Dịch vụ logistics là gì

      137
Email chủ đề này
*
LinkBack Topic URL
*
Retweet this Topic
*
Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook
*
Digg this Topic
*
Reddit this Topic
*
Share on Tumblr
Xem chủ đề này
*
In chủ đề này
*
*

Chủ đề trước Chủ đề kế tiếp
*
thaithiman

*
Facebook
*

Ngày nay bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào cũng quan tâm và có chiến lược Logistics phù hợp Một chiến lược logistics tốt sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc hiệu quả. Logistics cũng là một điểm mạnh giúp phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc hiểu như thế nào là Logistics hầu như còn khá mơ hồ, chưa đầy đủ.

Bạn đang xem: Dịch vụ logistics là gì

Thuật ngữ Logistics?

Logistics là thuật ngữ chuyên ngành có gốc Hy Lạp và từ tiếng Việt có nghĩa gần nhất là “hậu cần”. Hiểu đơn giản nhất, Logistics là một phần của chuỗi cung ứng bao gồm tổng thể những công việc liên quan đến hàng hóa gồm đóng gói, vận chuyển, lưu kho, bảo quản cho tới khi hàng được giao đến người tiêu thụ cuối cùng.

Định nghĩa về dịch vụ Logistics:

Căn cứ theo Điều 233 Luật thương mại 2005 thì dịch vụ Logistic là:

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.

Như vậy:

Dịch vụ Logistics là một hoạt động thương mại,Bao gồm một hoặc nhiều công việc trong chuỗi: nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận

*

(Quy trình Logistics cơ bản)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics?

Căn cứ theo Điều 234, để kinh doanh dịch vụ Logistics phải là:

+ Thương nhân

+ Có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics theo quy định của pháp luật.

Các bên trong hoạt động Logistics

Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics

Khách hàng

Quyền: Điều 235 Luật thương mại 2005

+ Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác;

+ Trường hợp vì lợi ích của khách hàng, có thể thực hiện khác chỉ dẫn nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng

+ Quyền giữ, và định đoạt hàng hóa theo điều 239 để đòi tiện nợ nhưng phải thông báo cho khách hàng

Quyền: Điều 236 Luật thương mại 2005

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng;

Nghĩa vụ: Điều 235 Luật thương mại 2005

+ Nghĩa vụ thông báo

+Trường hợp không thỏa thuận về trường hợp cụ thể thực hiện nghĩa vụ thì thực hiện trong khoản thời gian hợp lý

+ Tuân thủ pháp luật và tập quán vận tải

+ Nghĩa vụ khi cầm giữ hàng hóa Điều 240 Luật thương mại 2005

Nghĩa vụ: Điều 236 Luật thương mại 2005

+ Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời về hàng hoá cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics;

+ Đóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

+ Bồi thường thiệt hại, trả các chi phí hợp lý phát

+ Thanh toán

Trách nhiệm đặt ra với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics????

Chịu trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện đúng chỉ dẫn của khách hàng gây thiệt hại, trừ trường hợp luật quy định khácCác trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 Luật thương mại 2005Tổn thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền;Tổn thất phát sinh do làm đúng theo những chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền;Tổn thất là do khuyết tật của hàng hoá;Tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải;Không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận;Không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.Không phải chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ được hưởng của khách hàng, về sự chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình.Giới hạn trách nhiệm

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, toàn bộ trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không vượt quá giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ hàng hoá

Không được hưởng quyền giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nếu người có quyền và lợi ích liên quan chứng minh được sự mất mát, hư hỏng hoặc giao trả hàng chậm là do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics cố ý hành động hoặc không hành động để gây ra mất mát, hư hỏng, chậm trễ hoặc đã hành động hoặc không hành động một cách mạo hiểm và biết rằng sự mất mát, hư hỏng, chậm trễ đó chắc chắn xảy ra.

Xem thêm: Vì Sao Có Thể Nói Nguyễn Trãi Là Một Nhân Vật Lịch Sử Vĩ Đại

Các hình thức Logistics hiện nay:

1PL – First Party Logistics

Tức doanh nghiệp sản xuất sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động lưu trữ, vận chuyển từ đầu vào tới đầu ra là người tiêu thụ cuối cùng.

2PL – Second Party Logistics

Doanh nghiệp vừa thực hiện quản lý Logistics vừa thuê ngoài dịch vụ Logistics cho một hoạt động trong chuỗi hoạt động Logistics. Như vậy, sẽ có 2 bên liên quan.

3PL – Third Party Logistics

Doanh nghiệp chủ động thuê ngoài dịch vụ Logistics chuyên biệt quản lý và thực hiện một vài hoặc mọi hoạt động của Logistics.

4PL – Fourth Party Logistics

Doanh nghiệp thuê dịch vụ Logistics lo tất cả mọi thứ từ đầu ra tới phân phối, quản lý và điều hành các bên liên quan để tạo thành chuỗi Logistics hiệu quả.

Ngoài ra, với sự bùng nổ của thương mại điện tử hiện nay, 5PL ra đời sẽ giúp doanh nghiệp E-Commercequản lý hàng hóa và thực hiện Logistics dễ dàng và thông minh hơn.