vào bên phía trong con fan để soi sáng trung tâm tưởng, thấu hiểu lòng mình.

33. Giá xác định giá ra – trách nhiệm thúc giục khắp cõi thuộc tuân theo pháp lệnh.

34. Ma ma phạt ma la – dìm mạnh hành vi sẽ tất cả kết quả, con người theo như đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức.

35. Mục đế lệ - giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại và bi ai.

36. Y hê y hê – thuận giao, trường đoản cú nguyện tuân theo giáo hóa mà lại không chút khiên cưỡng, không ngừng mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.

37. Thất mãng cầu thất mãng cầu – đại kiến thức như ánh dương sáng sủa chói, bùng cháy đưa nhỏ người thoát ra khỏi vô minh tăm tối.

38. A ra sam Phật ra xá lợi – cỗ xe đại pháp của Phật luân chuyển, gửi giáo lý tới khắp chúng sinh, thỏa mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu giữ lại.

39. Phát sa phân phát sâm – hoan hỉ giảng, mừng thầm nói, hoan lạc nghe, lúc nào cũng giữ trọng điểm hoan hỉ.

40. Phật ra xá da – tâm giác ngộ gần kề lý trở yêu cầu cao quý, tối ưu hơn.

41. Hô lô hô lô ma ra – tùy trung tâm nguyện mà lại hành trì, tu pháp làm sao sẽ trải nghiệm công đức của pháp đó, suôn sẻ đạt nguyện vọng.

42. Hô lô hô lô hê rị - lòng ko khởi niệm, phần đa vọng tưởng đa số mất đi, rũ bỏ 4 lắp thêm làm trung ương u tối, sống đời an lạc, trở thành người dân có lực từ tại khôn cùng mạnh.

43. Ta ra ta ra – thần lực mạnh mẽ kiên cố, rất có thể phá bỏ và thu phục ma đạo.

44. Tất lỵ tất lỵ - gan góc vượt chướng ngại, vượt lên mọi trở ngại và cát tường trên đường tiến tới nghiệp lành.

45. Tô rô tô rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới các điều tốt lành, cứu giúp rỗi bọn chúng sinh.

46. Người thương đề dạ – bồ đề dạ - Giác tâm, mở tâm tình nhân Đề để ngộ đạo, kiên định vững chí với tâm người thương Đề bắt đầu tu thành chính đạo.

47. ý trung nhân đà dạ – người yêu đà dạ - thức tỉnh trí tuệ, sử dụng trí tuệ để tiến cho tới chân tu.

48. Di đế rị dạ - trung ương đại tự đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng

49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu những bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo lãnh cho chúng sinh.

50. Địa lỵ fe ni na – bảo kiếm sản phẩm ma phục yêu, dùng để trừng phạt đông đảo loài ngũ quỷ không quy phục chính pháp.

51. Cha da ma mãng cầu – thành tựu xứng đáng với lừng danh và đức hạnh tu hành.

52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ tiến hành hưởng đầy đủ: thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai và vô trú.

53. Tất đà domain authority – gần như sở mong sở nguyện phần đông được thành toàn, mọi hành vi làm ra rất nhiều viên mãn, mang đến thành tựu, được khen ngợi và tán dương.

54. Ta bà ha – – thắng lợi vô lượng, công đức vô biên

55. Ma ha tất đà da – hành giả giành được thành tựu to khủng và viên mãn.

56. Ta bà ha – hợp với các câu bên trên thành tất đà dạ ta bà ha Ma ha vớ đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của phòng Phật.

57. Vớ đà du nghệ - đông đảo thành tựu công dụng đều chỉ với hư vô

58. Thất bà ra dạ - khu vực mà phiên bản thân được tự tại với công đức vô lượng.

59. Ta bà ha – hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong trái tim đất để gia công lợi cho chúng sinh.

*

60. Na ra cẩn trì – cần sử dụng sự đại từ bỏ bi bảo hộ, che chắn cho chúng sinh.

61. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

62. Ma ra na ra – tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn.

63. Ta bà ha – thành tích vô lượng, công đức vô biên

64. Tất ra tăng a mục khư da – dùng hết sức mình bảo lãnh chúng sinh, ko từ bỏ bất kể việc gì.

65. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ - dùng vô số phương thuốc để chữa dịch cho chúng sinh.

67. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

68. đưa kiết ra a tất đà dạ - thu phục ma oán, phạt ra music chấn động để bất cứ loại ma làm sao đều buộc phải quy phục.

69. Ta bà ha – thành quả vô lượng, công đức vô biên

70. Bố đà ma yết tất đà dạ - thành quả vô lượng, công đức vô cùng việt.

71. Ta bà ha – thành công vô lượng, công đức vô biên

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ - Quan chũm Âm bồ Tát sử dụng pháp ấn giúp bọn chúng sinh ko còn lo lắng mọi lúc đa số nơi

73. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

74. Ma bà lợi win yết ra da – đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan nỗ lực Âm người yêu Tát người người kính ngưỡng

75. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên

76. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da – con xin cung kính quy y Tam bảo, dâng hết vai trung phong thân lẫn tính mạng con người để quy y cửa ngõ Phật.