Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế tncn 2018

      104

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2018 – Hướng dẫn chi tiết các bước tự kê khai thuế TNCN qua hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn dựa trên tờ khai 02/QTT-TNCN dành cho các nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (TT92/2015).

Bạn đang xem: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế tncn 2018


*

(Hình ảnh: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2018)


Bước 1: Cá nhân vào trang web thuedientu.gdt.gov.vn để đăng nhập vào hệ thống.

Xem thêm: Nguồn Cội Chiến Tranh Thương Mại Là Gì, Chiến Tranh Thương Mại Là Gì

Bước 2: Chọn menu “Quyết toán thuế” và chọn tiếp mục “Kê khai trự tuyến”

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình:

*

Lưu ý:

Ở mục “Chọn tờ khai”: Chọn tờ khai 02/QTT-TNCN dành cho các nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (TT92/2015), hệ thống bắt buộc người nộp thuế tích chọn một trong hai điều kiện sau:

*

1/ Trường hợp người nộp thuế tích chọn ô đầu tiên: “Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục thuế.”

*

2/ Trường hợp người nộp thuế tích chọn ô số 2: “Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc.”

*

2a) Nếu người nộp thuế chọn ô có thay đổi nơi làm việc thì:

*

Hệ thống hiển thị 2 checkbox 1 và 2 bắt buộc người nộp thuế lựa chọn, bạn tích chọn theo hướng dẫn trên màn hình như trên.

2b) Nếu người nộp thuế chọn ô không thay đổi nơi làm việc thì:

*
Hoặc:
*

Ở mục “Gửi lại file dữ liệu”:

– Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái “Chưa phê duyệt” thì được thực hiện ghi đè lên file cũ, trạng thái file mới gửi là “Chưa phê duyệt”

– Nếu trong hệ thống đã tồn tại file và file có trạng thái khác “Chưa phê duyệt” thì hệ thống sẽ kiểm tra lần nộp trên tờ khai:

+ Nếu tờ khai là chính thức:

Trước hạn nộp: Cho phép gửi tờ khai chính thức nhiều lần, tờ khai mới có trạng thái là “Chưa phê duyệt”, các file đã tồn tại thì có trạng thái là “Đã gửi lại file”Sau hạn nộp: Cảnh báo: “Đã hết hạn nộp tờ khai chính thức, đề nghị nộp tờ khai bổ sung”

+ Nếu là tờ khai bổ sung: Đưa ra cảnh báo: “Tờ khai đã tồn tại trong hệ thống, đề nghị nâng lần bổ sung và gửi lại”

Bạn đang xem: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2018

Bước 4: Ấn “Tiếp tục” và thực hiện kê khai chi tiết trên tờ khai:

*

Bước 5: Sau khi kê khai, bạn chọn “Hoàn thành kê khai”, màn hình hiện lên như sau:

*

Bạn chọn “Kết xuất XML”, sau đó ấn nút “Nộp tờ khai”, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã xác thực:

*

Bạn nhập đúng mã rồi nhấn “Tiếp tục”, màn hình sẽ thông báo bạn nộp tờ khai thành công. Như vậy, bạn đã hoàn tất việc gửi tờ khai quyết toán thuế tới cơ quan thuế.

*

Bài viết: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2018

*

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