10 mẫu móng tay màu nâu sữa, nâu tây, nâu cà phê cực xịn cho bạn gái

      5

Mẫu nail color nâu đẹp thanh lịch, ngọt ngào: nâu tây, nâu sữa, nâu đất, nâu cam, socola… chỉ việc sơn tông màu nền này bạn đã sở hữu ngay cỗ móng xinh

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mong-tay-mau-nau-dat-dinh-da-cuc-sang.jpg?fit=960%2C960&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mong-tay-mau-nau-dat-dinh-da-cuc-sang.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAQc
AAAEGAQAAAABAj
G2v
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAg
SURBVGje7c
ExAQAAAMKg9U9t
DQ+g
AAAAAAAAAADgww
Aiz
AABn
XfVPw
AAAABJRU5Erk
Jggg==" width="263" height="262" data-original-width="263" data-original-height="262" itemprop="http://schema.org/image" title="móng tay màu sắc nâu khu đất đính đá cực sang" alt="móng tay màu sắc nâu đất đính đá rất sang" style="width: 263px; height: 262px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mong-tay-mau-nau-dat-dinh-da-cuc-sang.jpg?w=263&h=262&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/nail-mau-nau-tay-sang-trong.jpg?fit=960%2C960&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/nail-mau-nau-tay-sang-trong.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAMg
AAADIAQAAAACFI5Mz
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAc
SURBVFj
D7c
GBAAAAAMOg+VNf4QBVAQAAAAB8Bh
RQAAEAny
MVAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="200" height="200" data-original-width="200" data-original-height="200" itemprop="http://schema.org/image" title="nail gray clolor tây quý phái trọng" alt="nail gray clolor tây sang trọng" style="width: 200px; height: 200px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/nail-mau-nau-tay-sang-trong.jpg?w=200&h=200&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua-tron.jpg?fit=1000%2C1000&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua-tron.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAMg
AAADIAQAAAACFI5Mz
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAc
SURBVFj
D7c
GBAAAAAMOg+VNf4QBVAQAAAAB8Bh
RQAAEAny
MVAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="200" height="200" data-original-width="200" data-original-height="200" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đa số Mẫu nail móng màu nâu sữa trơn" alt="Top phần đông Mẫu nail móng gray clolor sữa trơn" style="width: 200px; height: 200px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua-tron.jpg?w=200&h=200&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-ombre-trang.jpg?fit=800%2C831&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-ombre-trang.jpg?fit=539%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAYQAAAGUAQAAAAAd
EGjl
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAq
SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
CU+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOBn
Tug
AAc
MGMX4AAAAASUVORK5CYII=" width="388" height="404" data-original-width="388" data-original-height="404" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đông đảo Mẫu nail móng màu nâu ombre trắng" alt="Top hầu hết Mẫu nail móng gray clolor ombre trắng" style="width: 388px; height: 404px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-ombre-trang.jpg?w=388&h=404&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-sieu-dep.jpg?fit=960%2C960&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-sieu-dep.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAMg
AAADIAQAAAACFI5Mz
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAc
SURBVFj
D7c
GBAAAAAMOg+VNf4QBVAQAAAAB8Bh
RQAAEAny
MVAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="200" height="200" data-original-width="200" data-original-height="200" itemprop="http://schema.org/image" title="Top mọi Mẫu nail móng màu sắc nâu đính đá khôn cùng đẹp" alt="Top số đông Mẫu nail móng màu nâu gắn đá rất đẹp" style="width: 200px; height: 200px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-sieu-dep.jpg?w=200&h=200&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-hoa-tiet-mat-trang.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-hoa-tiet-mat-trang.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAMg
AAADIAQAAAACFI5Mz
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAc
SURBVFj
D7c
GBAAAAAMOg+VNf4QBVAQAAAAB8Bh
RQAAEAny
MVAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="200" height="200" data-original-width="200" data-original-height="200" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đa số Mẫu nail móng màu sắc nâu kiểu thiết kế mặt trăng" alt="Top phần nhiều Mẫu nail móng màu nâu họa tiết thiết kế mặt trăng" style="width: 200px; height: 200px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-hoa-tiet-mat-trang.jpg?w=200&h=200&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nham.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nham.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAQYAAAEHAQAAAABk
EtU0AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAg
SURBVGje7c
EBDQAAAMKg909t
Djeg
AAAAAAAAAADgx
QAi7g
ABL2RTFQAAAABJRU5Erk
Jggg==" width="262" height="263" data-original-width="262" data-original-height="263" itemprop="http://schema.org/image" title="Top các Mẫu nail móng màu nâu nhám" alt="Top phần lớn Mẫu nail móng gray clolor nhám" style="width: 262px; height: 263px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nham.jpg?w=262&h=263&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-vuong.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-vuong.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAQYAAAEGAQAAAACv
Tga
RAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAg
SURBVGje7c
ExAQAAAMKg9U9t
DQ+g
AAAAAAAAAADgww
Aiz
AABn
XfVPw
AAAABJRU5Erk
Jggg==" width="262" height="262" data-original-width="262" data-original-height="262" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đều Mẫu nail móng gray clolor móng vuông" alt="Top phần đông Mẫu nail móng màu nâu móng vuông" style="width: 262px; height: 262px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-vuong.jpg?w=262&h=262&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-gan-da-ma-vang.jpg?fit=800%2C799&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-gan-da-ma-vang.jpg?fit=561%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAh
IAAAIRAQAAAAA30mm8AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAA6SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
Cy+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICn
AYy
EAAHzuo7UAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="530" height="529" data-original-width="530" data-original-height="529" itemprop="http://schema.org/image" title="Top số đông Mẫu nail móng màu sắc nâu thêm đá mạ vàng" alt="Top hồ hết Mẫu nail móng màu sắc nâu gắn thêm đá mạ vàng" style="width: 530px; height: 529px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-gan-da-ma-vang.jpg?w=530&h=529&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-anh-vang.jpg?fit=800%2C640&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-anh-vang.jpg?fit=700%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAbg
AAAFg
AQAAAADh3FFc
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAq
SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
Cy+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4GTQAAAec
FO68AAAAASUVORK5CYII=" width="440" height="352" data-original-width="440" data-original-height="352" itemprop="http://schema.org/image" title="Top số đông Mẫu nail móng màu nâu ánh vàng" alt="Top gần như Mẫu nail móng gray clolor ánh vàng" style="width: 440px; height: 352px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-anh-vang.jpg?w=440&h=352&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-do.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-do.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAWAAAAFg
AQAAAACt
Gp7h
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAm
SURBVGje7c
ExAQAAAMKg9U9t
Cy+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe
Bg94AAB5cp
HtQAAAABJRU5Erk
Jggg==" width="352" height="352" data-original-width="352" data-original-height="352" itemprop="http://schema.org/image" title="Top những Mẫu nail móng màu nâu nhũ đỏ" alt="Top hầu hết Mẫu nail móng gray clolor nhũ đỏ" style="width: 352px; height: 352px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-do.jpg?w=352&h=352&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phu-nham.jpg?fit=800%2C799&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phu-nham.jpg?fit=561%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAYMAAAGCAQAAAAAq
Q5Ia
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAp
SURBVHja7c
EBDQAAAMKg909t
Dwc
UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf
BlLZAABB/4FQg
AAAABJRU5Erk
Jggg==" width="387" height="386" data-original-width="387" data-original-height="386" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đa số Mẫu nail móng màu sắc nâu lấp nhám" alt="Top hồ hết Mẫu nail móng màu nâu che nhám" style="width: 387px; height: 386px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phu-nham.jpg?w=387&h=386&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-kim-tuyen.jpg?fit=800%2C762&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-kim-tuyen.jpg?fit=588%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAZUAAAGCAQAAAAAA82O1AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAq
SURBVHja7c
EBDQAAAMKg909t
Dwc
UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE8GTmg
AAfz8KGw
AAAAASUVORK5CYII=" width="405" height="386" data-original-width="405" data-original-height="386" itemprop="http://schema.org/image" title="Top gần như Mẫu nail móng màu nâu nhũ kim tuyến" alt="Top đầy đủ Mẫu nail móng gray clolor nhũ kim tuyến" style="width: 405px; height: 386px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-kim-tuyen.jpg?w=405&h=386&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-kim-tuyen.jpg?fit=800%2C958&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-kim-tuyen.jpg?fit=468%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAe
YAAAJHAQAAAABt
QMi0AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAA6SURBVHja7c
GBAAAAAMOg+VOf4AZVAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8A40y
AAFwkq8NAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="486" height="583" data-original-width="486" data-original-height="583" itemprop="http://schema.org/image" title="Top gần như Mẫu nail móng màu nâu kim tuyến" alt="Top hồ hết Mẫu nail móng gray clolor kim tuyến" style="width: 486px; height: 583px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-kim-tuyen.jpg?w=486&h=583&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da.jpg?fit=800%2C810&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da.jpg?fit=553%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAATIAAAE2AQAAAADKLCN+AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAj
SURBVGje7c
ExAQAAAMKg9U/tb
Qeg
AAAAAAAAAAAAAAAA3g
Awc
AABm
LIva
AAAAABJRU5Erk
Jggg==" width="306" height="310" data-original-width="306" data-original-height="310" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đa số Mẫu nail móng color nâu đính thêm đá" alt="Top số đông Mẫu nail móng màu nâu lắp đá" style="width: 306px; height: 310px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da.jpg?w=306&h=310&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-nhon-doc-la.jpg?fit=800%2C705&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-nhon-doc-la.jpg?fit=636%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAATIAAAENAQAAAACkkd
QQAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAh
SURBVGje7c
EBDQAAAMKg909t
Djeg
AAAAAAAAAAAAAHg0Kgg
AATP0Psg
AAAAASUVORK5CYII=" width="306" height="269" data-original-width="306" data-original-height="269" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đầy đủ Mẫu nail móng gray clolor móng nhọn độc lạ" alt="Top đông đảo Mẫu nail móng gray clolor móng nhọn độc lạ" style="width: 306px; height: 269px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-nhon-doc-la.jpg?w=306&h=269&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-vang.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-vang.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAQk
AAAEJAQAAAACv
E+/JAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAf
SURBVGje7c
EBAQAAAIIg/69u
SEABAAAAAAAAAACHBi
Q7AAGSi
MF3AAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="265" height="265" data-original-width="265" data-original-height="265" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đa số Mẫu nail móng gray clolor nhũ vàng" alt="Top đông đảo Mẫu nail móng gray clolor nhũ vàng" style="width: 265px; height: 265px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nhu-vang.jpg?w=265&h=265&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua-don-gian.jpg?fit=800%2C600&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua-don-gian.jpg?fit=747%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAQk
AAADHAQAAAAAihpu5AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAd
SURBVFj
D7c
EBAQAAAIIg/69u
SEABAAAAAADAu
QEb
NQABRI3cy
QAAAABJRU5Erk
Jggg==" width="265" height="199" data-original-width="265" data-original-height="199" itemprop="http://schema.org/image" title="Top phần đông Mẫu nail móng màu nâu sữa đối chọi giản" alt="Top đông đảo Mẫu nail móng gray clolor sữa đối kháng giản" style="width: 265px; height: 199px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua-don-gian.jpg?w=265&h=199&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phoi-soc-den.jpg?fit=800%2C710&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phoi-soc-den.jpg?fit=631%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAg8AAAHUAQAAAACVT/Z+AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAA1SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
DQ+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe
DF6f
AABRYmwn
QAAAABJRU5Erk
Jggg==" width="527" height="468" data-original-width="527" data-original-height="468" itemprop="http://schema.org/image" title="Top hồ hết Mẫu nail móng màu nâu phối sọc đen" alt="Top rất nhiều Mẫu nail móng gray clolor phối sọc đen" style="width: 527px; height: 468px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phoi-soc-den.jpg?w=527&h=468&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-tron.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-tron.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAPYAAAD2AQAAAADNa
Udl
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAe
SURBVFj
D7c
ExAQAAAMKg9U9t
DB+g
AAAAAAAAAOBv
HsAAAYi
BByo
AAAAASUVORK5CYII=" width="246" height="246" data-original-width="246" data-original-height="246" itemprop="http://schema.org/image" title="Top phần đa Mẫu nail móng gray clolor móng tròn" alt="Top đều Mẫu nail móng gray clolor móng tròn" style="width: 246px; height: 246px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-tron.jpg?w=246&h=246&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua.jpg?fit=800%2C666&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua.jpg?fit=673%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAASg
AAAD2AQAAAABNPydf
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAg
SURBVGje7c
ExAQAAAMKg9U9t
B2+g
AAAAAAAAAAAAfg
Mkh
AABRa
EYdg
AAAABJRU5Erk
Jggg==" width="296" height="246" data-original-width="296" data-original-height="246" itemprop="http://schema.org/image" title="Top mọi Mẫu nail móng gray clolor sữa" alt="Top hầu như Mẫu nail móng màu nâu sữa" style="width: 296px; height: 246px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-sua.jpg?w=296&h=246&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-tra-sua.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-tra-sua.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAPYAAAD2AQAAAADNa
Udl
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAe
SURBVFj
D7c
ExAQAAAMKg9U9t
DB+g
AAAAAAAAAOBv
HsAAAYi
BByo
AAAAASUVORK5CYII=" width="246" height="246" data-original-width="246" data-original-height="246" itemprop="http://schema.org/image" title="Top phần đông Mẫu nail móng gray clolor trà sữa" alt="Top đông đảo Mẫu nail móng gray clolor trà sữa" style="width: 246px; height: 246px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-tra-sua.jpg?w=246&h=246&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-son-bong.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-son-bong.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAYg
AAAGIAQAAAABz
OEq
LAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAp
SURBVHja7c
EBAQAAAIIg/69u
SEABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArw
ZMk
AABYI7hp
QAAAABJRU5Erk
Jggg==" width="392" height="392" data-original-width="392" data-original-height="392" itemprop="http://schema.org/image" title="Top hồ hết Mẫu nail móng màu nâu sơn bóng" alt="Top đông đảo Mẫu nail móng gray clolor sơn bóng" style="width: 392px; height: 392px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-son-bong.jpg?w=392&h=392&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phoi-kim-tuyen.jpg?fit=800%2C785&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phoi-kim-tuyen.jpg?fit=570%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAZAAAAGIAQAAAABHQYu
XAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAq
SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
DB+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHga
Thg
AAX0A+9c
AAAAASUVORK5CYII=" width="400" height="392" data-original-width="400" data-original-height="392" itemprop="http://schema.org/image" title="Top gần như Mẫu nail móng gray clolor phối kim tuyến" alt="Top những Mẫu nail móng màu nâu phối kim tuyến" style="width: 400px; height: 392px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phoi-kim-tuyen.jpg?w=400&h=392&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-nho.jpg?fit=800%2C632&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-nho.jpg?fit=708%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAig
AAAG0AQAAAAAw
OuGNAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAA0SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
CU+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADg
Z3c4AAGcrl
IGAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="552" height="436" data-original-width="552" data-original-height="436" itemprop="http://schema.org/image" title="Top phần nhiều Mẫu nail móng color nâu đính đá nhỏ" alt="Top phần lớn Mẫu nail móng color nâu đính đá nhỏ" style="width: 552px; height: 436px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-nho.jpg?w=552&h=436&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-socola.jpg?fit=800%2C640&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-socola.jpg?fit=700%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAPAAAADAAQAAAAASVNOSAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAc
SURBVFj
D7c
ExAQAAAMKg9U/tbwag
AAAAAACANxd
AAAF7nj/5AAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="240" height="192" data-original-width="240" data-original-height="192" itemprop="http://schema.org/image" title="Top gần như Mẫu nail móng màu nâu socola" alt="Top mọi Mẫu nail móng màu nâu socola" style="width: 240px; height: 192px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-socola.jpg?w=240&h=192&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mat-meo.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mat-meo.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAPAAAADw
AQAAAAAWLt
Q/AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAe
SURBVFj
D7c
EBDQAAAMKg909t
Dwc
UAAAAAAAAw
KcBHRAAAfp
QBo
QAAAAASUVORK5CYII=" width="240" height="240" data-original-width="240" data-original-height="240" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đa số Mẫu nail móng màu nâu mắt mèo" alt="Top đều Mẫu nail móng màu nâu mắt mèo" style="width: 240px; height: 240px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mat-meo.jpg?w=240&h=240&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phu-bong.jpg?fit=800%2C534&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phu-bong.jpg?fit=780%2C521&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAh
AAAAFg
AQAAAADCs
X14AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAu
SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
Cy+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICXAVwg
AAGu
N0n4AAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="528" height="352" data-original-width="528" data-original-height="352" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đông đảo Mẫu nail móng màu sắc nâu phủ bóng" alt="Top đầy đủ Mẫu nail móng màu nâu bao phủ bóng" style="width: 528px; height: 352px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-phu-bong.jpg?w=528&h=352&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-son-bong-gan-da.jpeg?fit=800%2C1066&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-son-bong-gan-da.jpeg?fit=420%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAQg
AAAFg
AQAAAABv
Ktpl
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAi
SURBVGje7c
ExAQAAAMKg9U9t
Cj+g
AAAAAAAAAAAAAADgby7AAAE5A+d
IAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="264" height="352" data-original-width="264" data-original-height="352" itemprop="http://schema.org/image" title="Top mọi Mẫu nail móng gray clolor sơn bóng gắn thêm đá" alt="Top phần lớn Mẫu nail móng gray clolor sơn bóng đính thêm đá" style="width: 264px; height: 352px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-son-bong-gan-da.jpeg?w=264&h=352&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-bo-sua.jpg?fit=1080%2C1080&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-bo-sua.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAQc
AAAEGAQAAAABAj
G2v
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAg
SURBVGje7c
ExAQAAAMKg9U9t
DQ+g
AAAAAAAAAADgww
Aiz
AABn
XfVPw
AAAABJRU5Erk
Jggg==" width="263" height="262" data-original-width="263" data-original-height="262" itemprop="http://schema.org/image" title="Top hầu hết Mẫu nail móng color nâu trườn sữa" alt="Top phần đông Mẫu nail móng màu nâu bò sữa" style="width: 263px; height: 262px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-bo-sua.jpg?w=263&h=262&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nen-vang-sua.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nen-vang-sua.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAh
EAAAIRAQAAAADc5d
K/AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAA6SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
Cy+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICn
AYy
EAAHzuo7UAAAAAEl
FTk
SuQm
CC" width="529" height="529" data-original-width="529" data-original-height="529" itemprop="http://schema.org/image" title="Top phần đa Mẫu nail móng màu nâu nền quà sữa" alt="Top các Mẫu nail móng gray clolor nền xoàn sữa" style="width: 529px; height: 529px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-nen-vang-sua.jpg?w=529&h=529&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-nhon.jpg?fit=800%2C616&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-nhon.jpg?fit=727%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAb
MAAAFPAQAAAADvxh1IAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAp
SURBVHja7c
EBDQAAAMKg909t
Djeg
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPg1JSAABvv
UKGg
AAAABJRU5Erk
Jggg==" width="435" height="335" data-original-width="435" data-original-height="335" itemprop="http://schema.org/image" title="Top phần đa Mẫu nail móng gray clolor móng nhọn" alt="Top đều Mẫu nail móng gray clolor móng nhọn" style="width: 435px; height: 335px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-mong-nhon.jpg?w=435&h=335&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-anh-do.jpg?fit=800%2C749&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-anh-do.jpg?fit=598%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAWUAAAFPAQAAAAC9ye
JGAAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAAAm
SURBVGje7c
EBDQAAAMKg909t
Djeg
AAAAAAAAAAAAAAAAAACAXw
M8Mg
ABu/FYAQAAAABJRU5Erk
Jggg==" width="357" height="335" data-original-width="357" data-original-height="335" itemprop="http://schema.org/image" title="Top đông đảo Mẫu nail móng màu nâu ánh đỏ" alt="Top hồ hết Mẫu nail móng gray clolor ánh đỏ" style="width: 357px; height: 335px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-anh-do.jpg?w=357&h=335&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-lon.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-lon.jpg?fit=560%2C560&ssl=1" src="https://thatnhucuocsong.com.vn/data:image/png;base64,i
VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAxw
AAAMc
AQAAAADyf
J6l
AAAAAn
RSTl
MAAHa
TzTg
AAABl
SURBVHja7c
ExAQAAAMKg9U9t
DQ+g
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAZw
M6Gw
AB5cs
Z4g
AAAABJRU5Erk
Jggg==" width="796" height="796" data-original-width="796" data-original-height="796" itemprop="http://schema.org/image" title="Top hầu hết Mẫu nail móng màu sắc nâu đính đá lớn" alt="Top phần đông Mẫu nail móng màu nâu đính đá lớn" style="width: 796px; height: 796px;" data-src="https://i0.wp.com/thatnhucuocsong.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/mau-nail-mau-nau-dinh-da-lon.jpg?w=796&h=796&crop=1&ssl=1" decoding="async" class="lazyload" />
*

Đôi thời gian tôi cảm giác đây chính là một một trong những mẫu nail vô cùng cân xứng với phong cách vintage. Thế nhưng nhiều khi tôi lại cảm thấy chúng vẫn vô cùng phù hợp với đều bộ xiêm y mang khá hướng của các cô phụ nữ Hàn Quốc. Vị những chủng loại nail màu nâu hoàn toàn có thể giúp tôi biến chuyển hóa phong cách của phiên bản thân, tôi luôn luôn cảm thấy tương đối hứng thú cùng có cảm hứng như chúng sẽ là chọn lọc vô cùng tương xứng với phần đông ngày ngày thu ấm áp.

Bạn đang xem: 10 mẫu móng tay màu nâu sữa, nâu tây, nâu cà phê cực xịn cho bạn gái

Bạn sẽ không thể quá lo lắng với câu hỏi tốn các nhiều thời hạn để tìm hiểu những mẫu nail màu nâu phù hợp với xu thế hiện nay. Hãy để tủ chứa đồ của thật Như cuộc sống giúp bạn tổng hợp mọi mẫu tương xứng nhất. Giả dụ cảm thấy yêu thích với bộ sưu tập này đừng quên chia sẻ chúng đến nhiều người hơn, nhất là những cô phái nữ yêu làm cho đẹp bao quanh bạn.

Một một trong những yếu tố tạo ra sự phong cách, sự quý phái và đáng yêu của một quý cô đó chính là đôi bàn tay kiêu sa, quý phái chảnh. Sơn móng tay chính là kỹ thuật trang trí móng tuyệt tốt nhất để bạn sở hữu một đôi tay nữ tính, xinh xắn. Vậy bạn đã chọn được màu tô chân ái cho khách hàng chưa? ví như chưa, hãy cùng bài viết dưới đây xem thêm 10 mẫu mã sơn móng tay gray clolor sữa hot trend dưới đây nhé.

Xem thêm: Hæ°Á»›Ng DẫN Thãªm Bã I Hã¡T Karaoke Vã O Usb Cho Acnos Beatbox Mini Ks360Me Vã  Ks361M


Nội dung bài viết
Lý do bắt buộc sơn móng tay color nâu?10 chủng loại móng tay màu nâu sữa, nâu tây, nâu coffe đẹp nhất

Lý do cần sơn móng tay màu sắc nâu?

Một một trong những màu nail hot trend lâu dài hơn nhất chính là nail màu sắc nâu. Cùng sau đây đó là lý vì vì sao các bạn không nên bỏ lỡ một màu sắc sơn yêu mến này:

Móng tay màu nâu tương xứng với nhiều phong cách và độ tuổi

Màu nâu không thật sáng, cũng không quá tối, quan trọng đặc biệt khi phối với một số trong những màu không giống hoặc được trang trí theo nhiều kiểu khác nhau sẽ đem về những phong cách mới lạ. Bởi vì vậy màu sắc nâu luôn theo đuổi được mọi phong thái từ sang chảnh, quý phái cho đến đơn giản, xứng đáng yêu.

Ngoài ra, sơn móng tay màu nâu để giúp đỡ bạn trông trẻ trung hơn, tương xứng với cả đông đảo bạn học sinh và tín đồ lớn. Mặc dù nhiên, nên chọn lựa tone màu thanh thanh một chút nếu như bạn còn đang đi học nhé.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mẫu nail màu nâu sữa ẩn xà cừ được ưa chuộng nhất thời hạn qua

Hi vọng với hầu hết mẫu nail gợi nhắc trên, các bạn sẽ sớm chọn được cho mình một mẫu mã nail phù hợp và xinh tốt nhất với đứng đầu 10 chủng loại sơn móng tay gray clolor sữa, nâu cà phê, nâu tây,…. Hãy lựa chọn showroom làm nail uy tín để bảo đảm được kết quả làm đẹp cũng như độ an toàn cho chính mình nhé. Theo dõi và quan sát thêm nhiều hơn nữa kiến thức có tác dụng đẹp có lợi tại nhân loại Làm Đẹp nhằm nâng cấp bản thân nhé.