Quyết định 2482/qđ-byt năm 2018 ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo

      209
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 2482/QĐ-BYT

Hà Nội Thủ Đô, ngày 13 mon 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn uống cứ đọng Luật thăm khám bệnh dịch, chữa trị căn bệnh năm2009;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định 75/2017/NĐ-CPhường. ngày 20tháng 6 năm 2017 của nhà nước mức sử dụng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Y tế;

Xét Biên phiên bản họp ngày 28 mon 11 năm2017 của Hội đồng nghiệm thu sát hoạch Quy trình chuyên môn Thận tự tạo của Sở Y tế;

Theo kiến nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữabệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này tài liệu “Hướng dẫn các bước nghệ thuật Thận nhân tạo”, gồm 52tiến trình nghệ thuật.

Bạn đang xem: Quyết định 2482/qđ-byt năm 2018 ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫntiến trình chuyên môn Thậnnhân tạo” phát hành dĩ nhiên Quyết định này được áp dụng trên những đại lý xét nghiệm căn bệnh,chữa căn bệnh.

Cnạp năng lượng cứ vào tư liệu giải đáp này vàđiều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cửa hàng xét nghiệm bệnh dịch, chữa dịch xây dựng vàban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận tự tạo cân xứng nhằm thực hiệntrên đơn vị chức năng.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệulực kể từ ngày ký kết ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: ChánhVăn uống phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, trị bệnh dịch, Chánh Thanh hao tra Sở, Cụctrưởng và Vụ trưởngcác Cục, Vụ thuộc Sở Y tế, Giám đốc những cơ sở y tế, viện bao gồm nệm dịch trực thuộcSở Y tế, Giám đốc SởY tế những tỉnh, thành phốtrực trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế những Bộ, Ngành với Thủ trưởng cácđơn vị gồm liên quan Chịu trách nát nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 4; - Sở trưởng Sở Y tế (để b/c); - Các Thđọng trưởng BYT; - Bảo hiểm Xã hội cả nước (nhằm pân hận hợp); - Cổng thông tin năng lượng điện tử BYT; - Website Cục KCB; - Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

DANH SÁCH

52 HƯỚNG DẪNQUY TRÌNH KỸ THUẬT THẬN NHÂN TẠO(Banhành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởngSở Y tế)

TT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1.

Quy trình nghệ thuật có tác dụng sạch cột lọc nhiều tầng trong khối hệ thống cách xử lý nước R.O mang lại thận nhân tạo

2.

Quy trình nghệ thuật làm sạch sẽ cột lọc than hoạt (carbon filter) vào hệ thống cách xử lý nước R.O cho thận nhân tạo

3.

Quy trình hoàn nguim trong hệ thống giải pháp xử lý nước R.O đến thận nhân tạo

4.

Quy trình chuyên môn cọ các bể đựng nước mềm, nước R.O trong hệ thống xử lý nước R.O cho thận nhân tạo

5.

Quy trình kỹ thuật cọ màng R.O trong khối hệ thống cách xử lý nước R.O mang đến thận nhân tạo

6.

Quy trình kỹ thuật khử khuẩn và có tác dụng sạch mát khối hệ thống cung cấp nước R.O mang đến thận nhân tạo

7.

Quy trình điều hành và kiểm soát quality nước R.O trong thận nhân tạo

8.

Quy trình chuyên môn trộn dịch lọc tiết đậm sệt đến thận nhân tạo

9.

Quy trình trộn một số trong những chất hóa học vào thận nhân tạo

10.

Quy trình chuyên môn nối thông cồn tĩnh mạch

11.

Xem thêm: Vì Sao Nói Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Là Cuộc Chiến Tranh Đế Quốc Phi Nghĩa ?

Quy trình chuyên môn nối thông động tĩnh mạch máu tất cả di chuyển tĩnh mạch

12.

Quy trình kỹ thuật nối thông đụng tĩnh mạch máu áp dụng mạch nhân tạo

13.

Quy trình nghệ thuật chế tạo con đường hầm vào thông đụng tĩnh mạch máu để áp dụng kim đầu tù đọng vào thanh lọc máu

14.

Quy trình nghệ thuật chọc tập kim fistula thông cồn tĩnh mạch dưới siêu âm

15.

Quy trình chuyên môn nông hóa tĩnh mạch máu của thông rượu cồn tĩnh mạch

16.

Đặt catheter tĩnh mạch chình ảnh vào nhằm thanh lọc huyết cấp cho cứu

17.

Đặt catheter tĩnh mạch máu chình họa trong nhằm lọc ngày tiết cấp cứu vớt bên dưới lí giải hết sức âm

18.

Quy trình chuyên môn đặt catheter một nòng hoặc nhì nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu

19.

Quy trình nghệ thuật đặt catheter tĩnh mạch máu đùi để thanh lọc tiết cấp cứu giúp dưới khuyên bảo khôn cùng âm

đôi mươi.

Quy trình nghệ thuật đặt catheter đôi, có cuff tạo ra con đường hầm vào tĩnh mạch trung tâm

21.

Quy trình kỹ thuật đặt catheter song, có cuff tạo ra con đường hầm vào tĩnh mạch trung trung ương bên dưới chỉ dẫn cực kỳ âm

22.

Quy trình chuyên môn chăm lo catheter đường hầm gồm cuff để thanh lọc máu

23.

Quy trình chuyên môn chăm sóc catheter tĩnh mạch trung trọng điểm mang đến thanh lọc máu

24.

Quy trình áp dụng dung dịch tiêu sợi huyết cho catheter đường hầm gồm cuff Lúc có rối loạn chức năng bởi tiết khối

25.

Quy trình kỹ thuật rút ít catheter con đường hầm có cuff

26.

Quy trình thanh lọc huyết cung cấp cứu bằng kỹ thuật thận nhân tạo

27.

Quy trình lọc ngày tiết chu kỳ bằng nghệ thuật thận nhân tạo

28.

Quy trình kỹ thuật thanh lọc ngày tiết bằng chuyên môn thđộ ẩm bóc tách siêu thanh lọc dịch bù thẳng từ dịch lọc

29.

Quy trình thanh lọc tiết di động-lọc ngày tiết trên giường

30.

Quy trình kỹ thuật kết hợp thận nhân tạo và tiêu thụ máu bởi quả hấp phụ huyết HA 130