Học bạ trung học cơ sở

      48

Học bạ cấp 2 (học bạ THCS) là hồ sơ pháp lý ghi lại toàn bộ quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bao gồm kết quả học tập, xếp loại học lực và hạnh kiểm. Để học tiếp lên cấp III, người học phải có học bạ cấp 2...

Bạn đang xem: Học bạ trung học cơ sở

Học bạ là gì?

Sổ học bạ là hồ sơ pháp lý ghi nhận lại toàn bộ quá trình học tập và rèn luyện của học sinh qua các năm. Học bạ do nhà trường lập và quản lý và chỉ trả lại cho học sinh khi thôi học, chuyển trường hoặc tốt nghiệp ra trường.

Nội dung trong sổ học bạ bao gồm: Ảnh, lý lịch của học sinh, sổ điểm thành tích, khen thưởng, kỷ luật, lời phê của giáo viên, chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng trường học…

Học bạ được lập khi học sinh bắt đầu vào lớp 1 (còn gọi học bạ cấp I), sang bậc Trung học cơ sở, nhà trường sẽ lập học bạ mới (học bạ cấp II). Lên bậc Trung học phổ thông, nhà trường tiếp tục sử dụng học bạ để ghi lại quá trình học tập và rèn luyện của học sinh (học bạ THPT).

*

Học bạ là hồ sơ pháp lý ghi lại quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.

Quy định chung về học bạ

-Là hồ sơ pháp lý ghi lại quá trình học tập, rèn luyện. Do đó, chỉ trả lại cho học sinh khi thôi học, chuyển trường hoặc tốt nghiệp.

- Học bạ lập thành văn bản trên giấy theo mẫu của Bộ GD&ĐT; có đủ chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký có sẵn) của giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng (phó hiệu trưởng được hiệu trưởng ủy quyền); có đủ dấu của nhà trường đóng tại vị trí ghi số học bạ và đóng giáp lai giữa hai trang liên tiếp (kể cả các trang bìa).

- Chỉ ghi kết quả học tập và rèn luyện của học sinh vào học bạ sau khi đã có kết quả tương ứng ở sổ gọi tên và ghi điểm; kết quả ghi ở học bạ phải trùng khớp với kết quả ghi ở sổ gọi tên và ghi điểm.

- Chỉ sử dụng mực màu đen để ghi học bạ (trừ nội dung sửa chữa).

Xem thêm: Hành Chính Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Là Gì, Mô Tả Công Việc Hàng Ngày

- Về kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm bắt buộc phải ghi đầy đủ, không được viết tắt

- Điểm trung bình môn, Điểm trung bình các môn (học kỳ, cả năm) ghi bằng số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số, ví dụ: 5,0; 6,5; 8,2. Xếp loại học kỳ, cả năm đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét được phép ghi tắt, ví dụ như đạt yêu cầu (Đ), chưa đạt yêu cầu (CĐ).

- Sửa chữa khi ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác, dùng bút mực màu đỏ gạch 1 nét ngang nội dung cần sửa chữa, ghi nội dung sửa chữa (phía trên, bên phải nội dung vừa gạch ngang) sau đó ký xác nhận sửa chữa.

Học bạ cấp 2 có quan trọng không?

Học bạ là hồ sơ pháp lý ghi lại toàn bộ quá trình học tập bao gồm kết quả học tập, xếp loại hạnh kiểm. Chính vì vậy, học bạ có vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ xếp loại học sinh (giỏi, khá, trung bình, yếu kém) mà còn là cơ sở để xét học sinh có đủ điều kiện được lên lớp hay không.

Đặc biệt, học bạ cấp II còn là yêu cầu bắt buộc nếu học sinh muốn học tiếp lên cấp III – Trung học phổ thông.

Làm mất học bạ cấp 2 có được cấp lại không?

Theo quy định, các loại hồ sơ như học bạ, bằng tốt nghiệp các cấp bản chính chỉ được cấp cho người học một lần. Do đó, nếu lỡ làm mất học bạ, bằng tốt nghiệp người học chỉ yêu cầu cơ quan có liên quan cấp lại bản sao.

*

Học bạ, bằng tốt nghiệp bản chính chỉ cấp cho người học một lần.

Theo Điều 5 Luật Công chứng, Điều 24 Quy chế văn bằng chứng chỉ được ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT thì văn bản công chứng hồ sơ học bạ hoặc bản sao học bạ từ sổ gốc; bản sao bằng tốt nghiệp THCS có giá trị tương đương bản chính. Như vậy, để được cấp lại bản sao, công chứng... các loại giấy tờ đã mất bạn cần thực hiện:

- Đối với Học bạ: Liên hệ trực tiếp trường THCS nơi bạn theo học và tốt nghiệp THCS để đề nghị nhà trường giải quyết;

- Với Bằng tốt nghiệp THCS: Cần đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện (hoặc trực tiếp phòng GD&ĐT các huyện, thành phố) đề làm thủ tục đề nghị cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS.