Hướng dẫn giải bài tập đại số tuyến tính

      534
... lại kết cùng với hàm Maple: > LinearAlgebra(<,,>); Dùng Maplet giải tập đại số tuyến đường tính Chúng ta cần sử dụng Maplet nhằm giải tập đại số con đường tính chẳng qua Maplet cung ứng ... giúp chúng ta dễ nhìn dụng để giải tập đại số tuyến tính bí quyết dễ dãi 7.1 Giải hệ pmùi hương trình con đường tính cách thức Gauss Trong đại số tuyến đường tính việc giải hệ phương trình đường tính toán thường hay ... TRỢ CHO VIỆC GIẢI BÀI TẬP.. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Maple có tương đối nhiều tlỗi viện chăm biệt mang đến nghành nghề toán thù học (được hotline Package), phần tra cứu nắm rõ thư viện Maple dùng làm giải tập đại số tuyến tính (package...

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập đại số tuyến tính


*

... Tương trường đoản cú Các véc tơ sau tự do con đường tính tuyệt dựa vào tuyến tính a e1 = (-1, -2, 1, 2), e2 = (0, -1, 2, 3), e3 = (1, 4, 1, 2), e4 = (-1, 0, 1, 3) Xét ràng buộc tuyến đường tính xe1 + ye2 + ze3 +te4 = ... Km = n+1 – (m+1) = n – m Hệ sngơi nghỉ véc tơ xn, xn-1, …, xm+1 13 Bài tập chương Ma trận ánh xạ đường tính Tính tích hai ma trận Dễ Tính lũy vượt sau cos φ - sin φ n sin φ = = sin φ 2cosφ sinφ cos ... = (2, 2, 5, 4), a4 = (2, 3, 4, 4) Dễ chứng tỏ (bởi tính toán cùng với 6.a.) nhì hệ tự do đường tính C4 → bọn chúng sở C4 Tìm màn biểu diễn đường tính qua ei Từ có ma trận chuyển sngơi nghỉ (cij) → bí quyết...
*

... 1 11 9  h3  h1  7 3 11 13  h3 11 h2   Giải Xét ma trận bổ sung B     3 15 17  h  3h1  11 7 15 25  h 11 h2     21   3 2 17 15   11 17    1 1 1  ...  1 1 4   1 1 1 1   h2 3h1   h3  h2   B   12 1 1      21 14 14     21 14 14  h  h1  1 10 9 9    21 14 14  0 0 0        1 1 4   ... 4      4 1    3  9             1 X  A 1B  A* B    11 11      |A| 11  3   1 11  4 5     11 11 11   4   11 Dạng Hạng ma trận...
*

... x  x  1,p2  2x  2x  3,p3  x  4x  2 chủ quyền hay phụ thuộc con đường tính? Giải Cách Giả sử   k1p1  k p2  k3p3    k1 (x  x  1)  k (2x  2x  3)  k (x  4x  2) k1  2k  k   ... tự do con đường tính phụ thuộc vào con đường tính Phương pháp Cách 1: Chứng minch có mang Xét   k1u1  k u   k m u m , dẫn mang đến hệ phương thơm trình đường tính m ẩn k1,k , ,k m Hệ gồm ma trận hệ số ẩn A ... lập con đường tính Nếu r(A)  m hệ U phụ thuộc đường tính. ( m số véc tơ hệ U) Cách 2: Xét ma trận tương ứng hệ U snghỉ ngơi tắc Nếu r(A)  m hệ U tự do đường tính Nếu r(A)  m hệ U phụ thuộc vào tuyến đường tính...
*

...  2x,p3  2x  1 P2 U1  s1  (2,1, 0),s2  (1,1,1),s3  (1, 0, 0) Giải Ta gồm f (p1 )  f (x  x  1)  (1, 2, 1)  v1 ,f (p2 )  f (x  2x)  (3, 3, 0)  v ;f (p3 )  f (2x  1)  (3, 2,1) ...  , v3 U1    3  , v 4 U1     3k  2k  6k  k  9  9     10  3            10 10 11 3    Vậy ma trận ánh xạ f cặp sở A   12 12 3   9 10   Dạng ...  k (1, 3)  (2, 1)  (k1  k , 2k1  3k )    2k1  3k  1 k   5  3   1  3 1 Vậy v1U     Tương từ v1U     , v1U     Ma trận yêu cầu search A    1  3  4...
*

... Bien soan cugn "BM tap Dai so tuygn tinh" Cugn each dude chia lam tía chudng bao g6m nhUng van d6 Cd ban cmãng cầu Dal so tuygn tinh: Dinch thfic va ma trail - Khong gian tuygn tinch, anh xa tuygn tinch, ... - Bei tap 35 D HtiOng dein hoac clap so 43 Chudng KHONG GIAN VECTO - ANH XA TUYEN TINH • PHUGNG TRINH TUYEN TINH 57 A - TOrn tat ly thuyeet 57 §1 Kh8ng gian vec lớn 57 §2 Anh xa tuyeen tinch 61 ... hudng dan (HD) hoac dap s6 (DS) Cac vi du va bai tap &roc chon be a mac an lớn trung binh den kh6, c6 nhUng bai tap mang tinc 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nđắm đuối gain sinch vien higu...

Xem thêm: Vì Sao Phải Giáo Dục Vệ Sinh Cá Nhân Cho Trẻ Vệ Sinh Cá Nhân Đúng Cách


... i = 1, Tính K , J ,  0 0 λ3     KJ, JK  0 b) Tính A , n > ngulặng, v i A =     0 3   n Bài 21 Cho đa th c f(x) = 3x3 – 2x + Tính f(A)  −2  A =  −4     −5    Bài 22 ... A 2kπ 2kπ + i sin , k , n ∈ ¢ Tính n n m m S = a0 + a1m + + an −1 , m ∈ ¥ Bài 27 Cho ak = cos Bài 28 Bài 29 Bài 30 Bài 31 a 0 Cho A =  b a  ,   0 a   a 0 Cho A =  a    0 a ... n A Bài 23 Cho A m t ma tr n vuông th c Ch ng minc r ng n u detA 0, E ma tr n đối chọi v Bài...
... 104 Tài liệu xem thêm Bộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG 113 Đại số con đường tính Trang: Phần I thuyết tập Đại số con đường tính Sở môn Toán thù - Khoa Sư phạm - ĐHAG Trang: Cmùi hương Định thức Định ... ĐHAG Đại số tuyến tính Trang: 35 Chương thơm Hạng ma trận Cùng cùng với định thức, ma trận (quan trọng đặc biệt hạng ma trận) phương tiện để giải toán hệ phương thơm trình đường tính nói riêng đại số tuyến đường tính nói chung Bài ... 0, x = ±1 Bài Tập Tính α β γ β γ α γ α β α, β, γ, nghiệm pmùi hương trình: x3 +px+q = Giải phương thơm trình: 1 1 Đại số con đường tính x x2 x3 =0 27 16 64 Bộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG Bài Tập Trang:...
... 2, 1, −2), Bài tập Đại số đường tính - Tín a) Hãy với cái giá trị λ, hệ a1 , a2 , a3 Bài 58 Trong không gian tuyến đường tính R3 , không gian M hệ tự do tuyến đường tính sinh phần tử b) Hãy tìm số thực λ ... hệ dựa vào tuyến đường tính b) Chứng minc tổng hợp đường tính hệ a1 , a2 , a3 gồm vô số trình diễn tuyến tính qua a1 , a2 , a3 Bài 37 Trong không gian đường tính R3 đến M không khí Bài 46 Trong ... 2, 3) ∈ Imf Bài 72 Cho ánh xạ tuyến tính f : R3 −→ R3 khẳng định công Bài 79 Cho ánh xạ đường tính f : R3 −→ R3 xác định phương pháp thức Bài tập Đại số con đường tính - Tín với x = (x1 , x2 , x3 ) ∈...
... giãn? Bài 67 Cho hàm cầu bao gồm dạng Q = Q(P ) = AP.. −β Bộ môn Toán - Đại học Thăng Long 12 Đại số con đường tính, Giải tích Ứng dụng a Tìm hàm cầu ngược P = P (Q) b Tính hệ số co và giãn εQP εPhường. Q Hai hệ số ... , Bài 15 Tính định thức sau: −1 1 −1 , −1 0 2 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 , 10 10 trăng tròn 4 4 , 1 a b Bộ môn Toán - Đại học tập Thăng Long −1 , −2 a c b c Đại số tuyến đường tính, Giải tích Ứng dụng Bài 16 Tính định ... f f : R3 → R2 , f (x, y, z) = (2xy, 6x + y − z) Bài 41 Tìm ma trận ssinh hoạt tắc ánh xạ con đường tính sau: Sở môn Toán - Đại học tập Thăng Long Đại số tuyến tính, Giải tích Ứng dụng a f : R → R f (x, y) =...
... ⎝ ⎠ Bài 11: Tìm biện luận hạng ma trận sau theo ttê mê số m ∈ K: ⎛ 1 − 3⎞ ⎜ ⎟ a) ⎜ m ⎟ ⎜1 m ⎟ ⎝ ⎠ −m ⎞ 5m ⎛ m ⎜ ⎟ b) ⎜ 2m m 10m ⎟ ⎜ − m − 2m − 3m ⎟ ⎝ ⎠ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG Bài ... x = ⎩ Bài 5: Giải biện luận theo tđắm say số thực hệ phương trình sau: ⎧mx1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨ x1 + mx2 + x3 = m ⎪ ⎩ x1 + x2 + mx3 = m ⎧ax1 + x2 + x3 = ⎪ b) ⎨ x1 + bx2 + x3 = ⎪x + 2x + x = ⎩ Bài 6: ... + x = ⎪2x + 3x - x = ⎪ ⎪x1 + x2 = ⎩ x2 = x2 - x3 + x = x2 + x3 + x4 = x2 - x = 10 Bài 2: Giải hệ phương trình tuyến tính sau: ⎧ x1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨2 x1 + x2 − x3 = ⎪3x − x − x = ⎩ ⎧ x1 + x2...
... n cách - Bư c 2: ch n phái mạnh tất cả C2 Suy 3C2 giải pháp ch n + Trư ng h p 2: ch n n nam - Bư c 1: ch n n bao gồm C2 cách - Bư c 2: ch n phái mạnh bao gồm Suy 5C2 biện pháp ch n + Trư ng h p 3: ch n n tất cả giải pháp V y tất cả ... ta bao gồm 4! = 24 s V y gồm 1đôi mươi – 24 = 96 s Ví d trăng tròn M t team nam n Ch n ngư i mang lại ñó gồm nh t n H i bao gồm giải pháp Gi i + Lo i 1: ch n ngư i tùy ý 13 ngư i gồm C13 biện pháp + Lo i 2: ch n phái mạnh (ko ... 10 cu n sách tân oán không giống Ch n cu n, h i bao gồm biện pháp Gi i M i bí quyết ch n 10 cu n sách m t t h p ch p c a 10 V y gồm C10 = 210 giải pháp ch n Ví d 16 M t đội gồm phái mạnh n Ch n ngư i đến ñó nh t n H i có...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu new Chủ đề bài liệu mới đăng sinh sản cv xin bài toán cunghocvui kiếm tìm tìm giao thương bên khu đất Giỏi tin học tập Documenlớn Dokument bắt tắt văn uống phiên bản trong lòng người mẹ hành động cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong Dịp lễ đầu năm Đặc điểm bình thường với sứ mệnh của ngành ruột khoang tngày tiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập thứ lý 8 cthị trấn cũ vào tủ chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài cô bé buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve con trau