Nhận thức rõ đặc điểm và xu hướng phát triển của thời đại cũng như cục diện và tình hình thế giới là một công việc rất cần thiết. Mỗi quốc gia, dân tộc cần biết mình đang sống trong thời đại gì và bối cảnh thế giới nào, với những tính chất, đặc điểm, nội dung và xu thế phát triển ra sao. Hiểu biết sâu sắc về thời đại giúp ta tìm thấy xu hướng tất yếu trong vô vàn những hiện tượng phức tạp, mang tính ngẫu nhiên của đời sống xã hội, giúp ta nhìn xa trông rộng, nắm bắt khuynh hướng và quy luật phát triển của nhân loại để vừa có thể lựa chọn được hướng đi phù hợp với sự phát triển của lịch sử; lường trước được những thách đố phức tạp, tránh được những vấp váp sai lệch trên đường đi; từ đó sẽ không bị chao đảo hoặc bị cuốn trôi trước phong ba bão táp của đời sống chính trị quốc tế. V.I.Lênin đã từng chỉ rõ: Khi phân tích bất cứ vấn đề xã hội nào phải đặt trong bối cảnh lịch sử nhất định, vì chỉ có dựa trên cơ sở hiểu biết những đặc điểm cơ bản của một thời đại, người ta mới có thể tính đến những đặc điểm chi tiết của nước này hay nước khác. Nói cách khác, vấn đề thời đại là căn cứ khách quan và tiền đề cần thiết để các chính đảng đi theo chủ nghĩa Mác phân tích tình hình, xác định nhiệm vụ, phân chia trận tuyến, xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, triển khai thực hiện một cách khoa học. Chính vì lẽ đó, khi bàn về những vấn đề lớn của cách mạng, trước đây cũng như bây giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta bao giờ cũng bắt đầu bằng việc phân tích đặc điểm, nội dung, xu thế phát triển của thời đại và nhận định các mặt của tình hình thế giới để xác định đúng con đường đi của cách mạng Việt Nam và đề ra đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn, sáng tạo.

Đang xem: Thời đại là gì?

 

Tòa nhà văn phòng cho thuê văn phòng tại hà nội giá rẻ, cho thuê văn phòng tại hà nội 2023

Tuy nhiên, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện này để công kích, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, bài bác những luận điểm cơ bản nhất về thời đại. Luận điệu của họ không có gì mới mẻ nhưng cách diễn đạt khác đi. Những luận cứ đấu tranh chống các luận điệu này cần được làm rõ.

a) Về vấn đề thứ nhất của nội dung thời đại

Lập luận của luận điệu sai trái là, nếu nói thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thì nay chủ nghĩa xã hội sụp đổ rồi, thời đại này đương nhiên là của chủ nghĩ tư bản; rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản đã tàn lụi thì dù có trăm năm sau cũng không thể gượng dậy được nữa.

Cách nhìn nhận của họ rõ ràng là thiếu kiến thức lịch sử và rất thiển cận. Quá trình chuyển biến và thay thế một thời đại này bằng thời đại khác không thể diễn ra nhanh chóng được, mà phải qua một chặng đường dài. Quá trình đó là một xu thế tất yếu của xã hội loài người, nhưng diễn ra quanh co, phức tạp chứa đựng nhiều biến cố, có cả bước tiến mạnh mẽ và cũng có cả những bước tụt lùi. Sự đổ vỡ của xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đương nhiên là tổn thất nặng nề đối với phong trào cộng sản. Đồng thời ai cũng biết rằng, sự sụp đổ ấy có nhiều nguyên nhân, nhưng nó không thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, càng không phải vì thế mà làm mất đi nội dung thời đại. Lịch sử đã cho thấy thời đại tư bản chủ nghĩa thay thế thời đại phong kiến đâu phải dễ dàng. Quá trình chuyển biến đó diễn ra hàng mấy trăm năm, trải qua biết bao phức tạp bởi sự chống trả quyết liệt của các thế lực phong kiến. Tình hình hiện nay cũng tương tự như vậy. Thế lực đế quốc không từ một thủ đoạn nào để mưu toan chặn đứng phong trào cộng sản. Điều đó càng thể hiện tính chất phức tạp của thời đại ngày nay.

b) Về vấn đề thứ hai của nội dung thời đại

Kẻ thù tư tưởng của chúng ta công khai tuyên bố rằng, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã sụp đổ thì giá trị của Cách mạng Tháng Mười cũng chấm hết.

