Bộ môn
Nội dung
Vòng
15:00-18:00 BÓNG NÉM BÃI BIỂN Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
15:00-18:00 BÓNG NÉM BÃI BIỂN Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
10:00-13:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Vòng loại
10:10 NHẢY CẦU Đôi nam cầu mềm 3m Đấu loại
15:00-18:00 BÓNG NÉM BÃI BIỂN Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
15:00-18:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Vòng loại
09:00 NHẢY CẦU Đơn nữ cầu mềm 1m Đấu loại
15:00 NHẢY CẦU Đơn nữ cầu mềm 1m Chung kết
16:10 NHẢY CẦU Đôi nam cầu mềm 3m Chung kết
09:00 NHẢY CẦU Đơn nam cầu mềm 1m Đấu loại
09:30 KICKBOXING Kiểm tra Y tế và Cân
09:30 – 15:00 ROWING Các nội dung bảng A (W4X, LM2X, M2X, W4-, LM4-, LW4X, W2-, LM4X) Đấu loại
10:10 NHẢY CẦU Đôi nữ cầu mềm 3m Đấu loại
10:00-13:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Vòng loại
15:00-18:00 BÓNG NÉM BÃI BIỂN Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
15:00-18:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Tứ kết
15:00 NHẢY CẦU Đơn nam cầu mềm 1m Chung kết
16:10 NHẢY CẦU Đôi nữ cầu mềm 3m Chung kết
06:30 – 07:30 PENCAK SILAT Cân kiểm tra
09:00 NHẢY CẦU Đơn nữ cầu mềm 3m Đấu loại
09:00 – 12:00 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Vòng loại
09:30 KICKBOXING Kiểm tra Y tế và Cân
09:30 – 15:00 ROWING Các nội dung bảng B (W1X, M2-, LW2X, LM1X, LM2-, M4X, W2X, LW4-) Đấu loại
10:10 NHẢY CẦU Đôi nam cầu cứng 10m Đấu loại
10:00-13:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Tứ kết
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 1 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
14:30 – 17:30 PENCAK SILAT Thi đấu biểu diễn Regu nam, Regu nữ, Ganda nam Chung kết
15:00-18:00 BÓNG NÉM BÃI BIỂN Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
15:00-18:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Tứ kết
15:00-18:00 CỜ VUA Ván 2 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
15:00 NHẢY CẦU Đơn nữ cầu mềm 3m Chung kết
16:00 NHẢY CẦU Đôi nam cầu cứng 10m Chung kết
ROWING Chung kết Chung kết
06:30 – 07:30 PENCAK SILAT Cân kiểm tra
09:00 NHẢY CẦU Đơn nam cầu mềm 3m Đấu loại
09:00 – 12:00 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Vòng loại
09:30 KICKBOXING Kiểm tra Y tế và Cân
09:30 – 15:00 ROWING Một số nội dung Bảng A & B Bán kết
10:10 NHẢY CẦU Đôi nữ cầu cứng 10m Đấu loại
10:00-13:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Bán kết
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 3 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
14:30 – 17:30 PENCAK SILAT Thi đấu biểu diễn Ganda nữ, Tunggal nữ, Tunggal nam Chung kết
15:00-18:00 BÓNG NÉM BÃI BIỂN Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
15:00-18:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Bán kết
15:00-18:00 CỜ VUA Ván 4 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
15:00 NHẢY CẦU Đơn nam cầu mềm 3m Chung kết
16:10 NHẢY CẦU Đôi nữ cầu cứng 10m Chung kết
KHAI MẠC ĐẠI HỘI
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm chém Nam
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm chém Nam
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm chém Nam
PETANQUE Kỹ thuật nữ Vòng loại
06:30 – 07:30 PENCAK SILAT Cân kiểm tra
07:00 – 13:00 GOLF Vòng 1 Cá nhân Nam / Nữ
08:00 PETANQUE Đăng ký
08:00 WUSHU Cân vận động viên Sanda
08:30 – 09:30 ESPORTS Phổ biến luật thi đấu và Nhánh thi đấu
09:00 PETANQUE Kỹ thuật nam Vòng loại
09:00 WUSHU Nam đao (nam), Kiếm thuật (nữ), Trường quyền (nam), Thái Cực quyền (nam), Côn thuật (nữ) Thi đấu và Trao thưởng
09:00 QUẦN VỢT Vòng 1 đồng đội nam và đồng đội nữ
09:00 – 12:00 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Vòng loại
09:00 – 12:00 CẦU MÂY Thi đấu Đồng đội ba nam, nữ Nam – Nữ
09:00-17:00 BÓNG RỔ 3X3 Thi đấu Vòng loại
09:30 KICKBOXING Kiểm tra Y tế và Cân
09:30 – 15:00 ROWING Các nội dung bảng A (W4X, LM2X, M2X, W4-, LM4-, LW4X, W2-, LM4X) Chung kết
10:00 – 12:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm ba cạnh Nữ Vòng bảng
10:00 – 18:30 THỂ DỤC DỤNG CỤ Thi vòng loại cá nhân nam và Chung kết Đồng đội nam – Toàn năng nam
10:00-13:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Chung kết
10:00-22:00 BÓNG BÀN Đồng đội nam và đồng đội nữ Round Robin
10:00-22:00 BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ vòng loại
