Hướng dẫn đại hội đoàn các cấp

      194
*
*

*


I. TÊN GỌI CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đại hội đoàn các cấp

 Những 1-1 vị tổ chức Đại hội đại biểu, thống độc nhất tên thường gọi là: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Sài Gòn + tên đơn vị tổ chức Đại hộilần thứ (nếu có), nhiệm kỳ.

2. Đoàn cơ sở tổ chức Đại hội đoàn viên, thống nhất gọi tên là: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minch + tên đơn vị chức năng tổ chức Đại hộilần thứ (nếu có), nhiệm kỳ.

3. Đối với chi đoàn cơ sở, thống nhất thương hiệu hiểu là: Đại hội bỏ ra đoàn + tên đơn vị tổ chức Đại hội), lần thứ (nếu có), nhiệm kỳ.

Những 1-1 vị có nhiệm kỳ 5 năm 2 lần, thống nhất nhiệm kỳ là 2017 - 2019 (nhiệm kỳ sau là 2019 - 2022); những đối chọi vị có nhiệm kỳ 5 năm 1 lần, thống nhất nhiệm kỳ là 2017 - 2022.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH CẤPhường TRIỆU TẬP.. ĐẠI HỘI

Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội bao gồm những trách nhiệm sau:

1. Xây dựng Đề án Đại hội; Đề án nhân sự Ban Chấp hành cùng các chức danh; Đề án Ủy ban Kiểm tra và nhân sự Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (nếu có); Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cung cấp bên trên và các danh sách trích ngang nhân sự kèm theo.

2. Xây dựng Báo cáo tổng kết vấn đề thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, mục tiêu, phương thơm hướng trách nhiệm với giải pháp nhiệm kỳ mới cùng những report phụ lục gồm liên quan; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành và dự thảo quyết nghị Đại hội.

3. Phân xẻ đại biểu cho những đơn vị trực trực thuộc cùng chỉ huy bài toán bầu cử đại biểu đảm bảo an toàn đúng phương pháp, giấy tờ thủ tục hiện tượng.

4. Tiếp dấn làm hồ sơ ứng cử vào Ban Chấp hành, của đoàn viên không là đại biểu Đại hội.

5. Chuẩn bị với cung ứng report, tài liệu liên quan về tình hình đại biểu, hiệu quả thai cử đại biểu Đại hội đến Đoàn Chủ tịch với Ban Thẩm tra tứ cách đại biểu.

6. Chuẩn bị tài liệu và các văn bản liên quan cho nội dung phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành với Ủy ban Kiểm tra khóa bắt đầu.

7. Xây dựng nội dung, cmùi hương trình Đại hội và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, các điều kiện về cơ sở vật chất, khiếp phí… phục vụ Đại hội.

III. XÂY DỰNG VÀ THẢO LUẬN DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Xây dựng dự thảo văn uống kiện

1.1. Yêu cầu chung

Văn kiện đại hội Đoàn các cấp cho bao gồm: Báo cáo chủ yếu trị của Ban Chấp hành Đoàn đương chức trình tại Đại hội (Báo cáo reviews kết quả triển khai nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ mới); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đương nhiệm; Nghị quyết Đại hội. Vnạp năng lượng khiếu nại Đại hội Đoàn những cung cấp bắt buộc ngắn gọn gàng, logic, tiệm triệt cách nhìn chỉ đạo, triết lý thông thường của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đoàn cấp bên trên thẳng với cấp cho ủy Đảng.

1.2. Yêu cầu nuốm thể

* Về báo cáo tổng kết công tác làm việc Đoàn và trào lưu TN nhiệm kỳ qua cùng phương phía, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

- Cố gắng review, kiểm điểm gần như câu chữ và giải pháp sẽ thực thi nhằm thực hiện trên những phương diện công tác làm việc của Đoàn: công tác dạy dỗ chính trị bốn tưởng, những phong trào văn hóa truyền thống - nghệ thuật, thể thao thể dục thể thao, trào lưu thanh niên tự nguyện với công tác làm việc chế tạo tổ chức triển khai Đoàn, mở rộng mặt trận kết hợp tập hòa hợp thanh hao niên; hiệu quả tiến hành những quyết nghị, công ty trương, planer, các cuộc vận động lớn của Trung ương Đoàn và những cấp cỗ Đoàn đặt ra trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo tổng kết cần nđính thêm gọn gàng, gồm tính bao hàm, triệu tập vào những vụ việc cốt lõi của phong trào tkhô cứng niên và công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Đánh giá chỉ đúng đa số mặt mạnh mẽ, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ rất nhiều yếu kỉm, hạn chế; phân tích phần lớn ngulặng nhân khinh suất, một cách khách quan, đúc rút được phần lớn bài học tay nghề vào công tác làm việc lãnh đạo, tiến hành với tổ chức triển khai tiến hành các khía cạnh công tác của Đoàn. cố gắng tập trung chi tiêu desgin phương phía nhiệm kỳ bắt đầu với hệ thống kim chỉ nam, chỉ tiêu, nhiệm vụ với chiến thuật thực tế, phù hợp nhiệm vụ chính trị đối kháng vị, nhu cầu, nguyện vọng của tkhô cứng niên, gồm tính khả thi cao.

Ngoài report chủ yếu trị, các cấp cho cỗ Đoàn cần chuẩn bị một trong những báo cáo chuyên đề; prúc lục số liệu trong các phương diện công tác; tổng quan tiền về thực trạng tkhô giòn niên với công tác làm việc Đoàn... để làm cơ sở mang đến Đại hội tổng kết nhiệm kỳ qua.

- Phương phía nhiệm kỳ mới của Đại hội Đoàn những cấp đề xuất đảm bảo an toàn tiệm triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần sản phẩm công nghệ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài THViệt Nam lần vật dụng III, Nghị quyết Đại hội Đảng cỗ các cấp; định hướng của Đoàn cấp trên với của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (nhằm bảo đảm tính thống tuyệt nhất trong các phong trào, công tác hành động của tuổi tthấp cả nước); các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải trên cơ sở phân tích trọn vẹn đặc điểm tình trạng đối kháng vị; đồng thời bgiết hại nhu cầu, ước muốn, tiện ích phù hợp pháp, đường đường chính chính của sum họp, tkhô cứng niên.

- Xác định rõ câu chữ và biện pháp chính nhằm thực hiện các phương diện công tác làm việc đa số của Đoàn như: Công tác giáo dục chủ yếu trị, bốn tưởng; các trào lưu hành vi biện pháp mạng; công tác làm việc thi công Đoàn cùng không ngừng mở rộng mặt trận kết hợp, tập đúng theo tkhô cứng niên; công tác âu yếm thiếu thốn niên, nhi đồng... Chú trọng các phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên tiến hành tốt công tác thi công, củng cầm cố tổ chức cơ sở Đoàn, cải thiện quality đoàn viên; phát huy mục đích xung kích, trí tuệ sáng tạo, tự nguyện của sum vầy, tkhô giòn niên vào công cuộc gây ra và bảo đảm an toàn Tổ quốc thời kỳ mới.

* Về report kiểm điểm của Ban Chấp hành

Trên tinch thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và những Ủy viên Ban Chấp hành; chỉ ra những mặt được và những hạn chế yếu kém, rút ra nguim nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tuyệt nhiệm vụ.

* Về dự thảo Nghị quyết Đại hội

Trên đại lý các văn uống kiện của Đại hội, Ban Chấp hành cấp cho tập trung Đại hội tạo dự thảo Nghị quyết Đại hội. Nội dung Nghị quyết cần ngắn gọn, súc tích, đảm bảo được tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, của Đoàn cấp trên trực tiếp và của Đại hội, cụ thể:

- Đánh giá bao hàm những kết quả trọng tâm; mục tiêu, chỉ tiêu quan liêu trọng, cơ bản đã có được trong nhiệm kỳ qua.

- Thống nhất những nội dung, nhiệm vụ trọng chổ chính giữa, cơ bản; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, cmùi hương trình, dự án chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

- Nêu rõ các nội dung được trải qua tại Đại hội, gồm: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; tổng số ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên và những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hiệu quả bầu Ban Chấp hành khoá mới và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

2. Thảo luận, góp ý các vnạp năng lượng khiếu nại Đại hội

Văn uống kiện Đại hội Đoàn các cấp bao gồm: Báo cáo tổng kết công tác làm việc Đoàn với trào lưu tkhô nóng niên nhiệm kỳ qua và phương thơm phía, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; dự thảo và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các vnạp năng lượng kiện của Đại hội Đoàn cấp trên; Nghị quyết Đại hội.

- Việc thảo luận, đóng góp ý kiến mang đến dự thảo văn kiện của Đại hội cung cấp mình và dự thảo vnạp năng lượng kiện của Đại hội cung cấp bên trên tổ chức trước và trong Đại hội.

- Phát huy dân nhà trong đoàn tụ, thanh hao niên cùng đại biểu Đại hội; trao đổi thẳng thắn, tráng lệ và trang nghiêm, bước vào mọi vấn đề trung tâm, trình diễn nthêm gọn gàng (tránh tmê say luận lâu năm mẫu, tầm thường bình thường, liệt kê thành tích).

* Quy trình tạo vnạp năng lượng kiện

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cung cấp thành lập và hoạt động các tiểu ban giao hàng Đại hội và giao trọng trách ví dụ mang lại từng tè ban, trong đó tiểu ban câu chữ bắt buộc dữ thế chủ động chuẩn bị mọi văn bản, tư liệu quan trọng nhằm tiến hành phát hành những văn khiếu nại Đại hội cung cấp mình, cụ thể nlỗi sau:

- Tập hợp những bốn liệu cần thiết, thi công đề cương cứng báo cáo chính trị, sau khoản thời gian thông qua Ban Thường vụ, thực hiện biên soạn thảo report chính trị lần một.

- Tổ chức mang chủ ý của cán bộ, ĐVTN bởi những bề ngoài khác nhau.

- Tiếp thu chủ ý, sửa đổi với trải qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

- Trình cung cấp uỷ Đảng, Đoàn cung cấp bên trên trực tiếp săn sóc, kết nạp chủ kiến, chỉnh sửa lần cuối trình Đại hội.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ VÀ QUY TRÌNH BẦU CỬ BAN CHẤPhường HÀNH, BÍ THƯ KHÓA MỚI

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành các cấp

Nhân sự Ban Chấp hành những cấp cho buộc phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt quan trọng nhấn mạnh phần đa điểm sau:

- Có đạo đức nghề nghiệp cùng bản lĩnh bao gồm trị vững vàng tiến thưởng, tất cả năng lực thực tế, kinh nghiệm vào công tác làm việc, có công dụng xong xuôi giỏi nhiệm vụ vày Ban Chấp hành phân công; thông suốt và gắn bó với thanh hao niên, có công dụng đối thoại với định hướng mang đến thanh hao niên.

- Có tài năng ví dụ hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đoàn cả nước, Nghị quyết Đại hội cấp bên trên cùng cung cấp bản thân, gắn cùng với trong thực tiễn công tác làm việc Đoàn và tình trạng thanh hao niên ngơi nghỉ địa phương thơm, đơn vị chức năng.

- Năng cồn, dám nghĩ về, dám làm cho cùng dám chịu đựng trách rưới nhiệm.

- Có trình độ chuyên môn học tập vấn, gồm kỹ năng tổng đúng theo trên nhiều nghành nghề dịch vụ, có năng lực công tác thôn hội với kỹ năng vận tải thanh hao niên, thông tỏ về tình trạng cải tiến và phát triển phổ biến của Đài và đơn vị.

- Có đáng tin tưởng với kĩ năng tổ hợp, biết di chuyển, kêu gọi những nguồn lực có sẵn vào cùng ngoại trừ đơn vị chức năng Giao hàng cho những hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đối với nhân sự dự kiến bầu giữ các chức danh trong Ban Chấp hành, thực hiện tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh theo Quy chế cán bộ Đoàn.

Trên các đại lý những tiêu chuẩn thông thường, các cấp bộ Đoàn phải rõ ràng hóa để tương xứng với trải đời trách nhiệm của cơ sở, đơn vị mình.

2. Phương thơm pháp, tiến trình sẵn sàng nhân sự Ban Chấp hành

2.1. Tiến hành các bước giới thiệu nhân sự tđắm say gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí tlỗi, Phó túng thư

- Ban Thường vụ cấp triệu tập Đại hội triển khai quá trình trình làng nhân sự tsi gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và những chức vụ không giống, quá trình cụ thể nhỏng sau:

+ Xây dựng cùng gợi ý tiêu chuẩn, tổ chức cơ cấu, con số Ủy viên Ban Chấp hành với các chức danh để Đoàn cấp cho bên dưới bàn bạc cùng giới thiệu nhân sự. Vnạp năng lượng bản trình làng của Đoàn cấp cho bên dưới phải bao gồm chủ kiến của cung cấp uỷ Đảng thuộc cung cấp.

+ Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng mang phiếu trình làng nhân sự tsi mê gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ với những chức danh không giống.

+ Tập hợp list, lập làm hồ sơ và thực hiện xác minh so với đông đảo ngôi trường vừa lòng quan trọng.

- Giới thiệu nguồn nhân sự Ban Chấp hành với những chức vụ khóa mới:

Tổng phù hợp công dụng thanh tra rà soát reviews mối cung cấp tmê mệt gia Ban Chấp hành và các chức danh khóa bắt đầu cùng lập report đề xuất các định hướng về nhân sự trong số đó nêu rõ gần như vấn đề tất cả ý kiến khác biệt để trình Ban Thường vụ, bao gồm những nội dung sau:

+ Dự kiến con số, tổ chức cơ cấu Ban Chấp hành khóa bắt đầu.

+ Dự con kiến danh sách Ủy viên đương thứ tđắm say gia Ban Chấp hành khóa mới.

+ Dự con kiến list nhân sự ko kể Ban Chấp hành tại chức tđắm đuối gia Ban Chấp hành khóa bắt đầu.

+ Dự con kiến danh sách Ban Thường vụ khóa mới; nhân sự Bí thỏng, Phó túng thiếu tlỗi khóa mới.

- Chuẩn bị hồ sơ nhân sự:

+ Hồ sơ nhân sự gồm những: Sơ yếu ớt lý lịch; bản dấn xét, reviews của ban ngành vị trí công tác cùng cấp ủy Đảng thuộc cung cấp.

2.3. Ban Thường vụ (Thường trực chi đoàn) sẵn sàng đề án, giải pháp nhân sự nhằm trình Ban Chấp hành

Ban Thường vụ (Thường trực chi đoàn) tổ chức hội nghị nhằm chăm chú Đề án phát hành Ban Chấp hành khóa mới; trao đổi kỹ đa số ngôi trường vừa lòng còn tồn tại chủ kiến không giống nhau; triển khai biểu quyết về một số văn bản sau:

- Số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành khóa new.

- Danh sách nhân sự reviews vào Ban Chấp hành khóa mới.

- Danh sách nhân sự Ban Thường vụ khóa mới (nếu có).

- Danh sách nhân sự ứng cử dịch vụ Bí tlỗi, Phó túng thiếu tlỗi khóa new.

2.4. Ban Chấp hành họp trải qua đề án cùng giải pháp chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành với những chức danh khóa mới

Ban Chấp hành tổ chức triển khai hội nghị nhằm xem xét báo cáo của Ban Thường vụ về Đề án tạo ra Ban Chấp hành khóa mới; thảo luận kỹ phần nhiều ngôi trường đúng theo còn tồn tại chủ kiến khác nhau; tiến hành biểu quyết về một số trong những câu chữ sau:

- Số lượng, tổ chức cơ cấu Ban Chấp hành khóa new.

- Danh sách nhân sự reviews vào Ban Chấp hành khóa bắt đầu.

- Danh sách nhân sự Ban Thường vụ khóa mới (nếu có).

- Danh sách nhân sự ứng cử công tác Bí thư, Phó túng bấn tlỗi khóa bắt đầu.

Những bạn bè làm sao được trên 1/2 số đại biểu có mặt chấp nhận reviews bắt đầu được Ban Chấp hành gửi vào list phê chuẩn ra mắt cùng với Đại hội. Danh sách trình làng nhân sự của Ban Chấp hành khóa new yêu cầu nhiều hơn thế nữa số lượng yêu cầu bầu ít nhất 15%. Nếu con số sau biểu quyết của Ban Chấp hành chưa đầy đủ so với con số đề xuất giới thiệu để thai, thì hội nghị trao đổi thêm nhằm trình làng bổ sung hoặc lưu ý kiểm soát và điều chỉnh dự con kiến Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới mang đến tương xứng.

2.5. Báo cáo xin chủ ý chỉ đạo của cấp cho ủy Đảng thuộc cung cấp cùng Đoàn cấp bên trên thẳng về dự con kiến nhân sự Ban Chấp hành cùng các chức vụ khóa mới

Ban Thường vụ (Thường trực đưa ra đoàn) report cấp ủy Đảng cùng cung cấp với Đoàn cung cấp bên trên thẳng về công tác làm việc nhân sự; cơ cấu tổ chức nhân sự dự kiến tmê mệt gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; nhân sự dự con kiến giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư, Phó túng thiếu tlỗi khóa new.

* Đối với các trường hợp tự ứng cử, hồ sơ ứng cử phải giữ hộ mang lại Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội muộn nhất 15 ngày trước ngày knhì mạc Đại hội; trường hợp đề cử nhân sự ko phải là đại biểu Đại hội, người đề cử phải gửi hồ sơ nhân sự đó mang lại Đoàn Chủ tịch để Đoàn Chủ tịch báo cáo trmong Đại hội.

 * Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành các cấp thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Mục II, Phần thứ Hai, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và Kế hoạch số 15 KH/ĐTN của Ban Chấp hành Đoàn Đài.

3. Quy trình bầu cử Ban Chấp hành khóa mới

- Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Đề án xây dựng Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội đàm đạo Đề án (có thể bàn luận theo tổ hoặc theo đoàn đại biểu về đề xuất, tiêu chuẩn chỉnh, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành) và biểu quyết số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

- Đại hội triển khai ứng cử, đề CN sự bầu vào Ban Chấp hành khoá mới.

- Đoàn Chủ tịch tổng hợp list nhân sự ứng cử, đề cử và nhân sự xin rút; cẩn thận, kết luận cuối cùng về việc mang lại rút tên khỏi danh sách bầu cử (trường hợp Đoàn Chủ tịch còn nhiều ý kiến không thống nhất, có thể xin ý kiến của Đại hội để tđam mê khảo); lập list bầu cử, mang biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử; chuẩn bị phiếu thai cử.

- Bầu Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu khuyên bảo thể lệ, nguim tắc bầu cử, điều kiện trúng cử; giải đáp phương pháp bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu).

- Đại hội thực hiện thai cử; Ban Kiểm phiếu kiểm tổng số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu triển khai kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch; chào làng hiệu quả bầu cử.

4. Về bầu có số dư và độ tuổi bình quân Ban Chấp hành

4.1. Về bầu có số dư

Danh sách bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ở mỗi cấp phải nhiều hơn số lượng cần bầu, cụ thể:

- Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội chuẩn bị danh sách nhân sự trình bày bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới có số lượng nhiều rộng so với số lượng cần bầu ít nhất 15%. Nhân sự share bầu phải đảm bảo tiêu chuẩn; nếu trúng cử Ban Chấp hành khóa mới có thể phân công đảm nhận ngay nhiệm vụ trong Ban Chấp hành.

- Chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải có số lượng nhiều rộng so với số lượng cần bầu ít nhất 15%.

4.2. Về độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành và tuổi theo chức danh

- Độ tuổi bình quân Ban Chấp hành các cấp là tuổi bình quân của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới.

- Việc xác định độ tuổi tđắm say gia cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn và các chức danh được tính theo năm, rước thời điểm tính là năm 2017.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Nhân Dân Lan Hương, Nhan Sắc Của Nsnd Lan Hương “Em Bé Hà Nội“

- Ban Chấp hành Đoàn các cấp chủ động report cấp uỷ, thanh tra rà soát, bổ sung mối cung cấp nhân sự quy hoạch mang lại nhiệm kỳ bắt đầu, đảm bảo độ tuổi bình quân Ban Chấp hành theo quy định trên Kế hoạch số 15 KH/ĐTN, cụ thể:

Cấp cơ sở: cố gắng trung bình dưới 30 tuổi.

Cấp Đoàn Đài: phấn đấu bình quân bên dưới 31 tuổi.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Chương trình Đại hội buộc phải đảm bảo an toàn nội dung cùng trình từ bỏ ra mắt các nội dung hòa hợp lý; ngừng rất đầy đủ trách nhiệm của Đại hội đúng chính sách, giấy tờ thủ tục nguyên tắc.

2. Chương trình Đại hội của Đoàn cấp cơ sở trở lên có thể kết cấu thành 2 phiên:

- Phiên thứ nhất, đề xuất thực hiện các nội dung sau: Thông qua công tác làm việc của Đại hội; thông qua nội quy (quy chế) Đại hội; thai Đoàn Chủ tịch, Đoàn Tlỗi cam kết Đại hội, Ban Thđộ ẩm tra tứ bí quyết đại biểu; đàm đạo, góp sức chủ kiến vào các vnạp năng lượng khiếu nại của Đại hội Đoàn cấp trên; tiến hành một số công việc của phần bầu cử; chỉ dẫn đại biểu những vấn đề cần thiết…

- Phiên thứ nhì, đề nghị thực hiện các nội dung: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương thơm phía, mục tiêu, trách nhiệm công tác làm việc Đoàn và phong trào tkhô hanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Báo cáo nhiều loại ý kiến đóng góp vào vnạp năng lượng kiện Đại hội Đoàn cấp trên; Báo cáo thẩm tra tứ cách đại biểu và biểu quyết bốn cách đại biểu; nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy cùng cấp, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên; thảo luận dự thảo các vnạp năng lượng kiện của Đại hội; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ bắt đầu (bầu Bí tlỗi đối với những đơn vị bầu Bí tlỗi trực tiếp tại Đại hội); bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên; trải qua nghị quyết Đại hội...

3. Chương trình Đại hội phải được Đại hội biểu quyết trải qua bằng hình thức giơ tay.

4. Các đưa ra quyết định của Đại hội làm việc các phiên đều phải sở hữu giá trị giống hệt.

* Ban Thường vụ Đoàn Đài gửi kèm mẫu lịch trình Đại hội Đoàn TNCS TP HCM những cung cấp, các đơn vị căn cứ xây dừng lịch trình Đại hội của đơn vị bản thân tương xứng cùng với tình trạng thực tế.

VI. VỀ TUYÊN TRUYỀN, TRANG TRÍ ĐẠI HỘI

 Cnạp năng lượng cứ đọng vào ĐK thực tế ngơi nghỉ các đơn vị chức năng cơ mà triển khai công tác làm việc tuim truyền và tô điểm, làm cho màu sắc, không gian nghiêm túc cơ mà tươi trẻ theo như đúng đặc điểm của tổ chức triển khai Đoàn, ví dụ nlỗi sau:

1. Trang trí trong hội trường (chú ý từ bên dưới lên):

- Trên cùng ngang fonts là khẩu hiệu:

"Đảng Cộng sản toàn quốc quang vinh muôn năm"

- Tính từ bỏ mép font phía trái qua đề nghị, phương pháp 1/3 chiều rộng lớn font là cờ Tổ quốc, bên dưới sao tiến thưởng là tượng Bác (hoặc ảnh Bác) đặt lên bục hoặc bàn bao gồm khnạp năng lượng che, lịch sự tiếp 1/3 fonts là huy hiệu Đoàn (hoặc cờ Đoàn) treo tốt hơn cờ Tổ quốc (mang sao vàng làm cho chuẩn). Phía dưới huy hiệu Đoàn là tkhông nhiều chữ Đại hội (buộc phải sắp xếp 2 hoặc 3 sản phẩm cùng với 2 hình trạng chữ khác nhau).

- Hai bên cánh con gà có thể nhằm 2 tnóng page authority nô áp phích trích Nghị quyết của Đảng, của Đoàn về công tác thanh hao niên.

- Xung xung quanh hội trường có thể trang trí câu khẩu hiệu, ttinh ma cổ hễ tuyên ổn truyền.

lấy ví dụ như mẫu mã tô điểm vào hội trường: 

2. Trước, vào và sau Đại hội tổ chức tốt những vận động tuyên ổn truyền, hoạt động vnạp năng lượng hoá thể dục thể thao mừng đón Đại hội.

VII. VỀ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU, BAN KIỂM PHIẾU

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội tất cả gần như đại biểu chấp nhận (so với Đại hội đại biểu) hoặc sum họp (đối với Đại hội đoàn viên), vì chưng Ban Chấp hành triệu tập Đại hội giới thiệu, Đại hội biểu quyết về số lượng cùng danh sách Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch Đại hội quản lý công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc triệu tập dân công ty, ra quyết định theo phần lớn. Đối với bỏ ra đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên ít, có thể chỉ bầu 01 người làm Chủ tịch Đại hội.

1.1. Nhiệm vụ

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành và quản lý các công việc của Đại hội, làm việc theo chính sách tập trung dân chủ, quyết định theo phần lớn (so với đầy đủ đơn vị chức năng chỉ bao gồm Chủ tịch thì xin ý kiến của Đại hội). Đoàn Chủ tịch Đại hội có các trọng trách sau:

- Điều hành công việc của Đại hội theo lịch trình, nội quy (quy chế) đã được Đại hội ra quyết định.

- Giới thiệu con số, list Đoàn Thỏng ký; Ban Thẩm tra bốn cách đại biểu (trừ Đại hội đoàn viên) nhằm Đại hội biểu quyết trải qua.

- Quyết định câu hỏi lưu hành những tư liệu của Đại hội.

- Hướng dẫn Đại hội bàn bạc với thông qua những report của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội.

- Điều hành công tác bầu cử:

+ Hướng dẫn để Đại hội luận bàn, tiệm triệt tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu tổ chức Ban Chấp hành khóa mới; tiêu chuẩn, con số, cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp cho bên trên.

+ Hướng dẫn câu hỏi ứng cử, đề cử Ủy viên Ban Chấp hành với đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

+ Tổng phù hợp danh sách những người dân ứng cử, đề cử với những người dân xin rút; chăm chú, quyết định cho rút hoặc không cho rút thương hiệu đối với các trường hợp xin rút thương hiệu khỏi danh sách bầu cử; trường vừa lòng còn các ‎ý kiến chưa thống nhất thì đoàn quản trị có thể xin chủ ý ra quyết định của Đại hội; lập danh sách bầu cử, mang biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử.

+ Giới thiệu con số, list Ban Kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu nhằm Đại hội biểu quyết. Lãnh đạo hoạt động của Ban Kiểm phiếu.

- Giải quyết phần đông sự việc gây ra vào Đại hội.

- Điều khiển thông qua nghị quyết Đại hội.

- Tổng kết, bế mạc Đại hội.

1.2. Số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội sinh sống các cấp

- Cấp Đoàn Đài: Từ 5 - 9 bè bạn.

- Cấp cơ sở: Từ 3 - 5 đồng chí (đối với chi đoàn cơ sở: Từ 1 - 3 đồng chí).

1.3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội dự con kiến danh sách Đoàn Chủ tịch là các đại biểu xác định của Đại hội nhằm reviews với Đại hội.

- Nếu đại biểu Đại hội không ra mắt thêm nhân sự tmê mẩn gia Đoàn Chủ tịch, thì Đại hội hoàn toàn có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay một đợt con số cùng list Đoàn Chủ tịch.

- Nếu đại biểu Đại hội reviews thêm nhân sự tyêu thích gia Đoàn Chủ tịch, thì Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay từng nhân sự để lấy những người bao gồm tin tưởng cao hơn.

