Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

      67

Doanh nghiệp tổng hòa hợp thông báo đăng ký của cá thể vào Tờ khai ĐK mã số thuế TNcông nhân dành cho phòng ban bỏ ra trả thu nhập cá nhân mẫu số 05-ĐK-TH-TCT cùng gửi qua Cổng biết tin điện tử của Tổng cục thuế.

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể kê knhì thẳng bên trên trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc kê knhị trên phần mềm HTKK, rồi kết xuất XML nhằm nộp qua trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Đăng ký kết MST cá thể trực tiếp bên trên trang thuedientu.gdt.gov.vnTruy ctràn vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng thông tin tài khoản -quốc lộ doanh nghiệp đã đăng ký.Chọn phần “Đăng ký thuế” à Chọn tiếp “Đăng ký kết mới, chuyển đổi thông báo cá thể qua CQCT” à Chọn hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT”.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
- English