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 5 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
13:00 – 16:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại trực tiếp Bán kết
13:00 – 17:00 CẦU MÂY Thi đấu Đồng đội ba nam, nữ Nam – Nữ
14:30 – 17:30 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Vòng loại
14:45-15:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 55kg
14:00-14:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 55kg
15:00-18:00 KICKBOXING Full contact/Low Kick Chung kết và Trao thưởng
15:30 – 19:00 ESPORTS Bán Kết Free Fire và FIFA Online 4
15:45-16:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 55kg
15:00-15:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 55kg
15:00-18:00 CỜ VUA Ván 6 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
16:00 PETANQUE Chung kết Chung kết
16:00 – 17:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm ba cạnh Nữ Chung kết
16:45-17:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 55kg
16:00-16:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 55kg
BƠI 200m Bướm Nữ Đấu loại
BƠI 100m Ếch Nam Đấu loại
BƠI 100m Tự do Nữ Đấu loại
BƠI 100m Ngửa Nam Đấu loại
BƠI 200m Hỗn hợp Nữ Đấu loại
BƠI 4 x 100m Tự do Nam Đấu loại
BƠI 200m Bướm Nữ Chung kết
BƠI 100m Ếch Nam Chung kết
BƠI 100m Tự do Nữ Chung kết
BƠI 100m Ngửa Nam Chung kết
BƠI 200m Hỗn hợp Nữ Chung kết
BƠI 4 x 100m Tự do Nam Chung kết
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm ba cạnh Nam
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm ba cạnh Nam
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm ba cạnh Nam
PETANQUE Women ‘s Doubles Vòng loại
06:00 TRIATHLON cá nhân Nam Chung kết
06:30 – 07:30 PENCAK SILAT Cân kiểm tra
07:00 – 13:00 GOLF Vòng 2 Cá nhân Nam / Nữ
08:00 PETANQUE Registration
08:00 WUSHU Cân vận động viên Sanda
08:00 TRIATHLON cá nhân Nữ Chung kết
08:30 – 09:30 ESPORTS Phổ biến luật thi đấu và Nhánh thi đấu
09:00 BƠI 1500m Tự do Nam CKB Chung kết
09:00 CỜ TƯỚNG Đồng đội Nam Cờ Nhanh
09:00 PETANQUE Men’s Doubles Vòng loại
09:00 WUSHU Nam quyền (nam), Thái Cực kiếm (nam), Thương thuật (nữ), Thái Cực quyền (nữ), Đao thuật (nữ), Đao thuật (nam). Thi đấu và Trao thưởng
09:00 QUẦN VỢT Vòng tứ kết đồng đội nam và đồng đội nữ
09:00 – 12:00 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Tứ kết
09:00 – 12:00 CẦU MÂY Thi đấu Đồng đội ba nam, nữ Nam – Nữ
09:00-11:30 BẮN CUNG Tập luyện chính thức – kiểm tra cung – Các nội dung cung 1 dây bảng (AB)
09:00-14:00 BÓNG RỔ 3X3 Thi đấu Vòng loại
09:30 – 15:00 ROWING Các nội dung bảng B (W1X, M2-, LW2X, LM1X, LM2-, M4X, W2X, LW4-) Chung kết
10:00 ĐIỀN KINH 1,500m Nữ Chung kết
10:00 ĐIỀN KINH Ném búa Nữ Chung kết
10:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Pool 9, Snooker 6-Red, Vòng loại
10:00 – 12:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm liễu Nữ Vòng bảng
10:00 – 18:30 THỂ DỤC DỤNG CỤ Thi vòng loại cá nhân nữ và Chung kết Đồng đội nữ – Toàn năng nữ
10:00-22:00 BÓNG BÀN Đồng đội nam và đồng đội nữ Round Robin
10:00-22:00 BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ vòng loại
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 7 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
11:15 ĐIỀN KINH Đẩy tạ Nam 10 môn phối hợp (3)
11:20 ĐIỀN KINH Ném búa Nam Chung kết
13:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Pool 9, Snooker 6-Red, Vòng loại
13:00 – 16:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm liễu Nữ Vòng loại trực tiếp Bán kết
13:00 – 17:00 CẦU MÂY Thi đấu Đồng đội ba nam, nữ Nam – Nữ
14:00-16:30 BẮN CUNG Tập luyện chính thức – kiểm tra cung – Các nội dung cung 3 dây bảng (AB)
14:30 – 17:30 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Tứ kết
14:30-16:00 BÓNG RỔ 3X3 Thi đấu Bán kết
14:45-15:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 70kg
14:00-14:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 70kg
15:00 CỜ TƯỚNG Đồng đội Nam Cờ Nhanh
15:45-16:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 75kg
15:00-15:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 75kg
15:00-18:00 CỜ VUA Ván 8 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
16:00 ĐIỀN KINH Nhảy cao Nam 10 môn phối hợp (4)
16:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Pool 9, Snooker 6-Red, Vòng loại
16:00 – 17:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm liễu Nữ Chung kết