2. Đoàn Thỏng ký Đại hội

Đoàn Thư cam kết Đại hội bao gồm phần lớn đại biểu chính thức (so với Đại hội đại biểu) hoặc sum họp (đối với Đại hội đoàn viên), bởi vì Đoàn Chủ tịch Đại hội reviews nhằm Đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách Đoàn Thỏng ký và Trưởng Đoàn thư ký. Đối với chi đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên ít, có thể chỉ bầu 01 người làm Thỏng ký Đại hội.

2.1. Nhiệm vụ

- Ghi biên bản Đại hội; tổng phù hợp chủ ý luận bàn cùng dự thảo các văn uống bản tóm lại, Nghị quyết của Đại hội; trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Quản lý với phát lộc liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch; tiếp nhận hoa, điện mừng, đối chọi thư… Thu nhấn, bảo quản và gửi đến Ban Chấp hành khóa mới rất đầy đủ hồ sơ, tư liệu, ấn phẩm của Đại hội.

2.2. Số lượng Đoàn Thỏng ký Đại hội sống các cấp

- Đại hội Đoàn đại lý, đưa ra đoàn cơ sở từ 1 - 3 bạn hữu.

- Số lượng Đoàn Tlỗi ký sinh sống Đại hội đại biểu cấp cho thị trấn từ bỏ 2 - 5 đồng minh.

2.3. Bầu Đoàn Thỏng ký kết Đại hội

- Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với Đại hội số lượng, danh sách dự con kiến các thành viên và Trưởng Đoàn Thư ký là gần như đại biểu bằng lòng của Đại hội.

- Quy trình thai Đoàn Thỏng ký thực hiện như thai Đoàn Chủ tịch Đại hội.

3. Ban Thđộ ẩm tra tứ biện pháp đại biểu

Ban Thẩm tra tư bí quyết đại biểu gồm những đại biểu bằng lòng, bởi Đoàn Chủ tịch Đại hội reviews, Đại hội biểu quyết số lượng và danh sách Ban Thẩm tra bốn cách đại biểu.

Đại hội đoàn tụ không thai Ban Thẩm tra bốn bí quyết đại biểu; Ban Chấp hành tập trung Đại hội cung ứng tài liệu và report những ngôn từ liên quan mang lại tư giải pháp đại biểu để Đoàn Chủ tịch report cùng với Đại hội lưu ý, bàn luận và biểu quyết trải qua.

3.1. Nhiệm vụ

- Xem xét báo cáo và những tài liệu liên quan do Ban Chấp hành tập trung Đại hội cung ứng về Việc chấp hành nguyên lý, giấy tờ thủ tục, tình hình với tác dụng bầu cử đại biểu; đông đảo vụ việc có tương quan mang đến tư cách đại biểu để xét tứ giải pháp đại biểu.

- Xem xét những đơn thỏng khiếu năn nỉ, cáo giác về tứ giải pháp đại biểu; báo cáo với Đoàn Chủ tịch để trình Đại hội chu đáo, đưa ra quyết định về gần như ngôi trường đúng theo không đủ tư cách đại biểu.

- Báo cáo với Đại hội công dụng thẩm tra tứ bí quyết đại biểu nhằm Đại hội chu đáo, biểu quyết thừa nhận.

- Hướng dẫn đại biểu Đại hội thực hiện nghiêm túc nội quy của Đại hội.

3.2. Số lượng Ban Thẩm tra bốn bí quyết đại biểu

- Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở từ là 1 - 3 bè bạn.

- Đại hội đại biểu cấp cho Đoàn Đài từ 3 - 7 bằng hữu.

3.3. Bầu Ban Thđộ ẩm tra tứ giải pháp đại biểu

- Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với đại hội số lượng, danh sách dự con kiến các thành viên và Trưởng Ban thẩm tra tứ cách đại biểu là phần đông đại biểu ưng thuận của Đại hội.

- Quy trình thai Ban thẩm tra tư cách đại biểu triển khai nlỗi bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

4. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm phần đa đại biểu thỏa thuận (so với Đại hội đại biểu) hoặc sum vầy (đối với đại hội đoàn viên) không tồn tại vào danh sách thai cử, vày Đoàn Chủ tịch reviews, Đại hội biểu quyết thông qua về số lượng cùng danh sách.

4.1. Nhiệm vụ

- Hướng dẫn hiệ tượng, giấy tờ thủ tục bầu cử, điều kiện trúng cử với cách thức bỏ phiếu.

- Kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; phạt phiếu thẳng cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu); kiểm toàn bô phiếu phạt ra, đuc rút báo cáo Đại hội; thực hiện kiểm phiếu bầu; chăm chú và kết luận về các phiếu chưa hợp lệ.

