*

Số điện thoại bán Vé tàu Sài Gòn Nha Trang

Đoạn đường sắt 411Km từ Ga Sài Gòn đi Nha Trang tàu chạy hết khoảng 6 Giờ 52 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SE2.

Bảng giờ tàu Sài Gòn Nha Trang

Tên tàu
Ga Sài Gòn Ga Nha Trang
Tổng thời gian
Tàu SE8 06:00 13:18 7 Giờ 18 phút
Tàu SE6 09:00 16:16 7 Giờ 16 phút
Tàu SE22 11:50 19:57 8 Giờ 7 phút
Tàu SE10 14:40 23:44 9 Giờ 4 phút
Tàu SQN4 19:00 02:52 7 Giờ 52 phút
Tàu SE4 19:45 03:14 7 Giờ 29 phút
Tàu SNT2 20:30 05:35 9 Giờ 5 phút
Tàu SE2 21:55 04:47 6 Giờ 52 phút

Giá vé tàu Sài Gòn Nha Trang

Với số lượng 8 chuyến tàu chạy Sài Gòn Nha Trang mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 406,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 Sài Gòn Nha Trang

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 439,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 469,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 411,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 441,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 417,000
5 Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 388,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 336,000
7 NCL Ngồi cứng điều hòa 231,000
8 NML Ngồi mềm điều hòa 265,000
9 NMLV Ngồi mềm điều hòa 275,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 Sài Gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE6 Sài Gòn Nha Trang

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 424,000
1 An
LT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 436,000
2 An
LT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 466,000
3 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 454,000
4 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 390,000
5 An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 401,000
6 An
LT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 431,000
7 An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 420,000
8 Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 399,000
9 Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 356,000
10 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 308,000
11 GP Ghế phụ 164,000
12 NC Ngồi cứng 195,000
13 NML Ngồi mềm điều hòa 265,000
14 NMLV Ngồi mềm điều hòa 275,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 Sài Gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE22 Sài Gòn Nha Trang

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 600,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 630,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 561,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 591,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 530,000
5 Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 472,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 398,000
7 NCL Ngồi cứng điều hòa 264,000
8 NML Ngồi mềm điều hòa 317,000
9 NML56 Ngồi mềm điều hòa 340,000
10 NML56V Ngồi mềm điều hòa 350,000
11 NMLV Ngồi mềm điều hòa 327,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 Sài Gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE10 Sài Gòn Nha Trang

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 410,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 440,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 378,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 408,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 387,000
5 Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 345,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 299,000
7 NC Ngồi cứng 190,000
8 NCL Ngồi cứng điều hòa 217,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 252,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 262,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 Sài Gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SQN4 Sài Gòn Nha Trang

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 570,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 600,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 516,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 546,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 513,000
5 Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 443,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 385,000
7 GP Ghế phụ 179,000
8 NCL Ngồi cứng điều hòa 234,000
9 NML Ngồi mềm điều hòa 310,000
10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 320,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SQN4 Sài Gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE4 Sài Gòn Nha Trang

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 594,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 624,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 565,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 595,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 557,000
5 Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 522,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 447,000
7 GP Ghế phụ 240,000
8 NML56 Ngồi mềm điều hòa 395,000
9 NML56V Ngồi mềm điều hòa 405,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 Sài Gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SNT2 Sài Gòn Nha Trang

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
0 An
Lv
T1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 606,000
1 An
Lv
T1v
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 636,000
2 An
Lv
T2
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 550,000
3 An
Lv
T2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 580,000
4 Bn
Lv
T1
Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 546,000
5 Bn
Lv
T2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 472,000
6 Bn
Lv
T3
Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 409,000
7 NML56 Ngồi mềm điều hòa 340,000
8 NML56V Ngồi mềm điều hòa 350,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SNT2 Sài Gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE2 Sài Gòn Nha Trang

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫)
0 An
LT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 635,000
1 An
LT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 665,000
2 An
LT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 587,000
3 An
LT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 617,000
4 An
Lv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,210,000
5 Bn
LT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 590,000
6 Bn
LT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 532,000
7 Bn
LT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 456,000
8 GP Ghế phụ 240,000
9 NML56 Ngồi mềm điều hòa 396,000
10 NML56V Ngồi mềm điều hòa 406,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE2 Sài Gòn Nha Trang

Hướng dẫn đặt vé tàu Sài Gòn Nha Trang

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Sài Gòn Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặcqua điện thoại.

Bước 1:Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form bên dưới

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Sài Gòn, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Sài Gòn Đến Ga Nha Trang.

Đang xem: Vé tàu đi nha trang mới nhất 2022: những điều bạn cần biết

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá vé và chỗ từ ga Sài Gòn đi ga Nha Trang phù hợp

Một chiều
Khứ hồi

Ga đi An HòaẤm Thượng
Bảo Sơn
Bắc Thủy
Bàn Cờ
Bắc Giang
Bảo Hà
Biên Hòa
Bắc Lệ
Bắc Ninh
Bồng Sơn
Bỉm Sơn
Bản Thí
Chí Chủ
Cẩm Giàng
Cầu Giát
Cầu Hai
Chi Lăng
Chu Lễ
Chí Linh
Cổ Loa
Cẩm LýCà Ná
Cổ Phúc
Chợ Sy
Đông Anh
Đa Phúc
Đồng Chuối
Đồng Đăng
Đông Hà
Đồng Hới
Dĩ An
Đại Lãnh
Đồng Lê
Đồng Mỏ
Đà Nẵng
Đông Triều
Đức Phổ
Diên Sanh
Đông Tác
Đoan Thượng
Diêu Trì
Đức Lạc
Giáp Bát
Gia Huynh
Giã
Gia Lâm
Gia Ray
Hải Dương
Hoàn Lão
Hạ Long
Hà Nội
Hòa Duyệt
Hải Phòng
Hương Phố
Hiền Sỹ
Hà Thanh
HuếKép
Kim Liên
Kim Lũ
Lạc Giao
La Khê
Lạc Sơn
Long Biên
Lào Cai
Lăng Cô
Long Đại
Lệ Sơn
Lâm Giang
La Hai
Lim
Lang Khay
Long Khánh
Lệ Kỳ
Lan Mẫu
Lạng Sơn
Lang Thíp
Lương Sơn
Lưu Xá
Mậu AMạo Khê
Minh Cầm
Mỹ Chánh
Mỹ Đức
Minh Khôi
Ma Lâm
Minh Lễ
Bình Thuận
Mỹ Trạch
Ngã Ba
Ninh Bình
Nam Định
Ninh Hoà
Ngòi Hóp
Nam Khê
Ngọc Lâm
Ngân Sơn
Núi Thành
Nha Trang
Phú Cang
Phú Diễn
Phủ Đức
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phò Trạch
Phổ Yên
Phước Lãnh
Phố Lu
Phủ LýPhường Mỗ
Phú Thái
Phan Thiết
Phú Thọ
Phố Tráng
Phúc Tự
Phúc Trạch
Phố Vị
Phúc Yên
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Quảng Trị
Quán Triều
Sài Gòn
Sen Hồ
Suối Kiết
Sa Lung
Sông Mao
Sông Hóa
Sóng Thần
Tiên An
Tân Ấp
Tu Bông
Thị Cầu
Tháp Chàm
Trung Giã
Tuy Hoà
Thượng LýThanh Hoá
Trái Hút
Tiên Kiên
Trà Kiệu
Tam Kỳ
Thượng Lâm
Thọ Lộc
Thạch Lỗi
Thanh Luyện
Thái Nguyên
Thái Niên
Từ Sơn
Thái Văn
Uông Bí
Vân Canh
Văn Điển
Vũ Ẻn
Vinh
Văn Phú
Vĩnh Thủy
Việt Trì
Văn Xá
Voi Xô
Vĩnh Yên
Yên Bái
Yên Cư
Yên Duệ
Yên Dưỡng
Yên Trạch
Yên Trung
Yên Viên
Yên Xuân

Ga đến An HòaẤm Thượng
Bảo Sơn
Bắc Thủy
Bàn Cờ
Bắc Giang
Bảo Hà
Biên Hòa
Bắc Lệ
Bắc Ninh
Bồng Sơn
Bỉm Sơn
Bản Thí
Chí Chủ
Cẩm Giàng
Cầu Giát
Cầu Hai
Chi Lăng
Chu Lễ
Chí Linh
Cổ Loa
Cẩm LýCà Ná
Cổ Phúc
Chợ Sy
Đông Anh
Đa Phúc
Đồng Chuối
Đồng Đăng
Đông Hà
Đồng Hới
Dĩ An
Đại Lãnh
Đồng Lê
Đồng Mỏ
Đà Nẵng
Đông Triều
Đức Phổ
Diên Sanh
Đông Tác
Đoan Thượng
Diêu Trì
Đức Lạc
Giáp Bát
Gia Huynh
Giã
Gia Lâm
Gia Ray
Hải Dương
Hoàn Lão
Hạ Long
Hà Nội
Hòa Duyệt
Hải Phòng
Hương Phố
Hiền Sỹ
Hà Thanh
HuếKép
Kim Liên
Kim Lũ
Lạc Giao
La Khê
Lạc Sơn
Long Biên
Lào Cai
Lăng Cô
Long Đại
Lệ Sơn
Lâm Giang
La Hai
Lim
Lang Khay
Long Khánh
Lệ Kỳ
Lan Mẫu
Lạng Sơn
Lang Thíp
Lương Sơn
Lưu Xá
Mậu AMạo Khê
Minh Cầm
Mỹ Chánh
Mỹ Đức
Minh Khôi
Ma Lâm
Minh Lễ
Bình Thuận
Mỹ Trạch
Ngã Ba
Ninh Bình
Nam Định
Ninh Hoà
Ngòi Hóp
Nam Khê
Ngọc Lâm
Ngân Sơn
Núi Thành
Nha Trang
Phú Cang
Phú Diễn
Phủ Đức
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phò Trạch
Phổ Yên
Phước Lãnh
Phố Lu
Phủ LýPhường Mỗ
Phú Thái
Phan Thiết
Phú Thọ
Phố Tráng
Phúc Tự
Phúc Trạch
Phố Vị
Phúc Yên
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Quảng Trị
Quán Triều
Sài Gòn
Sen Hồ
Suối Kiết
Sa Lung
Sông Mao
Sông Hóa
Sóng Thần
Tiên An
Tân Ấp
Tu Bông
Thị Cầu
Tháp Chàm
Trung Giã
Tuy Hoà
Thượng LýThanh Hoá
Trái Hút
Tiên Kiên
Trà Kiệu
Tam Kỳ
Thượng Lâm
Thọ Lộc
Thạch Lỗi
Thanh Luyện
Thái Nguyên
Thái Niên
Từ Sơn
Thái Văn
Uông Bí
Vân Canh
Văn Điển
Vũ Ẻn
Vinh
Văn Phú
Vĩnh Thủy
Việt Trì
Văn Xá
Voi Xô
Vĩnh Yên
Yên Bái
Yên Cư
Yên Duệ
Yên Dưỡng
Yên Trạch
Yên Trung
Yên Viên
Yên Xuân

Ngày Đi Ngày Về

Sau khi đặt vétàu Sài Gòn Nha Trang online, vé sẽ được gửi vào email, zalo, sms Facebook… hành khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Sài Gòn Nha Trang

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu Sài Gòn Nha Trang online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Thông tin liên hệ mua vé tàu Sài Gòn Nha Trang

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Sài Gòn hoặc ra Ga Sài Gòn mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Một chuyến du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa sẽ là một trải nghiệm rất đáng thử trong đời, nếu như bạn cũng mong muốn có một chuyến đi như thế nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm Tico Travel sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin hữu ích về một chuyến du lịch Nha Trang tàu hỏa như cách mua vé tàu đi Nha Trang, giá vé tàu đi Nha Trang, lưu ý khi đi du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa,… cùng bắt đầu tìm hiểu nhé!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Top 20 khách sạn Nha Trang giá rẻ view biển đẹp đẳng cấp từ 3-4-5 sao

Top 20 Khu nghỉ dưỡng Resort Nha Trang đẹp giá rẻ view biển

Top 20 homestay Nha Trang đẹp hấp dẫn gần biển được ưa thích

Top 20 villa Nha Trang đẹp gần biển bãi Dài đáng nghỉ dưỡng

1. Thời điểm đẹp để đi du lịch Nha Trang

Để có được một chuyến đi du lịch Nha Trang như ý, các bạn sẽ phải tìm hiểu xem tại đây mùa nào sẽ lý tưởng nhất để đi du lịch. Thời tiết Nha Trang khá ôn hòa, không quá nắng gắt vào mùa hè và quá khắc nghiệt vào mùa mưa. Một năm chia thành 02 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, tùy vào mỗi mùa mà thành phố Nha Trang có những vẻ đẹp riêng.

Mùa khô của Nha Trang bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 8, vào mùa này thành phố sẽ ngập tràn trong ánh nắng, thích hợp cho các chuyến đi nghỉ dưỡng và vui chơi. Mùa cao điểm của du lịch Nha Trang là từ tháng 03 đến tháng 08, cũng là khoảng thời gian lý tưởng cho các chuyến du lịch biển. Nếu đến Nha Trang vào mùa hè chắc chắn bạn sẽ không thể nào bỏ lỡ hai lễ hội lớn được tổ chức vào năm lẻ tại thành phố đó là Lễ hội Tháp Bà được diễn ra từ ngày 20 – 23/03 âm lịch và Festival biển Nha Trang.

*

Mùa mưa tại Nha Trang sẽ là khoảng thời gian còn lại của năm, từ tháng 9 đến tháng 12. Bạn nên tránh đi vào tháng 10 và tháng 11, vì đây là thời gian Nha Trang có lượng mưa nhiều nhất và thường xuyên có bão lớn. Nhưng nếu có kế hoạch đến đây vào thời gian này, bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, để có sự chuẩn bị kỹ càng, có khả năng ứng phó với sự chuyển biến của thời tiết xấu. 

2. Kinh nghiệm du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa

2.1. Vì sao bạn nên sử dụng tàu hỏa khi đi du lịch Nha Trang

Bạn có thể lựa chọn máy bay, xe khách khi đến Nha Trang, nhưng du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa cũng đang được rất nhiều du khách lựa chọn vì nó mang lại rất nhiều lợi ích mà bạn không thể ngờ tới như tiết kiệm được chi phí, trong khi vé máy bay thay đổi liên tục thì vé tàu đi Nha Trang lại có mức giá vô cùng ổn định, chỉ có sự thay đổi nhẹ vào các dịp lễ lớn. 

Với vận tốc di chuyển tương đối chậm, tất cả toa tàu đều được trang bị cửa sổ, bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên đường. Đặc biệt phù hợp cho khách đi theo gia đình hoặc hội bạn, muốn có không gian riêng để trò chuyện. Ngoài ra hành lý bạn có thể mang khi đi tàu hỏa lên đến 20kg, bạn có thể mang theo bất cứ những gì mình thích trong chiếc vali của mình. 

*

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng tàu hỏa, hệ thống tàu hỏa đã được nâng cấp cả về thiết kế bên ngoài lẫn tiện nghi bên trong, giúp cho bạn có một chuyến hành trình thoải mái trên tàu. Không gian rộng và thoáng, hệ thống cách âm giữa các toa tàu, và hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt đầy đủ cũng là một điểm cộng lớn cho du khách.

*

Nếu bạn ở tại các khu vực lân cận nhà ga bạn có thể ghé qua nhà ga gần đó để mua vé tàu đi Nha Trang. Bạn có thể đến nhà ga tại các tỉnh thành như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đồng Nai, Hồ Chí Minh để sở hữu cho mình một chiếc vé tàu đi Nha Trang

*

2.2.2. Mua vé tàu lửa đi Nha Trang online

Mua vé tàu đi Nha Trang online là sự lựa chọn tiện lợi và phổ biến hiện nay, bạn sẽ có thể tìm hiểu chi tiết về hạng toa tàu, thời gian và tuyến di chuyển mà không tốn nhiều thời gian và công sức đi lại, kèm với đó là được hưởng rất nhiều chương trình ưu đãi. Sau đây Tico Travel sẽ hướng dẫn cho bạn các bước mua vé tàu đi Nha Trang online.

*

Bước 1: Đầu tiên bạn truy cập vào website dsvn.vn của tổng công ty đường sắt Việt Nam.Bước 2: Bạn chọn ga xuất phát và ga đếnBước 3: Chọn một trong hai loại vé một chiều hoặc khứ hồiBước 4: Chọn thời gian đi cho vé một chiều, hoặc cả thời gian đi và về cho vé hai chiềuBước 5: Sau đó nhấn vào ô tìm kiếmBước 6: Ở bước này bạn sẽ chọn loại tàu, khoang tàu, chọn ghế ngồi và xem giá.

Lưu ý: ghế đánh dấu màu cam là đã bán, và màu trắng là còn trống. 

Sau khi chọn được vị trí ngồi ưng ý, bạn kích vào giỏ hàng bên tay phải và tiến hành hoàn thành thủ tục thanh toán để mua vé.

Xem thêm: Các Đức Tính Nhân Bản Chính Là Gì? ? Các Đức Tính Nhân Bản Chính Là Gì

Bước 7: Nhập các thông tin các nhân theo yêu cầu và tiến hành thanh toán.Bước 8: Sau khi hoàn thành các thủ tục thanh toán, bên công ty đường sắt Việt Nam sẽ gửi cho bạn mail xác nhận rằng bạn đã mua thành công vé tàu đi Nha Trang.

2.3. Cách chọn chỗ ngồi khi đi du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa

Một chỗ ngồi thoải mái sẽ tăng sự phấn khích của bạn cho một chuyến đi du lịch bằng tàu hỏa đến Nha Trang, Tico Travel sẽ mách cho bạn cách chọn một chỗ ngồi thật lý tưởng trên tàu khi bạn mua vé tàu lửa đi Nha Trang nhé!

Chọn ghế ngồi khi đi du lịch Nha Trang sẽ thích hợp cho những bạn thích ngắm cảnh, với đoạn đường di chuyển ngắn như xuất phát từ Sài Gòn – Nha Trang và muốn tiết kiệm chi phí bạn có thể lựa chọn cho mình hạng ghế cứng. Ngoài ghế cứng trên tàu còn có ghế mềm với mức giá cao hơn nhưng thoải mái hơn, nếu bạn bị say xe bạn nên lựa chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ để không gian được thông thoáng hơn.

*

Đối với du khách di chuyển đường dài đến Nha Trang như Hà Nội, nên chọn cho mình một chiếc giường êm ái, giúp bạn có không gian thoải mái cho việc nghỉ ngơi, giữ cho sức khỏe được tốt khi đến Nha Trang.

*

2.4. Giá vé tàu đi Nha Trang

Vì có nhiều hạng ghế khác nhau và vị trí xuất phát nên giá vé tàu cũng vì thế mà thay đổi, một số thông tin về giá vé tàu đi Nha Trang quý khách có thể tham khảo như sau: 

*

Tuyến Sài Gòn – Nha Trang

Ghế ngồi cứng: Có giá giao động từ 190.000vnđ – 200.000vnđ
Ghế ngồi cứng điều hòa: Có giá giao động từ 200.000vnđ – 270.000vnđ
Ghế ngồi mềm điều hòa: Có giá giao động từ 250.000vnđ – 410.000vnđ
Giường điều hòa: Có giá giao động từ 300.000vnđ – 650.000vnđ

Tuyến Hà Nội – Nha Trang

Ghế ngồi cứng: Có giá giao động từ 450.000vnđ – 550.000vnđ
Ghế ngồi cứng điều hòa: Có giá giao động từ 650.000vnđ – 710.000vnđ
Ghế ngồi mềm điều hòa: Có giá giao động từ 750.000vnđ – 1.000.000vnđ
Giường điều hòa: Có giá giao động từ 830.000vnđ – 2.500.000vnđ

3. Thông tin về lịch chạy của tàu hỏa đi Nha Trang

3.1. Tuyến Sài Gòn – Nha Trang

Nhà ga Sài Gòn có địa chỉ tại số 01 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể mua vé tàu đi Nha Trang tại đây. Từ Sài Gòn bạn sẽ mất khoảng 7 – 9 tiếng để đến Nha Trang cho một chuyến hành trình bằng tàu hỏa.

Có các chuyến tàu xuất phát từ Sài Gòn đến Nha Trang như SE6, SE8, SE22, SE10, SE4, SNT2, SQN4. Có nhiều thời điểm xuất phát trải dài trong ngày, chuyến sớm nhất xuất phát vào 6:00 và muộn nhất vào 20:30. 

*

3.2. Tuyến Hà Nội – Nha Trang

Nhà ga Sài Gòn có địa chỉ tại số 120 đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bạn cũng có thể trực tiếp mua vé tàu đi Nha Trang tại đây. Nếu xuất phát từ đây cho chuyến du lịch tàu hỏa đến Nha Trang bạn sẽ mất ít nhất 24 tiếng di chuyển. Các con tàu di chuyển từ Hà Nội đến Nha Trang đó là SE1, SE3, SE5, SE7, SE9. Chuyến sớm nhất xuất phát vào 6:00 và muộn nhất vào 22:20. 

*

4. Những lưu ý khi đi du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa

Nếu bạn mua đến Nha Trang bằng tàu hỏa vào dịp lễ, đặc biệt là các dịp lễ lớn bạn nên đặt vé trước ngày đi khoảng tầm 1 – 2 tháng để đảm bảo rằng bạn chọn được một chỗ ngồi ưng ý cho mình và tránh tình trạng cháy vé, làm lỡ kế hoạch du lịch của bạn chỉ vì không mua được vé. Nếu bạn đi vào ngày thường chỉ cần mua trước thời gian đi khoảng 12 tiếng là được.Bạn nhớ chuẩn bị sẵn cho mình thẻ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để xuất trình khi lấy vé mà bạn đã đặt online trước đó.Mỗi loại vé tàu sẽ có quy định đổi/trả vé khác nhau, bạn nên lưu ý đến những thông tin này để đổi/trả vé tàu khi cần thiết.Bạn nên chuẩn bị và mang theo một ít đồ ăn nhẹ, mặc dù trên đường đi sẽ có trạm dừng nhưng việc mang theo đồ ăn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và đảm bảo vệ sinh thực phẩm hơn.Khi gặp bất cứ vấn đề gì trên tàu bạn nên liên hệ ngay với nhân viên để được hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng.Mặc dù lượng hành lý tối đa bạn được mang theo khi đi tàu là 20kg nhưng bạn nên chỉ đem theo những thứ cần thiết, hành lý càng nhỏ gọn càng tốt để tránh vất vả khi di chuyển đến các điểm khác trong hành trình. Chọn những bộ trang phục thoải mái cũng là một sự chuẩn bị thông minh khi đi du lịch bằng tàu hỏa đến Nha Trang.

5. Một số cách di chuyển từ ga Nha Trang đến trung tâm thành phố

Sau khi vượt một chạy đường dài quý khách sẽ cập bến nhà ga Nha Trang tại địa chỉ số 17 đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang. Vị trí này cách trung tâm thành phố và các địa điểm nổi tiếng của Nha Trang khá gần như Tháp Trầm Hương, Hòn Tre, Hòn Chồng, Quảng trường 2/4, biến Nha Trang,… một khoảng cách khá gần, nên quý khách cũng dễ dàng đón các phương tiện để đến đó bao gồm taxi, xe buýt hoặc xe ôm. 

*

Một số hãng xe taxi quý khách có thể lựa chọn như Mai Linh, Emaco Taxi, Thành Hưng,… giá taxi sẽ giao động từ 11.000vnđ/km – 15.000vnđ/km. Về phương tiện xe buýt quý khác có thể lựa chọn tuyến xe buýt số 04, 06 mỗi chuyến có giá khoảng 7.000vnđ. Lựa chọn xe ôm cũng là một phương tiện di chuyển dễ dàng vì tại nhà gà có rất nhiều bác xe ôm hoạt động, nhưng trước khi đi bạn nên trả giá để tránh tình trạng chặt chém. 

6. Một số khách sạn và resort lân cận nhà ga Nha Trang

Để dễ dàng trong việc di chuyển từ nhà ga về nơi lưu trú, Tico Travel cung cấp thông tin một số khách sạn lân cận nhà ga Nha Trang cho bạn tham khảo như sau.

6.1. Khách sạn Eastin Grand Nha Trang

Eastin Grand Nha Trang có địa chỉ tại số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đường. Bạn sẽ mất khoảng 5 phút di chuyển bằng xe để đi theo tuyến đường Thái Nguyên – Lê Thánh Tôn để về khách sạn. Đây là một điểm lưu trú đẳng cấp 5 sao, mang phong cách hiện đại và có tầm nhìn đẹp ra biển và thành phố, gồm có hạng Deluxe, Hạng Executive và hạng Family cho bạn lựa chọn.

*

6.2. Khách sạn Queen Ann Nha Trang

Khách sạn Queen Ann Nha Trang nằm trong bán kính 3,3km từ vị trí số 100 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến nhà ga Nha Trang. Ngoài vị trí thuận lợi cho việc di chuyển từ nhà ga đến đây, khách sạn có vị trí đắc địa giúp cho bạn tham quan các địa điểm du lịch một cách dễ dàng. Đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, hạng phòng tại Queen Ann Nha Trang cực kỳ đa dạng và tiện nghi phù hợp cho cả khách đi theo cặp và nhóm.

*

6.3. Havana Hotel Nha Trang

Cách nhà ga Nha Trang khoảng 3km, Havana Hotel Nha Trang một khách sạn 5 sao là một địa điểm nghỉ dưỡng bạn không thể bỏ lỡ. Với thiết kế hiện đại và hoành tráng, dịch vụ đầy đủ và chu đáo, Havana Hotel Nha Trang luôn biết cách làm du khách bất ngờ từ mọi ngóc ngách của khách sạn và là điểm lưu trú lý tưởng mà mọi du khách yêu cái đẹp tìm kiếm. 

Để biết thêm thông tin chi tiết và các ưu đãi tại Khách sạn Eastin Grand Nha Trang, bạn vui lòng liên hệ vào hotline 025 7777 7777 để được phục vụ chu đáo nhất.

Xem thêm: Mẫu Tranh Tô Màu Công Chúa Đẹp Cho Các Bé Gái, Tranh Tô Màu Công Chúa Đẹp Cho Các Bé Gái

7. Gợi ý một số địa điểm thú vị cho chuyến du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa

Hòn tằm Nha Trang cách nhà ga Nha Trang 3km
Viện hải dương học cách nhà ga Nha Trang 6km
Tháp Bà Ponagar cách nhà ga Nha Trang 3km.

Đấy là một số lưu ý và hướng dẫn du lịch Nha Trang bằng tàu hỏa, hy vọng bài viết này Tico Travel có thể giúp bạn có thêm được nhiều điều và nếu bạn thắc mắc không biết ở đâu tại Nha Trang thì có thể truy cập vào Tico Travel để tìm hiểu và book phòng với giá ưu đãi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *