Kiểm tra tiếng anh lớp 4

      81

Download tuyển chọn 20 đề thi bình chọn Tiếng anh lớp 4 - bài bác tập giờ đồng hồ Anh 4 chương trình mới


Tuyển chọn đôi mươi đề thi đánh giá Tiếng anh lớp 4 tổng hợp tương đối nhiều các đề soát sổ tiếng anh dành riêng cho các em học sinh lớp 4, giúp các em ôn tập tổng quát tổng thể hệ thống kỹ năng và kiến thức tiếng anh trong năm học. Những thầy cô giáo có thể lưu lại tài liệu này khiến cho các em học viên ôn tập tức thì trên lớp.

Bạn đang xem: Kiểm tra tiếng anh lớp 4


Tuyển tập 20 đề thi kiểm tra Tiếng anh lớp 4 được thành lập dựa theo chương trình new của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, thích hợp làm tài liệu ra đề cho các thầy thầy giáo hoặc làm tài liệu ôn tập cho các em học tập sinh.
Phần 1: những đề kiểm tra môn giờ Anh lớp 4 học kì I: Đề thì giữa học kì, đề thi 15 phút, đề soát sổ cuối học kì I. 
Phần 2: Các đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4: đề thi 45 phút, đề khám nghiệm giữa học kỳ, đề ôn tập và bình chọn cuối năm,...
Nội dung bài bác viết: 1. Đề thi số 1=> Đáp án đề thi số 12. Đề thi số 2=> Đáp án đề thi số 23. Đề thi số 3=> Đáp án đề thi số 34. Đề thi số 4=> Đáp án đề thi số 45. Đề thi số 5=> Đáp án đề thi số 56. Đề thi số 6=> Đáp án đề thi số 67. Trọn bộ trăng tròn đề thi học tập kì 2 tiếng Anh lớp 4
Here is Brandon. He goes khổng lồ London Primary School. He is in class 4A. This is his classroom. There are fifteen boys và ten girls in his class. His best friend is Lucas. Nuốm both enjoy Geography. They have it on Thursdays and Fridays. On Saturdays & Sundays, they don’t have khổng lồ go lớn school. They often play soccer together. Yesterday was Sunday. They played football in a playground near his house.

2. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 2

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án hợp lý cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don"t

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Mèo B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

Xem thêm: Tổng Hợp 5 Phần Mềm Ghép Ảnh Thành Video Trên Máy Tính Miễn Phí

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vày many exercises ______ Math lessons.

A. To B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào nơi trống)

11. Vì chưng you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can"t pe.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ Anh với khái niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil A. Quả táo

22. Táo B. Loại giường

23. Bed C. Dòng bàn

24. Table D. Ngôi nhà

25. Mèo E. Nhỏ Mèo

26. House F. Cây viết chì

---- hết đề 2 ----

=> Đáp án đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 số 2

*

---- hết đề 5----

=> Đáp án đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 5

*

----- Hết giải đáp đề 5 -----

6. Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 số 6

=> Đáp án đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 số 6

 

----- Hết đáp án đề 6 -----

Để sẵn sàng cho kì thi cuối học kì 1, những em học viên lớp 4 bao gồm thể đọc thêm đề thi học kỳ 1 môn giờ anh lớp 4 để triển khai quen trước với cấu trúc đề thi bao gồm thức. Qua việc thực hành thực tế làm đề thi học kỳ 1 môn giờ anh lớp 4, các em học viên sẽ tự tin hơn và xong tốt bài thi giờ anh thiết yếu thức của bản thân với điểm số cao.

Trong mẫu mã Đề thi thân học kì 1 lớp 4 Thông bốn 22 này, shop chúng tôi sẽ reviews đến những thầy cô giáo và các bậc phụ huynh bảng ma trận và những khí cụ trong bí quyết ra đề kiểm soát môn toán thân kì I theo thông tư của bộ Giáo dục. Bạn đọc thân mật cũng có thể đón đọc hầu như mẫu đề thi minh họa những môn học nuốm thể, ví dụ các Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4, đề thi môn giờ Việt, Khoa học, giờ An…. Vào những bài viết tiếp sau của bọn chúng tôi.