- Xem xét cùng báo cáo Đoàn Chủ tịch đưa ra quyết định rất nhiều ngôi trường hòa hợp phạm luật phép tắc bầu cử hoặc bao gồm đối chọi thư khiếu vật nài về bầu cử trong Đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu, report Đoàn Chủ tịch; chào làng tác dụng thai cử; niêm phong phiếu thai và gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội nhằm Đoàn Chủ tịch Đại hội chuyển giao cho Ban Chấp hành khoá mới lưu giữ trữ theo quy định.

4.2. Số lượng Ban Kiểm phiếu

- Đại hội Đoàn cơ sở, chi đoàn các đại lý từ 1 - 5 bạn hữu.

- Đại hội từ Đoàn Đài tự 5 - 11 đồng minh.

4.3. Bầu Ban Kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu với đại hội số lượng, list dự con kiến các thành viên và Trưởng Ban Kiểm phiếu là đa số đại biểu xác định của Đại hội.

- Quy trình thai Ban Kiểm phiếu thực hiện nhỏng bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

VIII. HỘI NGHỊ BAN CHẤPhường. HÀNH LẦN THỨ NHẤT

 Đồng chí Bí thư hoặc Phó túng thư khoá cũ tất cả trách nhiệm tập trung phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khoá mới với nhà trì để thai chủ toạ hội nghị. Trong trường vừa lòng cần thiết, Đoàn cấp bên trên với cung cấp ủy thuộc cấp thống độc nhất vô nhị chỉ định và hướng dẫn một đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới làm cho tập trung viên nhằm bầu Chủ tọa hội nghị. Hội nghị Ban Chấp hành thai Ban Thường vụ, Bí tlỗi, các Phó túng bấn tlỗi, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

IX. DUYỆT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Thđộ ẩm quyền lưu ý planer Đại hội Đoàn các cấp

Ban Thường vụ Đoàn cấp bên trên thẳng bao gồm trách nát nhiệm và thẩm quyền coi ngó planer Đại hội Đoàn các đơn vị chức năng trực thuộc.

Các đơn vị tổ chức Đại hội buộc phải báo cáo kế hoạch tổ chức triển khai Đại hội cùng những nội dung, văn khiếu nại có tương quan cùng với Ban Thường vụ Đoàn cấp cho bên trên thẳng muộn nhất trước 15 ngày Lúc tổ chức triển khai Đại hội.

2. Hồ sơ để mắt kế hoạch Đại hội Đoàn các cấp

- Đề án tổ chức Đại hội.

- Dự thảo lịch trình Đại hội.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác làm việc Đoàn cùng phong trào tkhô cứng trẻ em nhiệm kỳ qua và phương thơm hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ bắt đầu.

- Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa cũ.

- Đề án nhân sự Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (Đề án phải có list trích ngang lý lịch dự kiến nhân sự bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó túng bấn thư; dự kiến nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp cho trên).

- Dự loài kiến nhân sự prúc trách nát quá trình của Đại hội (Đoàn Chủ tịch, Thỏng ký kết, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đối với Đại hội đại biểu, Ban Kiểm phiếu, phân công tđam mê luận).

Hồ sơ duyệt kế hoạch Đại hội phải xin ý kiến của cấp cho ủy Đảng thuộc cấp trcầu Khi báo cáo lên Đoàn cấp trên.

X. CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Sau Đại hội, Ban Chấp hành khoá new report Ban Thường vụ Đoàn cấp cho trên trực tiếp biên bản Đại hội, biên bản thai cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thỏng, Phó túng thiếu tlỗi, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra và list trích ngang; sơ yếu lý kế hoạch (theo mẫu 2C) của đồng minh Bí thư và công văn uống đề nghị chuẩn chỉnh y hiệu quả bầu cử.

2. Chậm nhất sau 15 ngày khi nhận thấy công văn uống kiến nghị của Ban Chấp hành Đoàn cấp cho bên dưới về chuẩn y công dụng bầu cử, Ban Thường vụ Đoàn cung cấp trên thẳng xét quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra cùng những chức danh đã có thai của cấp bộ Đoàn cung cấp dưới theo nguyên lý của Điều lệ Đoàn.

Đại hội Đoàn các cấp cho tiến cho tới Đại hội Đoàn Đài lần thứ III là dịp sinch hoạt chủ yếu trị rộng lớn của tuổi trẻ Đài THtoàn nước, Ban Thường vụ Đoàn Đài yên cầu những bỏ ra đoàn, Đoàn cửa hàng trực nằm trong căn cứ Hướng dẫn này tổ chức, lãnh đạo tiến hành tốt Kế hoạch số 15 KH/ĐTN của Ban Chấp hành Đoàn Đài; liên tiếp toàn bộ, báo cáo Ban Thường vụ Đoàn Đài công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội của cấp mình và các solo vị trực thuộc./.