Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc

      37
Danh mục Danh mục Giới thiệu Các chống chức năng Các đơn vị trực thuộc Văn bản KH&công nhân Thủ tục hành chủ yếu Thủ tục hành thiết yếu thông thường Thủ tục hành chủ yếu đặc thù
Hòm thư công vụ Hỏi đáp Video KHCN Sơ đồ site Rss
*
English
Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 cùng Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025

*

Đảng ủy Sở Khoa học cùng Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu thương cầu:

- Công tác chuẩn bị cùng tổ chức đại hội thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và vạc triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của những cấp ủy, tổ chức đảng, những đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Thông qua đại hội để tiếp tục cải thiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc cùng niềm tin của quần chúng. # đối với Đảng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc

- Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, hiệu quả những quan lại điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo những văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp bên trên trực tiếp. Báo cáo chủ yếu trị phải được chuẩn bị khoa học, chu đáo, kết tinch trí tuệ tập thể, đánh giá chỉ đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình trạng với kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 2017 - 2020 (đối với bỏ ra bộ trực thuộc), nhất là các nhiệm vụ trọng vai trung phong, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu toắt chống, chống tđắm đuối nhũng, tiêu tốn lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan tiền cùng đúc rút bài bác học khiếp nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải ngay cạnh với thực trạng thực tế, tất cả tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 cùng 2020-2022 (đối với bỏ ra bộ trực thuộc) phải bảo đảm nguim tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác làm việc cán bộ với quản lý đội ngũ cán bộ, trực tiếp là ban chấp hành và ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tất cả số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự vào sạch, vững mạnh, bao gồm năng lực lãnh đạo với sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu thương cầu lãnh đạo trong thực trạng mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cùng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện mang lại trí tuệ của đảng bộ, tất cả khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội cấp bên trên.

Xem thêm: Nhân Viên Thực Tập Tiếng Anh Là Gì ? Nên Tìm Việc Làm Thực Tập Sinh Không?

- Trong quá trình chuẩn bị với tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xong xuôi tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan lại, đơn vị gắn với đẩy mạnh các trào lưu thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, bao gồm hiệu quả những hạn chế bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dãn khiến bức xúc mà lại cán bộ, đảng viên, quần chúng quyên tâm.

2. Nội dung

- Đại hội bỏ ra bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện 3 nội dung sau: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội bỏ ra bộ nhiệm kỳ 2017-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của bỏ ra bộ nhiệm kỳ 2020-2022; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo những Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng văn kiện đại hội đảng bộ cơ sở; (3) Bầu ban chấp hành đưa ra bộ hoặc túng bấn thư, phó túng bấn thư (đối với bỏ ra bộ không có cấp ủy) nhiệm kỳ 2020-2022.

- Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện 04 nội dung: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo những Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp (3) Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIX (số lượng theo quyết định phân bổ đại biểu của Ban thường vụ Đảng ủy Khối).