Đây đúng là kết luận vội vã và hồ đồ. Đành rằng thành quả mà Cách mạng Tháng Mười đem lại đã bị đổ vỡ tại ngay quê hương của nó, nhưng đó quyết không phải là sự chấm dứt lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười. Vả chăng, lịch sử đã tỏ rõ, không có một cuộc cách mạng nào, kể cả các cuộc cách mạng vĩ đại nhất, lại đủ khả năng kết thúc ngay công việc xóa bỏ xã hội cũ và xây dựng xong ngay xã hội mới. Quá trình chuyển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghĩa đã phải trải qua hàng trăm năm với nhiều cuộc cách mạng tư sản: Cách mạng Anh năm 1788, các cuộc cách mạng tư sản Pháp vào các năm 1830,1848, 1871…

Sự phát triển của xã hội loài người từ sau Cách mạng Tháng Mười đã chứng tỏ rằng, lý tưởng Tháng Mười đã không chỉ là ngọn đèn pha dẫn đường tỏa sáng, mà còn có những đóng góp thực tế to lớn. Cách mạng Tháng Mười là tiếng chuông đánh thức lịch sử, báo hiệu một trang sử mới của thế giới. Thế giới trước Cách mạng Tháng Mười là một thời kỳ u mê, an phận, là thời đại của chủ nghĩa tư bản. Sự đột phá Tháng Mười làm cho chủ nghĩa tư bản bị đổ vỡ một mảnh lớn. Thế giới bừng tỉnh, bung ra với sức mạnh mới của sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa, giải phóng xã hội , giải phóng con người. Thành quả của cách mạng Tháng Mười đã tạo cho loài người có khả năng kìm giữ sự lộng hành của chủ nghĩa tư bản, làm thay đổi cả những yếu tố bên trong của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã không thể sống tự nó nữa mà đã phải cố gắng vì sự tồn tại của nó. Những thay đổi trong chiến lược kinh tế, chính trị để thích nghi, những thay đổi trong các chính sách phúc lợi xã hội, đảm bảo xã hội… ở các nước tư bản phát triển hiện nay đều do kết quả của xã hội đấu tranh của những người lao động và sâu xa hơn là được ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười..

Từ những phân tích trên đây, chúng ta càng thống nhất với nhận định rằng, mặc dù tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới có nhiều thay đổi, có khi là thay đổi khôn lường nhưng bản chất của thời đại không thay đổi. Tình hình cụ thể trong từng thời kỳ của thế giới có những biến động nhưng điều đó không làm thay đổi nội dung của thời đại; loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn, nội dung và hình thức biểu hiện có nhiều nét mới. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức.

c) Một số kiến nghị

Nước ta quá độ lên CNXH tuy không còn có sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước XHCN như trước, nhưng trong giai đoạn mới của thời đại, khi cách mạng khoa học- công nghệ và toàn cầu hoá đời sống thế giới, tất cả các nước đều ở trong mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, không một nước nào sống biệt lập mà có thể phát triển được. Sự hợp tác kinh tế với các nước bằng nhiều hình thức sinh động trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau dưới bất kỳ hình thức nào, sẽ tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý, phục vụ cho việc phát triển kinh tế đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. Đó cũng là một khả năng thực tế mà chúng ta đã và đang cố gắng tận dụng, đưa nước ta hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Mặt khác, không chỉ có thời cơ mà còn có cả những thách thức, những nguy cơ. Trong hợp tác kinh tế với các nước, nhất là với các nước tư bản phát triển, là những trung tâm kinh tế kỹ thuật hùng mạnh, họ có thể lợi dụng ưu thế về vốn, kỹ thuật và công nghệ hiện đại để gây sức ép đối với chúng ta, nhất là trong những lúc chúng ta gặp khó khăn, buộc chúng ta phải chấp nhận những điều kiện có lợi cho họ, hòng lái chúng ta đi chệch khỏi định hướng XHCN. Mặc dù “hoà bình, hợp tác”, phát triển là xu hướng của thời đại nhưng còn một xu hướng khác đối lập là xu hướng cường quyền, áp đặt. Mưu toan của các thế lực cường quyền, hiếu chiến đang thể hiện trong các điểm nóng trên nhiều khu vực của thế giới đang là những mưu toan độc chiếm các vùng biển đảo, xâm phạm độc lập, chủ quyền của nước khác.

Đó là những thách thức, những nguy cơ mà chúng ta cần có sự nhận thức sâu sắc và tỉnh táo, không một chút mơ hồ, mất cảnh giác, để có những chủ trương, biện pháp ngăn ngừa, đối phó hữu hiệu. Chúng ta thực hiện phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh trên cơ sở giữ vững những vấn đề có tính nguyên tắc về mục tiêu chiến lược và mềm dẻo linh hoạt về sách lược. Đấu tranh không phải để phá vỡ hợp tác mà để phát triển sự hợp tác. Phải biết khéo lợi dụng những mâu thuẫn trong hệ thống TBCN, nhất là mâu thuẫn giữa các nước lớn trong xu hướng đa cực hoá để mở rộng sự hợp tác vừa có lợi, vừa bảo vệ được mình và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Một vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng là khi nước ta hội nhập vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới, chúng ta cũng chịu sự tác động hai chiều tích cực và tiêu cực đến kinh tế của nước ta. Tác động tích cực khi kinh tế khu vực và kinh tế thế giới ổn định phát triển, tác động tiêu cực khi kinh tế thế giới và kinh tế khu vực rơi vào trì trệ khủng hoảng. Chúng ta cần có chính sách sử dụng tốt mặt tích cực và ngăn ngừa, hạn chế mặt tiêu cực, giữ cho nền kinh tế nước ta ổn định và phát triển. Đây là bài học thực tế đã xử lý trước những tác động tiêu cực của cơn khủng hoảng tài chính – tiền tệ và khủng hoảng kinh tế trong khu vực và thế giới trong thời gian qua.

Như vậy, từ một nước kinh tế kém phát triển, nếu chúng ta biết tranh thủ những thời cơ, những thuận lợi và biết vượt qua những thách thức, những nguy cơ, chúng ta có thể “phát triển rút ngắn” lên XHCN bỏ qua chế độ TBCN theo quan điểm của V.I.Lênin, Người đã có đóng góp to lớn vào lý luận về sự “phát triển rút ngắn” và chính sách kinh tế mới (NEP). Nó đã được thực tiễn khảo nghiệm mà ngày nay Đảng ta đang vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta.

Xuất phát từ tình hình như thế, chúng ta có thể tin tưởng vững chắc rằng Việt Nam đang trong tư thế vươn tầm, kiên định con đường đã lựa chọn, đã có đủ sức lực và trí tuệ để tiến bước cùng thế giới, tiến cùng thời đại; nhất định thực hiện được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Home » Digital Transformation » Thời đại Thông tin là gì? Doanh nghiệp cần làm gì trong thời đại Thông tin

*

Có thể nói, con người đang sống trong thời kỳ vàng son nhất của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đây được xem là đỉnh cao của quá trình bùng nổ thông tin kỹ thuật số, mang lại những giá trị mới cho nhân loại.

Thời đại Thông tin là gì?

Định nghĩa về thời đại Thông tin

Thời đại Thông tin có nhiều tên gọi khác nhau như: thời đại Số, thời đại Máy tính hoặc thời đại Truyền thông mới. Đây được xem là thời kỳ chuyển giao giữa nền công nghiệp truyền thống lâu đời sang cuộc cách mạng Công nghiệp hiện đại, gắn liền với nền kinh tế số hóa.

Thời đại Thông tin có mối liên kết chặt chẽ với sự ra đời của máy tính cá nhân (1970). Tuy nhiên, một số nhà sử học máy tính đã cho rằng khởi nguồn của thời đại Thông tin là công trình nghiên cứu của nhà toán học Claude E. Shannon. Ông chỉ ra những phương tiện thông tin như: sóng vô tuyến truyền hình hay tín hiệu điện thoại. Nhiều người cho rằng Shannon chính là “cha đẻ của Lý thuyết Thông tin”.

*

Trong thời đại này, công nghiệp kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ bao trùm mọi lĩnh vực bằng công nghệ cao hiện đại. Điều này đã ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động sản xuất, quy trình vận hành một cách hiệu quả hơn. Thời đại Thông tin tạo điều kiện cho con người khám phá được nhu cầu cá nhân của mình, gián tiếp khiến cho các quyết định giao dịch được đơn giản hóa, giảm thiểu chi phí cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Vậy nên, công nghệ đã chiếm một phần quan trọng trong đời sống hằng ngày và tổ chức xã hội. Từ đó, thông tin và truyền thông ngày càng hiện đại hóa, trở thành tiền đề của sự tiến hóa về phương diện xã hội.

Thời đại Thông tin tác động đến cuộc sống như thế nào?

Thời đại Thông tin ảnh hưởng đến mọi khía cạnh từ văn hóa, chính trị đến kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi muốn đến cập đến sự tác động của thời đại Thông tin đối với nền kinh tế vì đây là phương diện chịu sự chi phối mạnh mẽ, rõ ràng và trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng lao động của toàn xã hội.

Hiện tại, nền kinh tế chịu sự tác động của thời đại Thông tin qua 3 khía cạnh: công việc và thu nhập, năng suất lao động.

Công việc và thu nhập

Người lao động chịu sự ảnh hưởng của thời đại Thông tin theo nhiều cách khác nhau trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường lao động toàn cầu với sự ra đời của các thiết bị công nghệ, công việc mang tính “thủ công”, “tay chân” dần được thay thế. Những công việc mang tính lặp lại được tự động hóa bằng các phần mềm, công cụ hiện đại.

Điển hình như: dây chuyền lắp ráp, quản lý và giám sát, bộ vi xử lý dữ liệu,…, được loại bỏ hoặc tự động hóa thực hiện. Những người lao động lúc này có thể chuyển hướng sang nhóm “công nhân trí tuệ” hoặc làm các công việc không cần nhiều kỹ năng.

*

Ngoài ra, với sự phát triển của Internet, các doanh nghiệp trong nước đã có cơ hội cạnh tranh trực tiếp với đối tác nước ngoài, tạo ra cơ hội mới cho các nước đang phát triển và toàn cầu hóa lực lượng lao động.

Trước đây, người lao động gắn liền với sự “số phận” của nền kinh tế quốc gia. Với sự hình thành của thời đại Thông tin, điều này đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, người lao động chịu sự chi phối của thị trường lao động toàn cầu và mức thu nhập của họ không còn phụ thuộc vào các nền kinh tế cá nhân như trước nữa.

Năng suất lao động

Thời đại Thông tin tỷ lệ thuận với năng suất và hiệu quả làm việc trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Những giải pháp công nghệ mang tính tin học hóa và tự động hóa phát triển giúp thúc đẩy năng suất nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ thất nghiệp cũng cao hơn.

Doanh nghiệp trong thời đại Thông tin

Thách thức được đặt ra

Để “sinh tồn” trong thời đại Thông tin, doanh nghiệp cần đáp ứng được các tiêu chí khắt khe hơn. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hợp thời đại, doanh nghiệp cần phải thay đổi để bắt kịp xu hướng mới.

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã mở ra những mô hình kinh doanh hiện đại. Hầu hết các mô hình này đều dựa trên nền tảng công nghệ mới như: Big Data (Dữ liệu lớn), Io
T (Internet vạn vật), AI (Trí tuệ nhân tạo), Blockchain (Công nghệ khối),… Đứng trước một bước tiến vĩ đại của nhân loại, mọi doanh nghiệp đều không thể đứng yên.

*

Thay đổi quy trình làm việc, áp dụng công nghệ mới, phá vỡ tư duy truyền thống,…, là những mục tiêu mà các doanh nghiệp hiện đại cần chinh phục. Đây chính là thách thức lớn đối với các nhà lãnh đạo, ban điều hành, nhất là những doanh nghiệp truyền thống, hoạt động theo mô hình kinh doanh cũ.

Doanh nghiệp cần làm gì trong thời đại Thông tin?

Đầu tư công nghệ

Trên thế giới, mọi lĩnh vực đều đang chạm đến cột mốc 4.0 như: Business 4.0, Banking 4.0, Marketing 4.0,… Vậy điều gì khiến doanh nghiệp Việt Nam không tham gia vào “sân chơi’ công nghệ?

Với sự góp mặt của công nghệ hiện đại, năng suất và hiệu quả công việc được cải thiện đáng kể. Điều này không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng, mà còn tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Công nghệ chính là bước đà vững chắc để doanh nghiệp thực thi chiến lược chuyển đổi số đáng mơ ước.

Tuy nhiên, đầu tư công nghệ phải được thực thi theo một kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Để tránh tình trạng mất tiền oan mà không hiệu quả, bạn có thể liên hệ với sieunhandaichien.mobi Group để được tư vấn chuyên sâu về các giải pháp chuyển đổi số miễn phí. Là một nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam, sieunhandaichien.mobi Group sẽ trở thành bạn đồng hành tuyệt vời của bạn.

*

Cải cách phương thức quản lý

Ban lãnh đạo chính là căn nguyên để quyết định sự thành công cho chiến lược chuyển đổi số. Để tạo ra những giá trị chất lượng, bạn cần có một phương thức mới phù hợp hơn.

Trước tiên, bạn lãnh đạo cần phá vỡ tư duy truyền thống, các quy tắc quản lý lâu đời bằng các giải pháp công nghệ hiện đại. Chính sự thay đổi của bạn sẽ tạo ra bước đà mạnh mẽ thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số thành công.

Trang bị phần mềm, máy móc

Trong quá trình sản xuất, máy móc thiết bị chính là nhân tố tham gia trực tiếp để tạo ra sản phẩm. Vì vậy, việc trang bị các phần mềm, thiết bị phù hợp vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Với sự tham gia của công nghệ số, năng suất lao động sẽ được cải thiện đáng kể, giảm bớt gánh nặng về thời gian và chi phí vận hành.

Đào tạo nguồn lao động

Dù máy móc, thiết bị đóng vai trò quan trọng, nhưng chúng không thể hoạt động tốt nếu không sự hỗ trợ của con người. Doanh nghiệp cần dành thời gian đào tạo và trang bị kiến thức công nghệ cho đội ngũ nhân viên của mình. Khi sở hữu nguồn nhân lực có khả năng về công nghệ, quá trình sử dụng máy móc, thiết bị sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn.

Xem thêm: Ăn nên làm ra mắt thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp an lam retreats

Thời đại Thông tin mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách thức đối với mọi doanh nghiệp. Nếu đã sẵn sàng hòa nhập vào công cuộc mới mẻ này, bạn có thể chọn một “người đồng hành” đáng tin cậy để được tiếp thêm sức mạnh chinh phục thành công. Chúc bạn may mắn!

Những câu hỏi thường gặp về thời đại Thông tin

Thế nào là doanh nghiệp số?

Doanh nghiệp số là các doanh nghiệp chuyển đổi phương pháp vận hành truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi phương diện kinh doanh.

Kinh doanh số là gì?

Đây là phương thức kinh doanh trực tuyến, doanh nghiệp và khách hàng không cần trực tiếp gặp nhau nhưng vẫn thực hiện được các giao dịch. Kinh doanh số dựa trên một số nền tảng hiện đại như sàn thương mại điện tử, mạng xã hội: Shopee, Lazada, Tiki, Facebook, Instagram,…

Thời đại Thông tin mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

– Tăng khả năng kết nối giữa các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp– Tăng tính minh bạch, công khai trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp– Cải thiện và tối ưu hóa năng suất làm việc của nhân viên– Giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh mạnh mẽ

Thời đại Thông tin có những xu hướng công nghệ nào?

– Học máy (Machine Learning)– Trí tuệ nhân tạo (AI)– Internet vạn vật (Io
T)– Dữ liệu lớn (Big Data)– Công nghệ khối (Blockchain)– Điện toán đám mây (Cloud)– Robot– Mạng 5G– Điện toán lượng tử– …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *