Hướng dẫn đọc chú đại bi tiếng phạn

      91

Chụ là những từ ngữ không có nghĩa, đề xuất phần đa ai phiên dịch chú thì đi lầm con đường. Chụ là một trong dạng ngữ âm Dharani, chỉ có âm, số đông âm ấy lúc gọi, Lúc trì rất có thể diệt không còn vọng tưởng, thân trọng điểm an lạc, thanh khô tịnh, có những câu chụ dành cho mọi bậc khác nhau, góp dẹp trừ các chướng pnhân hậu não, từ bỏ sơ địa tiến nhanh thập địa. nên những lúc trì chú, nương theo ngữ âm mà diệt vọng tưởng, thì được tác dụng rất lớn. Nay bản thân thấy chụ đại bi nguan tâm giờ Phạn có công năng như thế, buộc phải phát trung tâm phiên âm quý phái việt văn uống, nhưng mà vẫn hiểu đúng âm tiếng phạn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đọc chú đại bi tiếng phạn

*
Ngữ âm dharani có công năng không hề nhỏ mang lại ảnh hưởng tâm lý nhỏ người với bọn chúng sinh. Những từ bỏ ngữ, khẩu ca thường thì hằng ngày mà lại phần nhiều người tiêu dùng phần đông là ngữ âm dharani hết đấy. Từ ngữ thô kệch, khó khăn nghe…thì làm cho trọng điểm bé bạn săn năn, căm ghét. Từ ngữ mềm dịu, êm tai…thì làm cho trọng điểm nhỏ tín đồ hấp dẫn, mê say mê. Từ ngữ trẻ khỏe, làm cho trọng điểm con người khởi lên ttinh ranh đấu…Như số đông vật dụng music tuyệt, làm trọng tâm bé bạn đam mê mê. Đức Phật từng dạy dỗ, những người tu hành không nên đắm chìm vào âm thanh, ko nghe ngôn luận thế gian, tránh chúng như tránh hố độc, vì toàn bộ chúng những là ngữ âm khiến trung ương tín đồ mê loàn. fan đọc được ngữ âm dharani, thì rất có thể tránh khỏi những yêu thích mê cho bạn với cho tất cả những người.

Dưới đây là phiên bạn dạng Crúc Đại Bi Tiếng Phạn:


नीलकण्ठ धारनीNīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वरायnamo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-tế bào, Rát-na, tra-da-da. Na-tế bào, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकायbodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-tế bào, Na-ra-kin-đi).ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्। sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-tế bào, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-kia, Ka-ra-cơ, I-hê-ri).महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयतेkuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê).धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेलेdhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-da, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |ehi ehi, śimãng cầu śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-mãng cầu, Sín-mãng cầu, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-snóng, Pra-sá-da).हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधियsara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).

Xem thêm: Cách Phân Biệt Cán Bộ Công Nhân Viên Là Gì, Cán Bộ Công Nhân Viên

बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दिbodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-domain authority, Na-ra-kin-đi).धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहाdharṣinimãng cầu bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-mãng cầu, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहाmahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-domain authority, Soa-ha).नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहाnarakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहाśira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-domain authority, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-domain authority, Soa-ha).चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहाcakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-domain authority, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-domain authority, Soa-ha).नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहाnārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-da, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-domain authority, Soa-ha.).नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहाnamah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-na, Tra-dà-da, Na-tế bào, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-domain authority, Soa-ha).ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहाoṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-domain authority, Soa-ha.).

Crúc Đại Bi Tiếng Phạn (phiên âm Việt):

Na mô rát na tra domain authority domain authority. Na ma a ria va lô ki cơ soa ra domain authority, bô đi gần kề toa da, ma ha liền kề toa da, ma ha ka ru ni ka da. Ôm, sa va, ra cha domain authority, su đa mãng cầu đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki cơ soa ram, nhiều va. Na tế bào na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va nhiều sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va gần cạnh toa, mãng cầu ma va cạnh bên toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da cơ, ma ha vi ja da tê, đa ra nhiều ra, đi ri ni, soa ra da, phụ vương la thân phụ la, ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra phụ thân li, va sa va sam, pra sa domain authority, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, tê mê ri yêu thích ri, su ru su ru, bô đi domain authority, bô đi da, bô nhiều domain authority, bô nhiều da, mai tri da, mãng cầu ra kin đi. Đa ham ni mãng cầu, pa domain authority ma na, soa ha. Skhông nhiều nhiều domain authority, soa ha. Ma ha sít nhiều da, soa ha. Skhông nhiều đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha. Chác ra, a sít đa da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra domain authority, soa ha. Ma va ri, san kha ra domain authority, soa ha.

Na mô rát na tra da domain authority. Na ma a ria va lô ki tê soa ra domain authority, soa ha. Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa domain authority, soa ha.

Quang Đăng phiên âm


Comments

*
Duongtin says


Mình đọc cơ mà không dễ ở trong bởi phiên âm Hán – Việt, tuy vậy phát âm đều thích cùng thấy linch ứng hơn âm Hán – Việt.


*
thanh hao says


*
minc son says


Mọi fan đọc nuốm như thế này xem sao nhé. Nam Mô A Di Đà Phật.Nam mo ratmãng cầu tra jaja..phái mạnh mo aria tramãng cầu..sagara vero cha na…Buharat ja ya..tagathaya…arahate….sam ya sam..buhda ya…phái mạnh mo sawatar terbe..arahaterbe…sam ya sam..buhde be…nam mo avalokite..soraya.. buhdy satsvaya…maha satsvaiya…maha karunikai ya…ta gatha..om domain authority ra domain authority ra…di ri di ri…du ru du ru…itiwe..itichale chale..purachare…purachale..kusume…kusuma…wa re…ili mili chiti schavlam…apatnanha soha.


*
Thao says


B ơi tôi cũng tụng bài bác này. Có đúng là crúc đại bi k ạ. Lên mạng kiếm tìm mà lại thấy có không ít bài xích khác biệt thấy hoang mang lo lắng quá


*
minc son says


Xin quý Sư với anh chị giải thích góp Sơn: Lời của Crúc Đại bi giờ Phạn phiên âm giờ đồng hồ Việt bao gồm 84 câu (449 giỏi 454 chữ) lại vô cùng không giống với lời bài xích hát Chú Đại bi (21 trì) tương tự như lời của anh ý Minch Sơn


Cái bạn Minh Sơn đang up ko đề nghị là Crúc Đại Bi mà lại là Quán Âm Thập Nhất Diện Thần Chụ mà lại phần đa ng vẫn xuất xắc nhầm là Chụ Đại Bi.


Tụng crúc là 1 cách thức Thiền, Tức là xả vứt cái Để ý đến nhớ tưởng của Vọng Tưởng cơ mà search cầu an nhàn vị trí Chân Tâm. Nên tụng chụ chớ cụ gọi câu crúc nói gì, chỉ việc thành tâm. Vì chú cần thiết đọc nên những khi trí tâm tụng crúc, tín đồ tụng vì cần yếu đọc câu crúc phải trung tâm Lúc tụng không khởi vọng tưởng tức thì được an nhàn. Đó là ý nghĩa của Mật Chụ.


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các trường phải được đánh dấu *