16:05 ĐIỀN KINH Nhảy sào Nam Chung kết
16:15 ĐIỀN KINH 200m Nữ Chung kết
16:30-17:10 BÓNG RỔ 3X3 Thi đấu Tranh huy chương Đồng
16:35 ĐIỀN KINH 200m Nam Chung kết
16:45 ĐIỀN KINH Ném lao Nam Chung kết
16:45 ĐIỀN KINH Nhảy ba bước Nữ Chung kết
16:45-17:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 80kg
16:00-16:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 80kg
17:00-17:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 85kg
17:10-18:00 BÓNG RỔ 3X3 Thi đấu Chung kết
17:15 ĐIỀN KINH 1,500m Nam Chung kết
17:35 ĐIỀN KINH 5,000m Nữ Chung kết
17:45-18:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình nam hạng cân đến 85kg
18:00 BƠI 1500 m Tự do Nam CKA Chung kết
18:15 ĐIỀN KINH 400m Nam 10 môn phối hợp 5
18:35 ĐIỀN KINH 4x400m hỗn hợp Nam – Nữ Chung kết
19:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Pool 9, Snooker 6-Red, Vòng loại
9:00 ĐIỀN KINH 100m Nam 10 môn phối hợp (1)
9:15 ĐIỀN KINH 200m Nữ Vòng thi 1
9:35 ĐIỀN KINH 200m Nam Vòng thi 1
9:45 ĐIỀN KINH Nhảy xa Nam 10 môn phối hợp (2)
BƠI 100 m Tự do Nam Đấu loại
BƠI 50 m Ngửa Nữ Đấu loại
BƠI 50 m Bướm Nam Đấu loại
BƠI 200 m Ếch Nữ Đấu loại
BƠI 400 m Hỗn hợp Nam Đấu loại
BƠI 4 x 100m Tự do Nữ Đấu loại
BƠI 100 m Tự do Nam Chung kết
BƠI 50 m Ngửa Nữ Chung kết
BƠI 50 m Bướm Nam Chung kết
BƠI 200 m Ếch Nữ Chung kết
BƠI 400 m Hỗn hợp Nam Chung kết
BƠI 4 x 100m Tự do Nữ Chung kết
BẮN CUNG Vòng toàn năng
BẮN CUNG Vòng toàn năng cung 1 dây
BẮN CUNG Vòng toàn năng cung 3 dây
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm liễu Nam
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm liễu Nam
ĐẤU KIẾM Cá nhân nam kiếm liễu Nam
PETANQUE Women ‘s Doubles Chung kết
06:00 DUATHLON cá nhân Nam Chung kết
06:30 – 07:30 PENCAK SILAT Cân kiểm tra
07:00 – 13:00 GOLF Chung kết Cá nhân Nam/Nữ
08:00 PETANQUE Registration
08:00 WUSHU Cân vận động viên Sanda
08:00 DUATHLON cá nhân Nữ Chung kết
09:00 BƠI 800 m Tự do Nữ CKB Chung kết
09:00 BOXING Kiểm tra đăng ký
09:00 CỜ TƯỚNG Đồng đội Nam Cờ Chớp
09:00 PETANQUE Men’s Doubles Chung kết
09:00 QUẦN VỢT Vòng bán kết đồng đội nam và đồng đội nữ
09:00 WUSHU Trường quyền (nữ), Thái Cực kiếm (nữ), Nam côn (nam), Côn thuật (nam) Thi đấu và Trao thưởng
09:00 – 12:00 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Bán kết
09:00 – 12:00 CẦU MÂY Thi đấu Đồng đội ba nam, nữ Nam – Nữ
09:00-12:00 BẮN CUNG Cung 1 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu vòng loại toàn năng (AB)
10:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Pool 10, Snooker 6-Red, Vòng loại
10:00 – 12:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm chém Nữ Vòng bảng
10:00 – 17:00 ESPORTS Vòng bảng Liên Quân Mobile Cả nam và nữ
10:00-22:00 BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ vòng loại
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 9 Cờ tiêu chuẩn Nam, Nữ
11:00 ĐIỀN KINH Nhảy sào Nam 10 môn phối hợp (8)
11:00 – 18:00 ESPORTS Vòng bảng Liên Minh Huyền Thoại Cả nam và nữ
12:00-13:30 BẮN CUNG Lunch Break
13:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Pool 10, Snooker 6-Red, Vòng loại
13:00 – 16:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm chém Nữ Vòng loại trực tiếp Bán kết
13:00 – 17:00 CẦU MÂY Thi đấu Chung Kết Đồng đội ba nam, nữ Nam – Nữ
13:30-16:30 BẮN CUNG Cung 3 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu vòng loại toàn năng (AB)
14:00 PETANQUE Mixed Doubles Vòng loại
14:00 – 17:00 THỂ DỤC DỤNG CỤ Chung kết Thể dục tự do/ Ngựa vòng/ vòng treo
14:00 – 17:00 THỂ DỤC DỤNG CỤ Chung kết Nhảy chống / xà lệch
14:00-18:00 BÓNG NÉM Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
14:30 – 17:30 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Bán kết
14:45-15:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung nam cổ điển
14:00-14:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung nam cổ điển
15:00 CỜ TƯỚNG Đồng đội Nam Cờ Chớp
15:45-16:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình nữ
15:00-15:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình nữ
16:00 ĐIỀN KINH Ném lao Nam 10 môn phối hợp (9)
16:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Pool 10, Snooker 6-Red, Vòng loại
16:00 – 17:00 ĐẤU KIẾM Cá nhân nữ kiếm chém Nữ Chung kết
16:05 ĐIỀN KINH Nhảy xa Nam Chung kết
16:10 ĐIỀN KINH Nhảy cao Nữ Chung kết
16:30 ĐIỀN KINH 400m Nữ Chung kết
