Tấm che nắng kính lái

      74

Đang vào vụ nắng nóng gay gắt. Mình tuyệt đậu xe quanh đó trời nhiều. Em đã chóng mặt về việc kính lái hấp nhiệt với nóng. Sau khi dùng hết nhiều một số loại Em có review những sản phẩm che nắng nóng kính lái thông dụng đang xuất hiện trên thị trường để các cụ tham khảo