Trình biên dịch là gì?

      9

Quy trình dịch là quá trình thay đổi từ ngữ điệu bậc cao (NNBC) (C/C++, Pascal, Java, C#…) sang ngôn từ đích (ngôn ngữ máy) để máy tính có thể hiểu với thực thi. Ngôn ngữ thiết kế C là 1 ngôn ngữ dạng biên dịch. Lịch trình được viết bởi C mong chạy được trên máy vi tính phải trải qua một quá trình biên dịch để biến đổi từ dạng mã mối cung cấp sang công tác dạng mã thực thi. Quy trình được chia nhỏ ra làm 4 quá trình chính:

Giai đoàn tiền xử lý (Pre-processor)Giai đoạn dịch NNBC sang Asembly (Compiler)Giai đoạn dịch asembly sang ngữ điệu máy (Asember)Giai đoạn links (Linker)

*

II. HOẠT ĐỘNG

1. Giai đoạn tiền cách xử lý – Preprocessor
Giai đoạn này sẽ thực hiện:

Nhận mã nguồn
Xóa bỏ toàn bộ chú thích, comments của chương trình
Chỉ thị tiền xử lý (bắt đầu bởi #) cũng khá được xử lý

Ví dụ: thông tư #include cho phép ghép thêm mã công tác của một tệp tiêu để vào mã nguồn buộc phải dịch. Những hằng số được định nghĩa bởi #define vẫn được thay thế bằng giá trị ví dụ tại mỗi nơi thực hiện trong chương trình.

Bạn đang xem: Trình biên dịch là gì?

2. Cộng đoạn dịch ngôn từ Bậc phụ trách Assembly

Phân tích cú pháp (syntax) của mã mối cung cấp NNBCChuyển chúng sang dạng mã Assembly là 1 ngôn ngữ bậc phải chăng (hợp ngữ) gần với tập lệnh của cục vi xử lý.

3. Quy trình dịch Assembly

Dich công tác => sang mã đồ vật 0 cùng 1Một tệp mã thứ (.obj) hình thành trong hệ thống sau đó.

Xem thêm: Bảng giá thuê máy scan a3, a4, báo giá scan tài liệu tại hà nội

4. Quá trình Linker

Trong giai đoạn này mã trang bị của một công tác dịch từ không ít nguồn (file .c hoặc tệp tin thư viện .lib) được liên kết lại với nhau để tạo thành thành lịch trình đích duy nhất
Mã máy của những hàm thư viện hotline trong chương trình cũng được đưa vào lịch trình cuối trong tiến trình này.Chính bởi vậy mà các lỗi liên quan đến bài toán gọi hàm hay được sử dụng biến tổng thể và toàn diện mà ko tồn tại sẽ ảnh hưởng phát hiện. Của cả lỗi viết công tác chính không có hàm main() cũng rất được phát hiện nay trong liên kết.

Kết thúc quy trình tất cả các đối tượng người sử dụng được links lại với nhau thành một chương trình rất có thể thực thi được (executable giỏi .exe) thống nhất.

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn link 2 source file công tác C bằng Command line qua đoạn phim dưới đây.

Nếu bạn quan tâm đến các chủ đề liên quan, hãy nhấn lượt thích