16:40 ĐIỀN KINH Đẩy tạ Nam Chung kết
16:45 ĐIỀN KINH 400m Nam Chung kết
16:45-17:00 THỂ HÌNH Vòng chung kết nội dung Thể hình đôi nam nữ
16:00-16:45 THỂ HÌNH Vòng loại, bán kết nội dung Thể hình đôi nam nữ
17:00 ĐIỀN KINH 5,000m Nam Chung kết
17:55 ĐIỀN KINH 3000m chướng ngại vật Nữ Chung kết
18:00 BƠI 800m Tự do Nữ CKA Chung kết
18:15 ĐIỀN KINH 1500m Nam 10 môn phối hợp (10)
19:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Pool 10, Snooker 6-Red, Chung kết
8:00-17:00 BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN Vòng loại
8:30 – 9:30 ESPORTS Phổ biến luật thi đấu và Nhánh thi đấu
9:00 ĐIỀN KINH 110m Rào Nam 10 môn phối hợp (6)
09:15 ĐIỀN KINH 400m Nữ Vòng thi 1
09:30 ĐIỀN KINH 400m Nam Vòng thi 1
09:45 ĐIỀN KINH Ném đĩa Nam 10 môn phối hợp 7
BƠI 200m Tự do Nữ Đấu loại
BƠI 100m Bướm Nam Đấu loại
BƠI 50m Ếch Nữ Đấu loại
BƠI 200m Ngửa Nam Đấu loại
BƠI 200m Ngửa Nữ Đấu loại
BƠI 4 x 100m Hỗn hợp Nam Đấu loại
BƠI 200m Tự do Nữ Chung kết
BƠI 100m Bướm Nam Chung kết
BƠI 50m Ếch Nữ Chung kết
BƠI 200m Ngửa Nam Chung kết
BƠI 200m Ngửa Nữ Chung kết
BƠI 4 x 100m Hỗn hợp Nam Chung kết
BƠI 50m Ngửa Nam Đấu loại
BƠI 50m Bướm Nữ Đấu loại
BƠI 200m Ếch Nam Đấu loại
BƠI 100m Ngửa Nữ Đấu loại
BƠI 4 x 200m Tự do Nam Đấu loại
BẮN CUNG Thi đấu cá nhân
BẮN CUNG Thi đấu Đồng đội
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm chém Nam
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm chém Nam
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm chém Nam
PETANQUE Mixed Triples Vòng loại
06:30 – 07:30 PENCAK SILAT Cân kiểm tra
07:00 – 13:00 GOLF Tứ kết đồng đội Nam/Nữ
08:00 PETANQUE Registration
09:00 BƠI 400m Tự do Nam Đấu loại
09:00 BƠI 400m Tự do Nữ Đấu loại
09:00 PETANQUE Mixed Doubles Vòng loại
09:00 QUẦN VỢT Chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ
09:00 – 12:00 PENCAK SILAT Thi đấu đối kháng Chung kết
09:00 – 12:00 CẦU MÂY Thi đấu Đội tuyển 3 ba nam, nữ Nam – Nữ
09:00 – 12:00 BOWLING Đơn nam ( dầu dài)
09:00-09:15 BẮN CUNG Cung 3 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu – VĐV ưu tiên có thể khởi động
09:00-10:15 BẮN SÚNG 10m Súng trường hơi nữ
09:00-12:00 BẮN SÚNG 25m Súng ngắn bắn nhanh nam
09:00-21:00 BÓNG RỔ 5X5 Thi đấu
09:15-09:55 BẮN CUNG Vòng 1/8 Cung 3 dây (nam, nữ)
09:55-10:35 BẮN CUNG Vòng 1/4 Cung 3 dây (nam, nữ)
10:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
10:00 – 12:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội nữ kiếm ba cạnh, Nữ Tứ kết
10:00-22:00 BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ vòng loại
10:35-11:10 BẮN CUNG Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ)
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 1 – 3 Cờ nhanh cá nhân Nam, Nữ
11:00 – 15:00 ESPORTS Bán Kết Liên Quân Mobile Cả nam và nữ
11:00 – 15:00 ESPORTS Bán Kết Liên Minh Huyền Thoại Cả nam và nữ
12:00 – 13:00 BOWLING Trải dầu lane
13:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
13:00 CỜ TƯỚNG Cá nhân Cờ tiêu chuẩn Nam và Nữ
13:00 – 13:10 BOWLING Khởi động
13:00 – 15:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội nữ kiếm ba cạnh, Nữ Bán kết
13:00 – 17:00 CẦU MÂY Thi đấu Đội tuyển 3 ba nam, nữ Nam – Nữ
13:00-13:15 BẮN CUNG Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu – Đội ưu tiên có thể khởi động
13:10 – 16:10 BOWLING Đơn nữ ( dầu dài )
13:15-13:45 BẮN CUNG Vòng 1/4 Cung 3 dây (nam, nữ)
13:45-14:15 BẮN CUNG Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ)
14:00 – 15:00 TAEKWONDO Quyền sáng tạo Đồng đội Cut-off
14:00 – 17:00 THỂ DỤC DỤNG CỤ Chung kết Nhảy chống / Xà kép/ Xà đơn
14:00 – 17:00 THỂ DỤC DỤNG CỤ Chung kết Cầu thăng bằng/ Thể dục tự do
14:00-18:00 BÓNG NÉM Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
14:30-14:45 BẮN CUNG Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu – Đội ưu tiên có thể khởi động
14:45-15:10 BẮN CUNG Vòng 1/4 Đôi (nam, nữ) Cung 3 dây
15:00 TAEKWONDO Cân vận động viên Tất cả các VĐV thi đấu ngày 17/5
15:00 – 17:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội nữ kiếm ba cạnh, Nữ Chung kết
15:00 – 19:00 TAEKWONDO Quyền tiêu chuẩn Đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ Cut-off
15:00-16:00 VẬT Bốc thăm, xếp lịch các nội dung Vật cổ điển, Vật tự do nữ, Vật tự do nam
15:10-15:35 BẮN CUNG Vòng 1/2 Đôi (nam, nữ) Cung 3 dây
15:00 – 20:00 CẦU LÔNG Vòng loại đồng đội / Tứ kết đồng đội
15:00-18:00 CỜ VUA Ván 4 – 6 Cờ nhanh cá nhân Nam, Nữ
16:00 ĐIỀN KINH Đẩy tạ Nữ 7 môn phối hợp (3)
16:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
16:15 ĐIỀN KINH 110m Rào Nam Chung kết
16:35 ĐIỀN KINH 100m Rào Nữ Chung kết
16:40 ĐIỀN KINH Nhảy sào Nữ Chung kết
16:50 ĐIỀN KINH Nhảy xa Nữ Chung kết
16:50 ĐIỀN KINH 800m Nữ Chung kết
16:55 ĐIỀN KINH Ném đĩa Nữ Chung kết
17:00 ĐIỀN KINH 800m Nam Chung kết
17:45 ĐIỀN KINH 200m Nữ 7 môn phối hợp (4)
18:00 BƠI 400m Tự do Nam Chung kết
18:20 ĐIỀN KINH 3.000m chướng ngại vật Nam Chung kết
19:00 ĐIỀN KINH 4x100m Nữ Chung kết
19:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
19:30 ĐIỀN KINH 4x100m Nam Chung kết
7:50 – 8:50 BOWLING Trải dầu lane
8:00-17:00 BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN Vòng loại
8:50 – 9:00 BOWLING Khởi động
09:00 ĐIỀN KINH 100m Rào Nữ 7 môn phối hợp (1)
09:20 ĐIỀN KINH 100m Rào Nữ Vòng thi 1
09:30 – 10:30 ESPORTS Phổ biến luật thi đấu và Nhánh thi đấu
09:40 ĐIỀN KINH Nhảy cao Nữ 7 môn phối hợp (2)
09:45 ĐIỀN KINH 110M Rào Nam Vòng thi 1
09:00-14:00 CẦU LÔNG Vòng loại đồng đội / Tứ kết đồng đội
09:30 – 15:30 CANOEING Đấu loại các nội dung 1000m – Chung kết một số nội dung 1000m
BƠI 50m Ngửa Nam Chung kết
BƠI 50m Bướm Nữ Chung kết
BƠI 200m Ếch Nam Chung kết
BƠI 100m Ngửa Nữ Chung kết
BƠI 4 x 200m Tự do Nam Chung kết
BƠI 50m Ếch Nam Đấu loại
BƠI 50m Tự do Nữ Đấu loại
BƠI 200m Tự do Nam Đấu loại
BƠI 400m Hỗn hợp Nữ Đấu loại
BƠI 200m Hỗn hợp Nam Đấu loại
BƠI 4 x 100m Hỗn hợp Nữ Đấu loại
BẮN CUNG Thi đấu cá nhân
BẮN CUNG Cung 1 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu – VĐV ưu tiên có thể khởi động
BẮN CUNG Thi đấu Đồng đội
BẮN CUNG Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu – Đội ưu tiên có thể khởi động
BẮN CUNG Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu – Đội ưu tiên có thể khởi động
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm ba cạnh Nam
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm ba cạnh Nam
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm ba cạnh Nam
PETANQUE Mixed Triples Chung kết
QUẦN VỢT Vòng 1 đôi nam nữ
07:00 – 09:00 MUAY Cân kiểm tra Nam/Nữ
07:00 – 13:00 GOLF Bán kết – Chung kết đồng đội Nam /Nữ
08:00 PETANQUE Registration
08:00 – 08:30 VẬT Kiểm tra y tế và kiểm tra cân Vật cổ điển: -60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg, 130kg
09:00 BƠI 1500 m Tự do Nữ CKB Chung kết
09:00 PETANQUE Mixed Doubles Chung kết
09:00 QUẦN VỢT Vòng 1 đơn nam và đơn nữ
09:00 – 12:00 CẦU MÂY Thi đấu Đội tuyển 3 ba nam, nữ Nam – Nữ
09:00 – 12:00 BOWLING Đôi nam (dầu ngắn)
09:00-10:15 BẮN SÚNG 10m Súng trường hơi nam
09:00-10:30 BẮN SÚNG 50m Súng ngắn bắn chậm nam
09:00-21:00 BÓNG RỔ 5X5 Thi đấu
09:15-09:55 BẮN CUNG Vòng 1/8 Cung 1 dây (nam, nữ)
09:55-10:35 BẮN CUNG Vòng 1/4 Cung 1 dây (nam, nữ)
09:00 – 14:00 CẦU LÔNG Bán kết đồng đội
10:00 ĐIỀN KINH Ném lao Nữ 7 môn phối hợp (6)
10:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
10:00 – 12:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội nữ kiếm liễu Nữ Tứ kết
10:00-22:00 BÓNG BÀN Đồng đội nam; Đồng đội nữ; Đôi nam nữ Tứ kết loại trực tiếp
10:00-22:00 BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ vòng loại
10:30 -13:30 VẬT Vòng sơ loại và repechage Vật cổ điển: -60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg, 130kg
10:35-11:10 BẮN CUNG Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ)
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 7 – 9 Cờ nhanh cá nhân Nam, Nữ
12:00 – 13:00 BOWLING Trải dầu lane
13:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
13:00 – 15:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội nữ kiếm liễu Nữ Bán kết
13:00 – 17:00 CẦU MÂY Thi đấu Chung Kết Đội tuyển ba nam, nữ Nam – Nữ
13:10 – 16:10 BOWLING Đôi nữ (Dầu ngắn )
13:15-13:45 BẮN CUNG Vòng 1/4 Cung 1 dây (nam, nữ)
13:45-14:15 BẮN CUNG Vòng 1/2 Cung 1 dây (nam, nữ)
14:00 TAEKWONDO Cân kiểm tra VĐV Những VĐV được chọn
14:00 – 18:00 MUAY Thi đấu nội dung biểu diễn Nam/Nữ Chung kết
14:00-18:00 BÓNG NÉM Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
14:45-15:10 BẮN CUNG Vòng 1/4 Đôi (nam, nữ) Cung 1 dây
15:00 TAEKWONDO Cân vận động viên Tất cả các VĐV thi đấu ngày 18/5
15:00 – 17:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội nữ kiếm liễu Nữ Chung kết
15:00-16:00 VOVINAM Bốc thăm, xếp lịch thi đấu
