Vì sao nga rút khỏi chiến tranh

      107
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Chiến tranh TG thứ nhất mở ra thời cơ cho cách mạng ở Nga: Nga hoàng dốc sức người, sức của vào cuộc chiến, làm cho kinh tế thêm kiệt quệ, xã hội, chính trị rối ren. 0,5- Mâu thuẫn giữa giai cấp trong xã hội tăng cao dẫn đến phong trào phản đối chiến tranh diễn ra khắp cả nước. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng. - Các nước Đế Quốc bận Chiến tranh không có điều kiện can thiệp vào tình hình nước Nga. Nước Nga là khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền CNĐQ mà cách mạng Nga có thể chọc thủng. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi Lênin kêu gọi quần chúng: “ biến chiến tranh ĐQ thành nội chiến trong nước” Sau đó Nga lo củng cố quân sự trong nước, Tài chính Tiền tệ Chính vì lí do vậy mà nga rút khỏi chiến tranh thế giới


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Sự kiện nào đánh dấu nước Nga rút ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ

B. Hòa ước Brét-li-tốp

C. Nước Nga Xô Viết được thành lập

D. Liên minh 14 nước đế quốc bao vây, tấn công Nga


Lớp 8 Lịch sử
1
0
Gửi Hủy

Đáp án cần chọn là: B


Đúng 0

Bình luận (0)

Sự kiện nào đánh dấu nước Nga rút ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ

B. Hòa ước Brét-li-tốp

C. Nước Nga Xô Viết được thành lập

D. Liên minh 14 nước đế quốc bao vây, tấn công Nga


Lớp 8 Lịch sử
1
0
Gửi Hủy

Đáp án cần chọn là: B


Đúng 0

Bình luận (0)

Kết cục nằm ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi gây Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời và rút ra khỏi chiến tranh.

Bạn đang xem: Vì sao nga rút khỏi chiến tranh

B. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.

C. Nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới được sử dụng, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khoẻ con người và môi trường.

D. Chiến tranh đã gây ra thảm hoạ nặng nề cho nhân loại.

 


Lớp 11 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 11
1
0
Gửi Hủy

Kết cục nằm ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi gây Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời và rút ra khỏi chiến tranh.


Đúng 0

Bình luận (0)

Ở chiến tranh TG thứ nhất,tại sao khi Nga rút khỏi chiến tranh Mĩ buộc phải tham chiến và đứng về phe hiệp ước khi phe liên minh đang mạnh?


Lớp 8 Lịch sử Lịch sử thế giới cận đại
1
0
Gửi Hủy

vì trong khi đó ở Nga có 2 cuộc cách mạng tháng 2 và tháng 10


Đúng 0

Bình luận (1)

Thái độ của hơn 100 dân tộc Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra sao?

A. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ

B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng

C. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách

D. Biểu tình đòi Nga hoàng phải nhường ngôi cho người khác


Lớp 11 Lịch sử
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I )….Trang…48…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Đúng 0

Bình luận (0)

Vì sao nga rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1917?


Lớp 11 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 11
1
0
Gửi Hủy

Khách quan:

- Khi cách mạng tháng 10 Nga thành công, nước Đức vẫn là 1 nước tương đối mạnh, là kẻ địch quan trọng nhất ở mặt trận phía Đông, không dễ dàng để một nước như Nga có tiềm lực quân sự lạc hậu có thể tấn công và giành được chiến thắng, trong khi các liên minh chưa có dấu hiệu phản công.

- Toàn bộ mặt trận phía đông của Nga lúc bấy giờ gồm cả Đức và Áo-Hung, 2 lực lượng mạnh.

Xem thêm: Trường Đại Học Có Ngành Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Hướng Dẫn Du Lịch

- Phong trào công nhân, phong trào chống chiến tranh của nhân dân tiến bộ ở Đức đang ngày càng phát triển.

Chủ quan:

- Vừa tiến hành cách mạng tháng 10, Nga Xô viết còn rất nhiều vấn đề nội bộ cần giải quyết.

- Tiềm lực của nước Nga Xô viết khó có thể chịu đựng 1 cuộc chiến nếu tiếp tục.

- Chủ trương của Nga Xô Viết là hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh.

- Lý tưởng của Nga Xô viết là vì hòa bình, nên một cuộc chiến tranh mang tính chất tranh giành lợi ích như Thế Chiến 1 là đi ngược lại lý tưởng của nước Nga Xô viết.

- Nhân dân Nga lúc bấy giờ đã chán ghét chiến tranh, họ tham gia cách mạng 1 phần vì muốn thoát ra khỏi chiến tranh.