Múa đương đại tiếng anh là gì

      42
Sau đó cô chuyển đến Madrid, và sau đó đến Luân Đôn, nơi cô học múa đương đại, sân khấu và tiếng Anh.

Bạn đang xem: Múa đương đại tiếng anh là gì


For a time she moved to Madrid, and later to London, where she studied contemporary dance, theater, and English.
Trước khi trở thành một thực tập sinh, Jimin đã học múa đương đại tại Trường Trung học Nghệ thuật Busan và là học sinh đứng đầu chuyên ngành nhảy đương đại.
Prior to becoming a trainee, Jimin studied contemporary dance at Busan High School of Arts and was a top student in the modern dance department.
The Floria Sigismondi - đạo diễn của video âm nhạc đã định hướng hình ảnh của video là Pink cùng người bạn diễn của cô sẽ thực hiện tâm trạng thất vọng trong tình yêu bằng những động tác múa đương đại.
The Floria Sigismondi-directed video features shots of a paint-covered Pink and her male love interest expressing their frustrations through contemporary dance.
Sau khi hoàn thành trình độ A tại City and Islington College, cô tiếp tục học lấy bằng về múa đương đại tại Trường múa đương đại phía Bắc ở Leeds, làm vũ công hip hop tại câu lạc bộ nổi tiếng LoveDough.
After completing her A-levels at City and Islington College she went on to study for a degree in contemporary dance at the Northern School of Contemporary Dance in Leeds, working as a hip hop dancer at popular club LoveDough.
Ngày 5 tháng 4 năm 2015, cả hai nghệ sĩ múa đương đại người Mỹ là Kathryn McCormick và người từng lọt vào chung kết cuộc thi So You Think You Can Dance Will Wingfield đều được xác nhận xuất hiện trong video âm nhạc "Dead Inside".
On 5 April 2015, both American contemporary dancer Kathryn McCormick and So You Think You Can Dance finalist Will Wingfield were confirmed to feature in the music video for "Dead Inside".

Xem thêm: Phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 7, Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 7: Thần Lực Thức Tỉnh


Ngoài WOMADelaide của riêng mình, Adelaide thu hút một số liên hoan âm nhạc lưu diễn, bao gồm cả Big Day Out, Creamfields, Future Music, Laneway, Parklife, Soundwave, Stereosonic và Summadayze Adelaide đóng vai trò chủ nhà cho hai công ty múa đương đại hàng đầu của Úc.
In addition to its own WOMADelaide, Adelaide attracts several touring music festivals, including Big Day Out, Creamfields, Future Music, Laneway, Parklife, Soundwave, Stereosonic and Summadayze Adelaide plays host to two of Australia"s leading contemporary dance companies.
Vào giữa năm, cô bắt đầu tập luyện cho vở nhạc kịch Hembras, một vở kịch về múa đương đại và nhạc Jazz Lyrical đại diện cho vũ trụ phụ nữ ở các trạng thái cảm xúc khác nhau, bất kể sắc tộc, giải phẫu, tín ngưỡng và tôn giáo của họ.
Towards the middle of the year she started rehearsing for the musical Hembras, a play about Contemporary dance and Lyrical Jazz which represents the universe of women in different emotional states, whatever their ethnicity, anatomy, creed and religion.
Cô đã tổ chức biểu diễn tại các nền tảng nghệ thuật khác nhau: Tuần lễ múa Uganda, Liên hoan truyền vũ điệu (cả hai chương trình khiêu vũ đương đại hàng năm), Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Bayimba và Lễ hội Quốc tế Umoja - ban đầu là một sinh viên và một giáo viên trong 3 năm - đề cập đến một vài.
She has staged performances at various arts platforms namely; Dance Week Uganda, Dance Transmissions Festival (both annual contemporary dance showcases), Bayimba International Festival of the Arts and Umoja International Festival– initially as a student and a teacher for 3 years– to mention a few.
Giáo viên đó khuyến khích cô quay trở lại với múa cổ điển, để tìm hiểu cơ sở của môn này và bởi vì đó là một sự bổ sung tốt cho khiêu vũ đương đại.
She encouraged her to return to classical dancing, to learn the basis and because it is a good complement to contemporary dance.
Khi nói về thời kỳ trước khi có sự thay đổi về chính trị gần đây tại Đông Âu, báo Journal nói: “Người Mặc-môn dùng những ban ca nhạc và nhảy múa sắc tộc (folk dance) ra từ Đại học Brigham Young, nhờ đó mà họ khỏi gặp phải sự đàn áp hay tình trạng không hợp tác mà các giáo sĩ thường phải đương đầu trong phần nhiều các nước cộng sản”.
Speaking of the period before the recent political changes in Eastern Europe, the Journal said: “Using musical and folk-dance groups from Brigham Young University, the Mormons have managed to bypass the repression and noncooperation normally faced by missionaries in most Communist countries,” says the Journal.