15:10-15:35 BẮN CUNG Vòng 1/2 Đôi (nam, nữ) Cung 1 dây
15:00 -19:30 CẦU LÔNG Bán kết đồng đội
16:00 ĐIỀN KINH 400m Rào Nữ Chung kết
16:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Vòng loại
16:00 CỜ TƯỚNG Cá nhân Cờ tiêu chuẩn Nam và Nữ
16:00 – 18:00 VẬT Chung kết Vật cổ điển: -60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg, 130kg Lễ trao giải
16:05 ĐIỀN KINH Nhảy ba bước Nam Chung kết
16:15 ĐIỀN KINH Ném đĩa Nam Chung kết
16:20 ĐIỀN KINH 400m Rào Nam Chung kết
16:25 ĐIỀN KINH Đẩy tạ Nữ Chung kết
16:45 ĐIỀN KINH 800m Nữ 7 môn phối hợp (7)
17:05 ĐIỀN KINH 10000m Nam Chung kết
18:00 BƠI 400m Tự do Nữ Chung kết
18:10 – 19:30 TAEKWONDO Đối kháng chung kết
19:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam English, Carom 1 băng, Đơn nữ Pool 9 Chung kết
7:50 – 8:50 BOWLING Trải dầu lane
08:00-17:00 BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN Vòng loại
08:50 – 9:00 BOWLING Khởi động
09:00 ĐIỀN KINH Nhảy xa Nữ 7 môn phối hợp (5)
09:15 ĐIỀN KINH 400m Rào Nữ Vòng thi 1
09:30 ĐIỀN KINH 400m Rào Nam Vòng thi 1
BOWLING Khởi động
09:30 – 15:00 CANOEING Chung kết các nội dung 1000m
BƠI 50m Ếch Nam Chung kết
BƠI 50m Tự do Nữ Chung kết
BƠI 200m Tự do Nam Chung kết
BƠI 400m Hỗn hợp Nữ Chung kết
BƠI 200m Hỗn hợp Nam Chung kết
BƠI 4 x 100m Hỗn hợp Nữ Chung kết
BẮN CUNG Tranh huy chương cung 1 dây
BẮN CUNG Tranh huy chương đôi nam nữ, cá nhân cung 1 dây
BẮN CUNG Thi đấu cá nhân
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm liễu Nam
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm liễu Nam
ĐẤU KIẾM Đồng đội nam kiếm liễu Nam
PETANQUE Women’s Triples Vòng loại
QUẦN VỢT Tứ kết đôi nam nữ
ESPORTS Vòng bảng LMHT: Tốc Chiến Nữ
07:00 – 09:00 MUAY Cân kiểm tra Nam/Nữ
07:00 – 13:00 GOLF Trận tranh huy chương đồng
07:00 – 13:00 GOLF Chung kết đồng đội Nam/Nữ
08:00 PETANQUE Registration
08:00 – 08:30 VẬT Kiểm tra y tế và kiểm tra cân Vật tự do nữ: -50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg
08:30 BẮN CUNG Khởi Động
09:00 PETANQUE Men’s Triples Vòng loại
09:00 QUẦN VỢT Tứ kết đơn nam và đơn nữ
09:00 VOVINAM Thi đấu đối kháng và trao thưởng
09:00 – 10:00 KARATE Vòng 1 Kata cá nhân nữ
09:00 – 12:00 CẦU MÂY Thi đấu Đội tuyển đôi nam, nữ Nam – Nữ
09:00 – 12:00 BOWLING Đồng đội nữ 4 (Dầu ngắn) đợt 1
09:00-09:30 BẮN SÚNG 10m Súng trường hơi phối hợp nam nữ (Q1)
09:00-12:00 BẮN SÚNG 25m Súng ngắn t hể thao nữ
09:00-14:00 BẮN SÚNG Trap nữ ngày 1 (75)
09:00-21:00 BÓNG RỔ 5X5 Thi đấu
09:30-10:00 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng đồng đội cung 1 dây nữ
09:50-10:10 BẮN SÚNG 10m Súng trường hơi phối hợp nam nữ (Q2)
10:00 BILLIARD SPORTS Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
10:00 – 11:00 KARATE Vòng 1 Kata cá nhân nam
10:00 – 12:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội kiếm chém Nữ Tứ kết
10:00 – 16:00 THỂ DỤC NGHỆ THUẬT Vòng loại toàn năng (Vòng, Bóng, Chùy, Lụa) Nữ
10:00-10:30 BẮN CUNG Tranh huy vàng đồng đồng đội cung 1 dây nữ
10:00-22:00 BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ vòng loại
10:30 – 13:30 VẬT Vòng sơ loại và repechage Vật tự do nữ: -50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg
10:30 – 15:30 ESPORTS Group Stage PUBG Mobile (Nội dung đồng đội) Cả nam và nữ
10:30-11:00 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng đồng đội cung 1 dây nam
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 1 – 3 Cờ nhanh đồng đội Nam, Nữ
11:00 – 18:00 ESPORTS Vòng bảng LMHT: Tốc Chiến Nam
11:00 -11:30 KARATE Vòng 2 Kata cá nhân nữ
11:00-11:30 BẮN CUNG Tranh huy chương vàng đồng đội cung 1 dây nam
11:30 – 12:00 KARATE Vòng 2 Kata cá nhân nam
12:00 BẮN CUNG Khởi Động
12:00 – 13:00 BOWLING Trải dầu lane
13:00 BILLIARD SPORTS Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
13:00 – 13:15 BOWLING Khởi động
13:00 – 14:00 KARATE Vòng loại Nữ Kumite-55kg, -61kg
13:00 – 15:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội kiếm chém Nữ Bán kết
13:00 – 17:00 CẦU MÂY Thi đấu Đội tuyển đôi nam, nữ Nam – Nữ
13:00-13:20 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng đôi nam nữ cung 1 dây
13:15 – 16:15 BOWLING Đồng đội 4 nam ( Dầu ngắn) đợt 1
13:20-13:40 BẮN CUNG Tranh huy chương vàng đôi nam nữ cung 1 dây
13:40-14:00 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng cá nhân cung 1 dây nữ
13:00 -16:00 CẦU LÔNG Chung kết đồng đội nữ
14:00 TAEKWONDO Cân kiểm tra VĐV Những VĐV được chọn
14:00 – 15:00 JUDO Kodokan Goshin Jutsu Chung kết
14:00 – 15:00 KARATE Vòng loại Nam Kumite -60kg, -67kg
14:00 – 18:00 MUAY Thi đấu nội dung đối kháng Nam/Nữ Vòng loại
14:00-14:20 BẮN CUNG Tranh huy chương vàng cá nhân cung 1 dây nữ
14:00-18:00 BÓNG NÉM Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
14:20-14:40 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng cá nhân cung 1 dây nam
14:40-15:00 BẮN CUNG Tranh huy chương vàng cá nhân cung 1 dây nam
15:00 TAEKWONDO Cân vận động viên Tất cả các VĐV thi đấu ngày 19/5
15:00 – 15:30 KARATE Repechage Nữ Kumite-55kg, -61kg
15:00 – 15:30 KARATE Repechage Nam Kumite -60kg, -67kg
15:00 – 17:00 ĐẤU KIẾM Đồng đội kiếm chém Nữ Chung kết
15:30 – 16:00 KARATE Tranh Huy chương Đồng Nữ Cá nhân Kata
15:30 – 16:30 JUDO Katame No Kata Chung kết
15:30 – 18: 30 ESPORTS Vòng bảng PUBG Mobile (nội dung cá nhân) Cả nam và nữ
15:00-18:00 CỜ VUA Ván 4 – 6 Cờ nhanh đồng đội Nam, Nữ
16:00 ĐIỀN KINH Nhảy cao Nam Chung kết
16:00 BILLIARD SPORTS Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
16:00 – 16:30 KARATE Tranh Huy chương Đồng Nam Cá nhân Kata
16:00 – 18:00 VẬT Chung kết Vật tự do nữ: -50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg Lễ trao giải
16:10 ĐIỀN KINH Ném lao Nữ Chung kết
16:30 – 16:50 KARATE Tranh Huy chương Đồng Nữ Kumite-55kg, -61kg
16:35 ĐIỀN KINH 4×400 Nam Chung kết
16:40 ĐIỀN KINH 100m Nữ Chung kết
16:50 ĐIỀN KINH 100m Nam Chung kết
16:50 – 17:10 KARATE Tranh Huy chương Đồng Nam Kumite -60kg, -67kg
17:00 ĐIỀN KINH 10000m Nữ Chung kết
17:10 – 17:30 KARATE Chung kết Nữ Cá nhân Kata
17:30 – 17:50 KARATE Chung kết Nam Cá nhân Kata
17:30-18:00 JUDO Nam: -73kg, -90kg Nữ: -57kg, 63kg Cân thử
18:00 BƠI 1500 m Tự do Nữ CKA Chung kết
18:00 – 18:10 KARATE Chung kết Nữ Kumite-55kg, -61kg
18:05 ĐIỀN KINH 4x400m Nữ Chung kết
18:10 – 18:20 KARATE Chung kết Nam Kumite-60kg, -67kg
18:10 – 19:30 TAEKWONDO Đối kháng chung kết
18:00 -21:00 CẦU LÔNG Chung kết đồng đội nam
19:00 BILLIARD SPORTS Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
19:00 CỜ TƯỚNG Cá nhân Cờ tiêu chuẩn Nam và Nữ
07:45 – 08:45 BOWLING Trải dầu lane
08:00-17:00 BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN Vòng tứ kết
8:45 – 09:00 BOWLING Khởi động
09:00 ĐIỀN KINH 100m Nam Vòng thi 1
09:00 – 10:00 ESPORTS Phổ biến luật thi đấu và Nhánh thi đấu
09:15 ĐIỀN KINH 100m Nữ Vòng thi 1
09:30 ĐIỀN KINH 4x400m Nam Vòng thi 1
09:45 ĐIỀN KINH 4x400m Nữ Vòng thi 1
10:00 – 14:30 CANOEING Đấu loại nội dung 500m
ĐIỀN KINH Marathon Nam Chung kết
ĐIỀN KINH Marathon Nữ Chung kết
ĐIỀN KINH Đi bộ 20KM Nam Chung kết
ĐIỀN KINH Đi bộ 20KM Nữ Chung kết
BƠI 100m Ếch Nữ Đấu loại
BƠI 50m Tự do Nam Đấu loại
BƠI 100m Bướm Nữ Đấu loại
BƠI 200m Bướm Nam Đấu loại
BƠI 4 x 200m Tự do Nữ Đấu loại
BƠI 100m Ếch Nữ Chung kết
BƠI 50m Tự do Nam Chung kết
BƠI 100m Bướm Nữ Chung kết
BƠI 200m Bướm Nam Chung kết
BƠI 4 x 200m Tự do Nữ Chung kết
BẮN CUNG Tranh huy chương cung 3 dây
BẮN CUNG Tranh huy chương đôi nam nữ, cá nhân cung 3 dây
BẮN CUNG Thi đấu cá nhân
CẦU LÔNG Vòng 1/16 đơn nữ
CẦU LÔNG Vòng 1/16 đôi nam
CẦU LÔNG Vòng 1/16 đôi nữ
CẦU LÔNG Vòng 1/16 đôi nam nữ
QUẦN VỢT Bán kết đôi nam nữ
ESPORTS Bán Kết LMHT: Tốc Chiến Nữ
07:00 – 09:00 MUAY Cân kiểm tra Nam/Nữ
07:45 – 08:45 BOWLING Trải dầu lane
08:00 PETANQUE Registration
08:00 – 08:30 VẬT Kiểm tra y tế và kiểm tra cân Vật tự do nam: -57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg
08:30 BẮN CUNG Khởi Động
08:45 – 09:00 BOWLING Khởi động
09:00 BƠI 800m Tự do Nam CKB Chung kết
09:00 PETANQUE Men’s Triples, Women’s Triples Vòng loại
09:00 QUẦN VỢT Bán kết đơn nam và đơn nữ
09:00 VOVINAM Thi đấu đối kháng và trao thưởng
09:00 – 10:00 KARATE Vòng 1 Kata đồng đội nữ
09:00 – 12:00 CẦU MÂY Thi đấu Đội tuyển đôi nam, nữ Nam – Nữ
09:00 – 12:00 BOWLING Đồng đội 4 nam ( dầu dài) đợt 2
09:00-10:15 BẮN SÚNG 10m Súng ngắn hơi nam
09:00-14:00 BẮN SÚNG Trap nữ ngày 2 (50)
09:00-21:00 BÓNG RỔ 5X5 Thi đấu
09:30-10:00 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng đồng đội cung 3 dây nữ
09:00 – 21:00 CẦU LÔNG Vòng 1/16 đơn nam
10:00 BILLIARD SPORTS Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
10:00 CỜ TƯỚNG Cá nhân Cờ tiêu chuẩn Nam và Nữ
10:00 – 10:30 KARATE Vòng 2 Kata đồng đội nữ
10:00 – 12:00 THỂ DỤC NGHỆ THUẬT Chung kết Toàn năng (Vòng, Bóng, Chùy, Lụa) Nữ
10:00-10:30 BẮN CUNG Tranh huy vàng đồng đồng đội cung 3 dây nữ
10:00-22:00 BÓNG BÀN Đơn nam và đơn nữ Round Robin
10:00-22:00 BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ vòng loại
10:30 – 13:30 VẬT Vòng sơ loại và repechage Vật tự do nam: -57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg
10:30 -11:30 KARATE Vòng loại Nữ Kumite -68kg, trên 68kg, -50kg
10:30- 15:30 ESPORTS Bán Kết PUBG Mobile (Nội dung đồng đội) Cả nam và nữ
10:30-11:00 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng đồng đội cung 3 dây nam
10:00-12:00 CỬ TẠ Nữ 45kg
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 7 – 9 Cờ nhanh đồng đội Nam, Nữ
11:00 – 19:00 ESPORTS Bán Kết LMHT: Tốc Chiến Nam
11:00-11:30 BẮN CUNG Tranh huy chương vàng đồng đội cung 3 dây nam
12:00 BẮN CUNG Khởi Động
12:00 – 13:00 BOWLING Trải dầu lane
12:30 – 13:30 KARATE Vòng loại Nữ Kumite -68kg, trên 68kg, -50kg
12:00 – 14:00 CỬ TẠ Nam 55kg
13:00 BILLIARD SPORTS Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
13:00 – 13:15 BOWLING Khởi động
13:00 – 17:00 CẦU MÂY Thi đấu Chung Kết Đội tuyển đôi nam, nữ Nam – Nữ
13:00-13:20 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng đôi nam nữ cung 3 dây
13:15 – 16:15 BOWLING Đồng đội 4 nữ (dầu dài ) đợt 2
13:20-13:40 BẮN CUNG Tranh huy chương vàng đôi nam nữ cung 3 dây
13:30 – 14:30 KARATE Vòng loại Nam Kumite -75kg, -84kg
13:40-14:00 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng cá nhân cung 3 dây nữ
14:00 TAEKWONDO Cân kiểm tra VĐV Những VĐV được chọn
14:00 – 18:00 MUAY Thi đấu nội dung đối kháng Nam/Nữ Vòng loại
14:00-14:20 BẮN CUNG Tranh huy chương vàng cá nhân cung 3 dây nữ
14:00-18:00 BÓNG NÉM Thi đấu vòng tròn Nam&Nữ
14:20-14:40 BẮN CUNG Tranh huy chương đồng cá nhân cung 3 dây nam
14:30 – 15:30 KARATE Vòng loại Nam Kumite -75kg, -84kg
14:40-15:00 BẮN CUNG Tranh huy chương vàng cá nhân cung 3 dây nam
14:00-16:00 CỬ TẠ Nữ 49kg
15:00 – 16:00 THỂ DỤC NGHỆ THUẬT Chung kết Nhóm: Bài 1: 5 Vòng; Bài 2: 3 Lụa + 2 Bóng
15:30 – 18:30 ESPORTS Bán Kết PUBG Mobile (nội dung cá nhân) Cả nam và nữ
16:00 BILLIARD SPORTS Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Vòng loại
16:00 PETANQUE Men’s Triples, Women’s Triples Chung kết
16:00 – 18:00 VẬT Chung kết Vật tự do nam: -57kg, 65kg, 74kg, 86kg, 97kg, 125kg Lễ trao giải
17:30 – 18:10 KARATE Huy chương đồng Nữ Kata đồng đội
18:00 BƠI 800 m Tự do Nam CKA Chung kết
18:00 PETANQUE Closing Ceremony
18:10 – 19:30 TAEKWONDO Đối kháng chung kết
18:30 – 18:50 KARATE Chung kết Nữ Kata đồng đội
19:00 BILLIARD SPORTS Đôi nam English, Đơn nữ Pool 10 Chung kết
19:00 – 19:10 KARATE Chung kết Nữ Kumite-68 kg, trên 68kg
19:15 – 19:25 KARATE Chung kết Nam Kumite -75 kg
19:30 – 19:40 KARATE Chung kết Nam Kumite -84kg
19:45 – 19:55 KARATE Chung kết Nữ Kumite -50kg
8:00-17:00 BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN Vòng bán kết
9:00 – 10:00 ESPORTS Phổ biến luật thi đấu và Nhánh thi đấu
09:30 – 14:30 CANOEING Chung kết một số nội dung 500m
CẦU LÔNG Tứ kết đơn nữ
CẦU LÔNG Tứ kết đôi nam
CẦU LÔNG Tứ kết đôi nữ
CẦU LÔNG Tứ kết đôi nam nữ
QUẦN VỢT Vòng 2 đôi nam, đôi nữ
VẬT
07:00 – 09:00 MUAY Cân kiểm tra Nam/Nữ
09:00 QUẦN VỢT Vòng 1 đôi nam, đôi nữ
09:00 VOVINAM Thi đấu biểu diễn và trao thưởng
09:00 – 10:00 KARATE Vòng 1 Kata đồng đội nam
09:00 – 12:00 CẦU MÂY Thi đấu Đội tuyển bốn nam, nữ Nam – Nữ
09:00-10:15 BẮN SÚNG 10m Súng ngắn hơi nữ
09:00-11:45 BẮN SÚNG 50m Súng trường 3 tư thế
09:00-21:00 BÓNG RỔ 5X5 Thi đấu
09:00 -17:00 CẦU LÔNG Tứ kết đơn nam
10:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
10:00 – 10:30 KARATE Vòng 2 Kata đồng đội nam
10:00-21:00 BÓNG BÀN Đơn nam và đơn nữ Bán kết loại trực tiếp
10:00-22:00 BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ vòng loại
10:30 – 11:30 KARATE Vòng loại Nữ Kumite đồng đội
10:00-12:00 CỬ TẠ Nam 61kg
10:00-13:00 CỜ VUA Ván 1 – 9 Cờ chớp cá nhân Nam, Nữ
11:00 – 16:30 ESPORTS Chung kết Tổng LMHT: Tốc Chiến (Nội dung đồng đội Nữ) Nữ
11:00 – 17:30 ESPORTS Chung kết Tổng PUBG Mobile (Nội dung đồng đội và nội dung cá nhân) Cả nam và nữ
12:30 – 13:30 KARATE Vòng loại Nam Kumite đồng đội
12:00 – 14:00 CỬ TẠ Nữ 55kg
13:00 BILLIARD SPORTS Đơn nam Snooker, Carom 3 băng, Pool 10 Vòng loại
13:00 CỜ TƯỚNG Cá nhân Cờ tiêu chuẩn Nam và Nữ
13:00 – 17:00 CẦU MÂY Thi đấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *