Văn bản pháp luật về xây dựng

      6

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi mang đến quý quý khách hàng tổng hợp các Luật, Nghị định, Thông bốn trong lĩnh vực xây dựng hiện giờ đang còn hiệu lực thực thi hiện hành hoặc sắp tới có hiệu lực thực thi thi hành.


*
Mục lục bài viết

Tổng hòa hợp Luật, Nghị định, Thông tư lĩnh vực xây dựng hiện nay hành

*Luật: 02

Luật xây đắp 2014.

Bạn đang xem: Văn bản pháp luật về xây dựng

Luật chế tạo sửa đổi 2020.

*Nghị định: 13

Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về phù hợp đồng xây dựng.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP phía dẫn một số nội dung về cai quản dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng.

Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định 06/2021/NĐ-CP chỉ dẫn về quản lý chất lượng, kiến thiết xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP công cụ xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong hoạt động chi tiêu xây dựng; khai thác, chế biến, gớm doanh tài nguyên làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; thống trị công trình hạ tầng kỹ thuật; sale bất động sản, cải tiến và phát triển nhà ở, cai quản sử dụng nhà cùng công sở.

Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê xem xét và quản lý quy hoạch city và Nghị định 44/2015/NĐ-CP lí giải về quy hoạch xây dựng.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, vấp ngã sung, huỷ bỏ quy định về điều kiện đầu tư chi tiêu kinh doanh ở trong lĩnh vực thống trị nhà nước của bộ Xây dựng.

Nghị định 139/2017/NĐ-CP pháp luật xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật tư xây dựng, sản xuất, marketing vật liệu xây dựng; thống trị công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất cồn sản, cách tân và phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà cùng công sở.

Nghị định 53/2017/NĐ-CP điều khoản các giấy tờ hợp pháp về khu đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo đảm bắt buộc vào hoạt động chi tiêu xây dựng.

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định cụ thể một số văn bản về quy hoạch xây dựng.

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về hòa hợp đồng xây dựng.

*Thông tư: 44

Thông tư 06/2021/TT-BXD luật về phân cấp dự án công trình xây dựng với hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tứ 04/2021/TT-BXD khuyên bảo xuất khẩu tài nguyên làm vật liệu xây dựng.

Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật đất nước về quy hoạch xây dựng.

Thông tư 10/2020/TT-BTC nguyên lý về quyết toán dự án xong sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Thông tứ 04/2020/TT-BXD giải đáp về công tác làm việc thi đua, tán thưởng ngành Xây dựng.

Xem thêm: Review Máy Ép Chậm Caso Sjw 500 (Hàng Đức), Máy Ép Chậm Caso Sjw 500

Thông tứ 20/2019/TT-BXD khuyên bảo xác định, cai quản chi tầm giá quy hoạch kiến thiết và quy hướng đô thị.

Thông bốn 13/2019/TT-BXD nguyên lý về việc cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu non sông giảm nghèo bền vững, công tác mục tiêu nước nhà về xây cất nông xã mới.

Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn thi công và làm chủ hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá thiết kế và chỉ số giá bán xây dựng.

Thông bốn 02/2019/TT-BXD hướng dẫn cụ thể về chế độ report định kỳ; sửa đổi, vấp ngã sung, cố gắng thế một trong những điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ ở trong phạm vi thống trị nhà nước của cục Xây dựng.

Thông tứ 03/2018/TT-BXD quy định cụ thể một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Thông tư 02/2017/TT-BXD chỉ dẫn về quy hoạch tạo nông thôn.

Thông bốn 329/2016/TT-BTC hướng dẫn triển khai Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng.

Thông tư 210/2016/TT-BTC pháp luật mức thu, chế độ thu, nộp, làm chủ và thực hiện phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí tổn thẩm định dự toán xây dựng.

Thông bốn 209/2016/TT-BTC lý lẽ mức thu, cơ chế thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đánh giá dự án đầu tư xây dựng, tổn phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Thông tứ 172/2016/TT-BTC nguyên tắc mức thu, cơ chế thu, nộp lệ phí cấp thủ tục phép chuyển động xây dựng.

Thông tứ 171/2016/TT-BTC giải pháp mức thu, cơ chế thu, nộp lệ phí trao giấy phép quy hoạch.

Thông tư 30/2016/TT-BXD trả lời hợp đồng xây cất - hỗ trợ thiết bị công nghệ và kiến tạo xây dựng công trình.

Thông bốn 12/2016/TT-BXD khí cụ về làm hồ sơ của trọng trách và đồ gia dụng án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch thành phố và quy hoạch xây dựng khu tác dụng đặc thù.

Thông tứ 10/2016/TT-BXD khí cụ về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hướng xây dựng.

Thông tứ 09/2016/TT-BXD lí giải hợp đồng kiến tạo xây dựng công trình.

Thông tứ 08/2016/TT-BXD phía dẫn một vài nội dung về phù hợp đồng support xây dựng.

Thông tư 07/2016/TT-BXD phía dẫn kiểm soát và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thông tư 06/2013/TT-BXD giải đáp về nội dung xây đắp đô thị.

Thông bốn 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD trả lời về nội dung kiến thiết đô thị.